مراسم و یادبودها

فیلمی از تظاهراتی که توسط کمیته‌ی حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران ایران در هلند

1- پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران

2- فیلمی از تظاهراتی که توسط کمیته‌ی حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران ایران در هلند، برگزار شد.
که روز سه شنبه 6 ژانویه در آمستردام بر گزار شد.
این صحنه از تظاهرات که با رقص کردی شروع می شود حکایت از آن رقص های دارد که آمادگی برای جنگ با دشمن را در نهاد خود دارد .
فیلم برداری از مسعود فروزش راد