بین المللی, سرتیتر

بی «دگرگونی رژیم» در تهران – برونو گیگ

iran_demo_02
 گاهنامۀ هنر و مبارزه

6 ژانویه 2018

 

بی «دگرگونی رژیم» در تهران

نوشتۀ برونو گیگ

مرکز پژوهش جهانی سازی، 4 ژانویه 2018

دربارۀ برونو گیگ : مقام عالی رتبۀ دولت فرانسه، مقاله نویس و سیاست شناس، استاد Bruno Guigueفلسفه در دبیرستان و استاد یار روابط بین المللی در دانشگاه رئونیون. او نویسندۀ 5 کتاب است «منشأ جنگ اسرائیل و عرب، ندامت پنهان غرب، هارماتان 2002»، «آیا باید لنین را سوزاند ؟»، «دلایل برده داری» از جمله این کتابهاست و سدها مقاله.

برونو گیگ بخشدار شهر سنت، در سال 2008 به دلیل نوشتن جمله ای که به «نباید گفت ها تعلق دارد» یعنی افشای «ارتش اسرائیل کودکان فلسطینی را به قتل می رساند» توسط میشل آلیو ماری وزیر کشور فرانسه از مقام خود بر کنار شد. 

دونالد ترامپ با همۀ تلاشی که به خرج داد تا بگوید « ایران در همۀ سطوح با شکست روبرو شده »، که « ملت بزرگ ایران در پی سالها زیر فشار سرکوبگرانه به سر می برد »، که « از خوراک و آزادی بی بهره مانده »، که « هنگام دگرگونی فرا رسیده »، و  او « در وقت مناسب از مردم ایرانن پشتیبانی خواهد کرد »، ولی این بیانات رنج بی هوده ای بیش نبود. این سخنرانی های پر شکوه هیچ کارآئی در جریان واقعیت امور نداشته و نخواهد داشت. واشنگتن پرخاشگرانه علیه تهران می خواهد شورای امنیت را نشستی تازه فرابخواند. ولی چین و روسیه با هر گونه مداخله مخالفت خواهند کرد. هیچ روادید سازمان ملل متحد به نام «حقوق بشر» برای حمله به دولتی مستقل، هیچ «منطقۀ پرواز ممنوع» و نه هیچ « اصل مسئولیت حمایت » نیز وجود ندارد. خواستاران جنگ باید این واقعیت را بپذیرند که ایران به سرنوشت لیبی که بدست ناتو در سال 2011 از بین رفت دچار نخواهد شد.

تنبیه از راه آسمان با توجه به نشدنی بودنش، واشنگتن را به بازی با کارت بی ثبات سازی درونی واداشته است. برای دستیابی به چنین هدفی، کارشناسان راهبردی یک سری امکانات را بسیج کردند : سیل تبلیغات ضد دولتی به پشتیبانی مالی سیا (به ویژه با ایستگاه های رادیو که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می کنند)، مأموران نفوذی از هر گونه در صفوف پرخاشگران اجتماعی در خیابانها به پشتیبانی اپوزیسیون های حاضر در محل یا در خارج از کشور. در نبود توانائی برای «دگرگونی رژیم» از بالا، کاخ سفید می کوشد تا این طرح را از پائین شدنی کند. با هشدار برای کاربست «نیروی سخت» (hard power) و نیروی نظامی (و نیروی کشورهای هم پیمان)، «رژیم ملاها» با «نیروی نرم» (soft power) ساخت ایالات متحدۀ آمریکا هدف گرفته شده است. کاخ سفید چرخ گردانی از تحریف خبری را به گردش انداخت، ولی تضمینی برای نتیجۀ بدست آمده وجود نداشت و این دست کم چیزی ست که می توانیم در این باره بگوئیم.

