مراسم و یادبودها

آتش افروزی جدید امپریالیست ها در کُردستان سوریه

آتش افروزی جدید امپریالیست ها در کُردستان سوریه

به دنبال یورش همه جانبه ارتش مزدور ترکیه به کُردستان سوریه ، آتش جنگی جدید در منطقه شعله ور گشت. این جنگی است ارتجاعی که شرایط بحرانی سوریه و منطقه خاورمیانه را از آنچه که هست هم بغرنج تر خواهد نمود. جالب است که دولت ترکیه بهانه این آتش افروزی جدید را مبارزه با تروریسم قلمداد نموده است.  مبارزه با تروریسم آنهم از سوی دولت تروریست پرور ترکیه که کمک هایش به داعش و گروه های تروریستی موجود در سوریه ، چه در گذشته و چه امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست ، ادعای مضحکی بیش نیست.

 

واقعیت این است که سالهاست سوریه به گره گاه تضاد های امپریالیستی و محل تقابل دولتهای وابسته منطقه تبدیل شده است و با توجه به عضویت ترکیه در ناتو  و حمایت ناتو از این آتش افروزی، شکی وجود ندارد که با انجام گرفتن این حمله، امپریالیستها باز هم در تدارک توطئه جدیدی در منطقه می باشند.  اما، بهانه حمله نظامی دولت تروریست پرور ترکیه به عفرین و کشتار توده های ستمدیده خلق کُرد در این منطقه آن بود که دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که قصد دارد یک ارتش 30 هزار نفره را در کُردستان سوریه سازمان دهد که البته وزارت خارجه آمریکا این برنامه را منتفی شده اعلام نمود. با این حال دولت ترکیه به عنوان اینکه برنامه اعلام شده از طرف دولت ترامپ، مرزهای ترکیه را نا امن خواهد ساخت ، عفرین در کُردستان سوریه را از زمین و هوا مورد حمله قرار داد.

 

آتش افروزی هائی از این دست که سالهاست توسط امپریالیستها و دولت های مزدور و وابسته شان در خاورمیانه صورت می گیرند ، در جهت اجرای سیاست هائی به نفع صاحبان سرمایه و قدرت و علیه توده های ستمدیده این منطقه می باشند.  به همین دلیل باید آتش افروزی جدید ترکیه در کُردستان سوریه که قبل از هر چیز مردم ستمدیده منطقه در شعله هایش خواهند سوخت را به عنوان سیاستی امپریالیستی محکوم نموده و خواهان قطع دستهای قدرتهای بزرگ و مزدورانشان از خاورمیانه شد.  مردم منطقه تنها در زمانی و شرایطی امکان می یابند که سرنوشت خود را آزادانه تعیین نمایند که این منطقه از دخالتگری های قدرتهای امپریالیستی و دولت های مزدور و وابسته به امپریالیسم ، آزاد گردد.

 

مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش !

پیروز باد مبارزات خلقهای منطقه علیه امپریالیسم !

 

چریکهای فدائی خلق ایران

دوم بهمن 1396 – 22 ژانویه 2018