مراسم و یادبودها

ضرب و شتم وحشیانه نماینده کارگران شرکت سندیکای نیشکر هفت تپه شدیداٌ محکوم است!

روز دوشنبه ٢٥ دیماه کارگران نیشکر هفته تپه، اعتصاب عمومی خود را برای چندمین بارآغاز نمودند. در این اعتصاب کاظمی مدیر عامل شرکت مثل همیشه با وعده های توخالی خواست کارگران را از این حرکت باز دارد.
اما یکی از نمایندگان جسور کارگران بنام اسماعیل بخشی با سخنانی کُوبنده (۱) ، کارفرمایان و فرماندار مزدور را مورد خطاب قرار داده بود، با اخطار شدید به آنها کارگران را به ادامه اعتصاب فراخواند.
بخش مهم و جالبی از سخنان او حمله و پاسخ جانانه اش به صدیقی امام جمعه تهران بود که مردم را آشغال خطاب کرده بود. بخشی با گفتن این که: «آشغال تو هستی که بوی تعفنت همه جا را گرفته»، در حقیقت به نمایندگی از طرف طبقۀ کارگر به بهترین شکلی توی دهن آن آشغال به نمایندگی از کلیت رژیم زد. طبیعی بود که این حرف به رژیم بسیار گران آمد و تحمل آن را نداشت و لذا به احتمال زیاد مزدوران نقاب داری که اسماعيل بخشی را مورد حمله قرار دادند، از عوامل امام جمعه شهر بودند. این سخن بخشی را به عنوان یک رویداد تاریخی باید برجسته و ثبت کرد. چون چنین برخوردی نشانۀ تهور و شجاعت طبقۀ کارگر است و کمک می کند که ترس از رژیم بیش از پیش فرو بریزد و کارگران با دلاوری بیشتری به میدان بیایند.
اکنون که جامعه ایران آبستن حوادث ، تغییر و تحولات است و با اعتراضات خیابانی در اکثر نقاط ایران همراه می باشد. زمینه را برای سازمان دادن حرکتها و بخصوص حرکتهای کارگری مساعدتر نموده است. از همین رو کارگران آگاه بطور علنی و بدور از ترس و وحشیگیری سرکوبگران جمهوری اسلامی در پی آگاه نمودن هم طبقه ایهای خود برآمده و آنها را تشویق به ادامه اعتصاب و مقاومت می نمایند.
امروزه این اعتصابات کارگری که با داشتن نماینده های واقعی و نترس خود در جامعه علنا و عملا به دولت و کارفرماها و مزدوران سرمایه اخطار می دهند و مهلت تعیین می کنند،خود به مثابه بخش تعیین کننده ایی هستند که با پیوستن و حمایت از اعتراضات خیابانی پتانسیل این را دارند به جنبشی تبدیل شوند، که هر روز اعتصابات و اعتراضات بیشتری را با خود همراه داشته باشد. به معنایی دیگر، لازمه پیروز شدن اعتراضات مردمی و خیابانی در گرو شرکت فعال جنبش کارگری و اعتصابات عمومی کارگری است!
همانطور که شاهد بودیم طبق اخبار رسیده، «اسماعیل بخشی» بعد از سخنرانی اش در راه رفتن به منزل مورد ضرب و شتم مزدوران قرار می گیرد، که با جسارت تمام و با دست خالی به دفاع از خود پرداخته و بعد از دقایقی مردم حاضر در منطقه با دیدن صحنه و شنیدن سرو صدا به کمک او می آیند. ضاربان هم با دیدن مردم و مقاومت اسماعیل، سریعا منطقه را با اتومبیل، ترک می کنند. فضای ایجاد شده در اثر این حرکتهای اعتراضی نه تنها ترس و واهمه مردم را در مقابل وحشیگریهای رژیم ریخته، بلکه زمینه را برای هر نوع حمایت و همبستگی هم قویتر نموده است، فعالین جسور کارگری فقط از طریق حمایت کارگران و نیروی مردمی است که از دستگیری و ضرب و شتم برحذر خواهند ماند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور ضرب و شتم اسماعيل بخشي نماينده كارگران را توسط مزدوران سرمایه شديدا محکوم نموده، از اعتصاب برحق کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می نماید و خواستار آزادی همه دستگیر شدگان خیزش اخیر سراسر ایران مي باشد و بر این باور است که با اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و نیروهای مردمی می توان رژيم حاكم را مغلوب نمود و به پیروزی دست یافت.

زنده باد همبستگی جنبش کارگری و نیروی مردمی
مرگ بر جمهوری اسلامی!
۱۷ ژانویه ۲۰۱۸
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
http://nahadha.blogspot.com
nhkommittehamahangi@gmail.com
1) https://www.youtube.com/watch?v=5F-m902IRfg&feature=youtu.be