برای در هم کوبیدن رژیمی که با خوی «نئوکودن» های واشنگتن هم خوانی ندارد، بر پایۀ روشی پیشینه دار به مهمات گوناگونی نیازمندند. تجربه نشان می دهد که دست کم به سه ابزار کار مهم نیاز دارند :

1) جریان مخالف نیرومند نزد همآورد، 2) گروه شبه سرباز کمکی، 3) توانائی در دست اندازی مستقیم. در ایران به روشنی آشکار است که هیچ یک از این سه ابزارکار را در اختیار ندارند. جریان مخالف درونی وجود دارد، ولی این جریان پیش از آنکه مخالف رژیم باشد مخالف دولت است. نظام سیاسی به این گروه آزادی کامل می دهد تا در روند انتخابات شرکت کنند. دیالکتیک میان «محافظه کاران» و «اصلاح طلبان» ساختار برخورد آنان و شیوۀ بیان در موضع گیری های داخلی را تعیین می کند، ولی بی آنکه اصل موجودیت رژیمی را به خطر بیاندازند که در انقلاب 1979 به قدرت رسید.

از همین رو توده ها به خیابان نیامدند تا رژیم سیاسی را زیر سؤال ببرند، بلکه پرخاشهایشان بجز موارد استثنائی بیشتر دلایل اقتصادی داشت. یک بار دیگر می بینیم که تبلیغات غربی با تحریف ناپسندانه به میدان می آید و همین امر باید برای ما معنی دار باشد.

حتا کنت راث دبیر اول «دیدبان حقوق بشر» را دیدیم که عکسی از تظاهرات مدافع دولت را بجای تظاهرات اعتراضی علیه رژیم بدست گرفته بود و نشان می داد. در این پندار که با گردهمآئی پرخاشگران پیش درآمدی خواهد بود برای فروپاشی رژیم، واشنگتن برای دومین بار رؤیاهای طلائی اش را بجای واقعیت گرفت : نخستین بار هنگامی بود که ناراضیان و شورشیان را در تظاهرات ضد دولتی با هم اشتباه گرفت، دومین بار، هنگامی بود که نمی خواست ببیند که تظاهرات طرفداران دولت دست کم به همان اندازه مهم است.

چنین آرزوئی برای «فروپاشی رژیم» در تهران به همان اندازه توهم آمیز است که برای دومین ابزار کار ضروری، واشنگتن دستش خالی می ماند : و آن هم نبود گلۀ مزدوران جنگی برای انجام کارهای کثیف است. مرزهای ایران زیر دیدبانی موشکافانۀ ارتش ایران است، و تکرار سناریوی سوریه ناممکن خواهد بود. در سوریه، توده های شبه ارتشی وهابی را با تبانی ناتو فرستادند، و مردم سوریه 6 سال نیاز داشتند تا به شکل جدی از دست آنان رهائی یابند. در ایران، هیچ نشانی وجود ندارد که بتوانیم تصور کنیم که چنین تهاجمی صورت گرفته باشد. شماری از افراد ممکن است از حلقۀ حفاظتی عبور کرده باشند ولی میزان و توان آزار رسانی شان بسیار ناچیز است. از هنگامی که داعش تار و مار شد، کار انترناسیونال تکفیریست نیز به پایان رسید. آخرین پایگاه القاعده در سنگرهای ادلب گیر خواهند کرد. ارتش سوریه پیوسته پیش می رود، سرزمین ملی را دوباره تسخیر می کند و «دگرگونی رژیم» در دمشق دیگر در دستور روز نیست.

برای فروپاشی «رژیم ملاها» واشنگتن نه می تواند روی مخالفان درونی حساب کند و نه روی مزدوران شبه ارتشی و نه اینکه دست یازی نیروی ارتشی در همآوردی رو در رو کارائی خواهد داشت. مخالفان درونی با این گونه راه کارها موافق نیستند، مزدوران شبه ارتشی نیز در حال ناپدید شدنند، و جنگ علیه ایران نیز محکوم به شکست است. «دگرگونی رژیم» در لیبی به دلیل بمباران هوائی پیروز شد ولی در سوریه با اینکه گله های مزدور را فرستاده بودند با شکست روبرو شد. ولی چنین نقشه ای در ایران هیچ شانسی ندارد. مردم ایران به ویژه زیر فشار مجازات های همان دولت خارجی هستند که می خواهد به آنان درس «حقوق بشر» نیز بدهد.

