اخبار ویژه, سرتیتر

نامه زاپاتا به لنین پس از سالها منتشر شد

ایمیلیانو زاپاتا و نامه به لنین
راشیا تودی خلاصه شده برای مجله هفته؛ بنابر گزارش بایگانی اسناد مدارک دیپلماتیک مکزیک و اتحاد جماهیر شوروی، ایمیلیانو زاپاتا رهبر شورش و انقلاب دهقانی مکزیک، سال ۱۹۱۹ نامه ای برای لنین رهبر انقلاب اکتبر ارسال داشته و در آن به تبادل نظر با رهبر زحمتکشان جهان پرداخته است.
انقلاب مکزیک که از سال ۱۹۱۰ به رهبری پانچو ویلا و زاپاتا برای سرنگونی سیستم فئودالی و احقاق حقوق انسانی دهقانان آغاز شد پس از ۹ سال از نفس افتاده بود و با یک و نیم میلیون قربانی رهبران و مبارزان را به مرزهای توان خود کشانده بود، زاپاتا با نامه خود به لنین که در ژانویه ۱۹۱۹ بوسیله یک فرستاده آنرا به بندر نیو اورلئان رساند تا از طریق کشتی های اروپائی بدست رفیق کبیر لنین برساند، با لنین در مورد تجارب انقلاب روسیه در مبارزه برای حقوق دهقانان و تقسیم اراضی به تبادل نظر پرداخته بود.

5a6b30d04c96bb3d7a8b4567
زاپاتا نیز مانند لنین پس از انقلاب تصمیم به تقسیم عادلانه اراضی زمینهای کشاورزی گرفت که قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر صاحبان زمین ها بود ولی قابل فروش نبودند. (ارث)
در روسیه بعکس تجارب کولخوزها و اداره زمین‌ها توسط دهقانان خرد و موفقیتهای آنان در زمینه بهبود زندگی و مبارزه با گرسنگی برای انقلابیون مکزیکی بسیار جذاب بوده است.
عقبه این نامه به فرمان «درباره صلح» لنبن باز میگردد که در جهان طنین انداز شده بود و راهکارهای نوینی برای صلح و دست کشیدن از جنک افروزی و سازندگی ارائه میکرد.
موفقیتهای بلشویکها در روسیه که از کشور عقب مانده روسیه تزاری فئودالی، کشوری را ساختند که در آن زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار بودند، فقر را کاهش، گرسنکی را ریشه کن و تحصیلات، پزشکی را عمومی و مجانی کردند، موجب مقبولیت آنها در میان مبارزان و زحمتکشان در سراسر جهان گردید.
اینکه آیا لنین به نامه زاپاتا پاسخی هم داده است، هنوز نا روشن مانده، اگر هم چنین می‌کرده بهرحال پاسخ لنین بدست زاپاتا نمی رسید چرا که ایمیلیانو زاپاتا سه ماه بعد در آپریل همان سال توسط یک خائن ترور شد.
اولین سفیر شوروی سوسیالیستی در مکزیک، انقلابی نامدار الکساندرآ کولونتای بود.