پرش به محتوا

سال: 2017

مصر: نگاهی به یک کشتار

رابحة عطاف حميد بهشتي تلاکسکالا  وحشیانه ترین ضربتی که در ایام اخیر صورت گرفت، خسارتی بسیار گران به بار آورد: به گفته مأموران مصری 305 تن کشته شدند که 27 […]

پایانِ سالی دیگر

شباهنگ راد چند روزی به پایان سال 2017 باقی مانده است. سالی پُر از درد و رنج و مشقت برای میلیون‏ها انسانِ تحت ستم. سال تعرضِ افسار گسیختۀ سرمایه‏داران، به […]

فراروایت کارورزی

آناهیتا اردوان » بیکاری» معضل ذاتی نظامهای سرمایه داری در ایران تحت لوای استبداد بدلیل کالایی کردن نیروی کار در فرایند تولید و ارزش افزایی سرمایه، هژمونی کار مرده بر […]