سرتیتر

خفه شوملت ایران به وحدت خود پایبندند – احمد مزارعی

 پاسخ پاولوکویلیو،نویسنده معروف برزیلی به رضا پهلوی
چهارشنبه دهم ژانویه 2018، ترجمه احمد مزارعی.

پاولو کویلیو نویسنده مشهور برزیلی به درخواست رضا پهلوی که از ترامپ خواسته بود در ایران دخالت کرده وازجوانان ایرانی حمایت کند،پاسخی کوبنده ودندان شکن داد.
پاویلو در صفحه تویتر شخصی خود در پاسخ به رضا پهلوی نوشت:« خفه شو،دوره ساواک در ایران پایان یافت،واگر فکر میکنی که سی ای ا ، امروز هم میتواند کودتائی مشابه سال 1953 ،برعلیه مصدق به را اندازد ،خیال باطلی است وملت ایران برای دفاع ازکشور خود همچون توفانی به حرکت در خواهند امد.
رضا پهلوی فرزند دیکتاتور سابق ایران در مصاحبه خود با خبرگزاری رویترازدولت امریکا دعوت به عمل اورد ه بود که از ملت ایران دفاع کند . (1)
قابل ذکر است که پاول کویلیو،نویسنده وفعال اجتماعی است که کتابها وداستانهایش دارای شهرت جهانی است وسازمان ملل متحد از سال 2007، وی را به عنوان سفیر صلح در زمینه مبارزه بافقر وگفتگوهای فرهنگی انتخاب نموده است.
(1) زیر نویس از مترجم : شکی نیست که جمهوری اسلامی سرکوبگر،غارتگر اموال عمومی وهیچ گونه ازادیهای دموکراتیک را بر نمیتابد، وملت ایران حق دارد تا برای خواسته های برحق خود مبارزه کند ،اما ایا امریکا، انگلیس، اسرائیل ،عربستان وامارات که از مردم ایران «حمایت» میکنند،برای ملت ما ازادی، استقلال وعدالت اجتماعی به ارمغان خواهند اورد؟، ویا اینکه این وظیفه تنها مربوط به ملت ایران است ،ایا کمکهای امریکا و…..شصت کشور دیگر به «انقلابیون»سوریه ،عراق،یمن ، فلسطین و…/ به برقراری ازادی وعدالت اجتماعی منجر شده است ؟.
از اولین روزها ئی که مردم ایران برای خواسته های برحق خود به تظاهرات دست زدند ، همزمان امریکا ،اسرائیل وهمپیمانان منطقه ای ومزدورانشان نیز برای پیشبرد اهداف شوم خود دست بکار شده ودهها مرکز دروغ پراکنی برای «کمک» به مردم ایران ،در کشورهای همسایه والبته در به راه انداختن یک انقلاب رنگی ویا بالکانیزه کردن ایران دست بکار شدند،خوشبختانه ملت هشیار ایران در عین حفظ ودفاع از خواسته های برحق اقتصادی وسیاسی خود به این «کمک» های دلسوزانه استعماری با شعارهای مرگ بر امریکا واسرائیل پاسخ داد.
دراین میان وضعیت «اپوزیسیون»مفلوک وورشکسته خارج کشور رقت بار است وچشم وگوشش را برهمه جنایات دهها کشور غربی ودر راس انها امریکا وصهیونیسم اسرائیل درسوریه ،عراق ،فلسطین،یمن و…/ بسته وهمراه با استعمارگران به فکر سرنگونی جمهوری اسلامی ا فتاده است، شاید بتواند از قبل خرابی وبمباران وکشتار ملت ایران ، » حکومت سوسیالیستی» خود را برقرار کند.اخیرا هم عده ای بر علیه شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران با عنوان «جنایت علیه بشریت» اطلاعیه داده که این اتهام میتواند مورد استفاده امریکا در شورای امنیت قرار بگیرد وایران را تحت محاصره اقتصادی،نظامی وسیاسی قرار دهد که نباید شک داشت که این عنوان با صلاحدید وابستگان به استعمار تنظیم شده است،یکی از این امضا کنندگان سند «جنایت علیه بشریت» ، محسن رضوانی است که چندی پیش با روی اوردن به مرکز «هوور» وابسته به ،سی ای ا ، مصاحبه کرده وختم وپایان کمونیسم را اعلام وچندی با حمل توبره گدایی ، به نوکری بارزانی وطالبانی در امد که گویا مرحله سوسیالیستی به پایان رسیده وعصر ملی گرائی اغاز شده است وتصمیم جدی داشت تا هردو جمهوری سوریه وایران را ساقط کند، این سفلگان مزدور در طول دهها سال گذشته هیچگاه به هیچ اقدامی بر علیه جنایات ضد انسانی روزانه وواقعی امریکا در منطقه بویژکشتارهای روز مره اسرائیل در حق مردم فلسطین دست نزده اند، بلکه بیکباره دلسوز ملت ایران شده اند،وگرنه ازادیخواهی که تجزیه پذیر نیست،شما که نمتوانید برای مردم ایران دلت بسوزد ولی برجنایات روزمره فاشیستهای صهیونیست در حق مردم مظلوم سکوت کنید،پس در اینجا کاسه ای زیر این نیم کاسه است.
همین خیانت را اپوزیسیون عراق،سوریه،یوگوسلاوی،سودان و…/مرتکب شد که امریکا با دستا ویز قرار دادن این نظرات ، به عنوان مخالفان «مترقی وانساندوست» به تحریم این کشورها در شورای امنیت دست زد ودر نهایت با تخریب کامل این کشورها «اپوزیسیون کمونیستی ودموکراتیک» برسر کار امد.