این واقعیت که برخی قشرهای اجتماعی خواهان دگرگونی هستند خیلی طبیعی ست، و در این صورت همه چیز به رژیم بستگی خواهد داشت که چگونه  به فراخواستهای آنان پاسخ بگوید. رئیس جمهور روحانی خشونتها را محکوم کرد. ولی او به درستی قانونیت نارضایتی های اجتماعی تأیید کرد، اقدامات ضد مردمی نیز برچیده شد. و باید دانست که مردم ایران قصد ندارند برای خشنودی ساکنان کاخ سفید به جان یکدیگر بیافتند.

بی گمان وضعیت برای فقیرترین ها خیلی سخت است، ولی ایران همه چیز هست بجزکشوری در حال ورشکستگی.

با وجود مجازات هائی که واشنگتن تحمیل کرده است، ایران در سال 2016 گسترش چشم گیری داشت. اقتصاد کشور میزان %6،5 را نشان می دهد و بدهی دولت به ویژه ناچیز است (%35 تولید ناخالص داخلی). ولی میزان بی کاری بالاست (%12،5) و به ویژه جوانان ها از آن رنج می برند. ایران دچار بحران رشدی ست که به تنش های اجتماعی دامن می زند، با یادآوری این نکته که امتیازات بورژوازی معامله گر با اصلاحات لیبرال که با خواست و توافق دولت همراه بوده به این تنش ها وسعت بیشتری داده است.

ایران نفت خود را صادر می کند، ولی دارای سرمایۀ خارجی نیست. واشنگتن در انتظار فرصت مناسب و کمترین نشان ناتوانی خواب جنبش بزرگی را می دید که بتواند رژیم را متزلزل کند. ولی چنانکه می بینیم، این خواست شدنی نشد، و تجاوز ایالات متحده به هدف اصابت نکرد. ولی از چنین طرحی باز نخواهد ایستاد، زیرا ایران از مدت ها پیش در مگسک جنگ آفرینان است.

خواست اجباری و بیمارناک « نئو کودن ها »، مبارزه علیه تهران است که به آغازه های جمهوری اسلامی در سال 1979 باز می گردد. این خواست اجباری و بیمارناک با حملۀ عراق آغاز شد که غرب جنگ افزارهایش را پیشکش کرد و رژیم های سلطنتی نفتی نیز امکانات مالی آن را به عهده داشتند (1988-1980). و سپس با عملیات تروریستی موساد و سیا ادامه یافت، یعنی با همان تروریسمی که تبلیغات غربی ایران را به آن متهم می کرد. این روند با اختراع «تهدید هسته ای ایران» در آغاز سالهای 2000 گسترش یافت. روشن است که موضوع حقوق بشر برای ترامپ اهمیتی ندارد ولی موضوع هسته ای پشت پردۀ بحران کنونی ست. در واشنگتن، به شکل معجزه آسائی ائتلاف مقدسی علیه ایران تشکیل شده است. ایران هرگز به کشورهای همسایه اش تجاوز نکرده، ولی امکان اینکه بتواند به چتر هسته ای مجهز شود و به انحصار اسرائیل در منطقه پایان دهد برایشان تحمل ناپذیر است. «دگرگونی رژیم» سقط جنین کرد، ولی روشن است که ترامپ توافقات سال 2015 را ناکام خواهد گذاشت.

 

 

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/ 6 ژانویه 2018

لینک متن اصلی :

https://www.mondialisation.ca/pas-de-regime-change-a-teheran/5622023

۱ دیدگاه

 1. سپیده says

  درود بر رفیق عزیز حمید محوی،
  چه خوش مطلبی را برای برگردانی انتخاب کردید.:
  در خاتمه نوشته اید…«باید دانست که مردم ایران قصد ندارند برای خشنودی ساکنان کاخ سفید به جان یکدیگر بیافتند.»
  این را تاریخ ایران ثابت کرده است و همیشه چنین بوده و تحت همین شرایطِ چندین هزار ساله هم چنین خواهد ماند. توران ها که بجان پوران ها افتادند، از تاریخ عقب ماندند.
  مقاله در کل به وسط خال زده است از طرفی و از طرف دیگر چون خیلی مختصر و مفید است چند نکته کسری دارد که امیداست آن رفیق ارجمند از نبشته هایی بزبان فرانسوی که گاهی خیلی پیشرو هستند برگران های بازهم نوید بخش بیابید که من تقاضای خود را بصورت تلگرافی شماره بندی مینمایم:
  ا- چرا ملایان در ایران هیچ کاره اند. و هم‌اکنون مکارم شیرازی گویا فرار را برقرار ترجیج داده و بنام انگلیس رفتن از هانفور آلمان نزد «پروفسور صمیعی» سر در آورده است.
  قبلاً هم دزد معروف بانک سرمایه ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق بازنشستگی فرهنگیان را دزدید و در برلین آلمان بست نشست.
  ۲- پایه‌های مادی این خوشبینی که من «هر ایرانی ضد استعمار» خیلی قدرش را میدانیم کدامین است که قوت قلب بیشتر جهت عدم غافلگیری بدست استعمارگران و جدا ماندن از مبارزه طبقاتی آحاد مردم مبارز ایران تحت رهبری طبقه کارگر و آگاهی به صحت راه انتخابی خود میباشد.
  ۳- هنگام آن رسیده است که همه رفقای کمونیست بخواهند و بتوانند بخود جرأت تبلیغ و ترویج دهند که چرا رهایی منطقه بدون پشتیبانی از دولت های کنونی و مبارزات آنان در محور مقاومت راه سومی در افق دیده نمیشود آنهم نتنها راهی نظامی و تبلیغات فرهنگی بلکه، جبر اقتصاد در پهنه گیتی که سیاستمداران روز توسری خورده، باید از آن پیروی کنند. (ترامپ این نماینده مستقیم و بلاواسطه وال استریت را به دلقک مضحکی تبدیل کرده است! اردوغان هم بایستی از تمام رؤیاهای امپراطوری عثمانی خود درمقابل خلقهای ترکیه عرق خجالتش را پاک نماید و بزودی شاهد فروکش «روسیه و چین ستیزی» در اروپا باشیم)
  ۴- نقش چین در این میانه کدام است؟ تاسیس پایگاه نظامی در چهار بهار ایران در چند کیلومتری پایگاه نظامی اش در چی بوتی (نزدیکی چهاربهار؟) چه نقشی دارد؟
  ….
  من بازهم مشغول برگردانی از سخنان پرمغز خانم «پترا ویلد» هستم که دو برگردان اول معرف حضورتان میباشد که در سه قسمت در مجله هفته بچاپ رسید. این یکی هم یکی از کارهای فوق‌العاده هوشمند «جنیال» ایشان در باره ایران است! آری در باره ایران.
  این خانم برعکس اکثر نویسندگان خارجی که در میان ایرانیان چه در ایران و چه در خارجه هرچه مقامشان در کشورهای متروپل بالاتر باشد مهم‌تر و خواستنی تر هستند، در استخدام هیچ دولت، گروه مالی، بانک، سازمانهای غیر دولتی «ان جی اُ» و دانشگاهی نبوده و بخاطر عدم قرار داشتن تحت فشار خجالت در مقابل کمک کنندگانش روی پای خود ایستاده است و اکثراً در قلب فلسطینیان جاویدان است. همچنین اولین نویسنده‌ای است که حربه «جهود ستیزی یا آنتی سیمیت»‌ را از کف صهیونیست ها، دست دراز شده تسلیحات سازی و انحصارات بانکی آمریکا در منطقه بدر آورد تا پژوهشگران جوان اروپا قادر به سخن گویی بدون تختئه شدن توسط رسانه‌های عمومی گردند. فقط کافی است که در گوگل و یوتویوب به پارسی کلمه «پترا ویلد» را جستجو نمایید که تنها دو نسخه ویدیوی این خانم پژوهشگر بزبان پارسی موجود میباشد. همچنین درج متن آن در مجله هفته در سه قسمت درخط چندمی پدیدار میگردد.
  بطور حتم من مقاله‌ای در این باره خواهم نگاشت که برایتان ارسال می‌دارم زیرا ناشیرن را نام «وروجک» خوش نیست.
  ارادتمند همیشگی سپیده

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.