اخبار ویژه

نماینده ابله آمریکا در سازمان ملل برای مردم ایران، ونزوئلا، کره شمالی و کوبا دعا کرد

بی بی سی فارسی (بنگاه سخن پراکنی دولتی انگلیس) : «بیانیه سفیر هیلی درمورد تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران»

در سال جدید امید و دعاهای ما با میلیونها نفری است که شدیدا مورد ظلم دولت های سرکوبگر در کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و به ویژه در ایران، جایی که ایرانیانی که برای مدتی طولانی سرکوب شده بودند اکنون صدای خود را می یابند. حکومت ایران در حال آزموده شدن توسط مردم خود است. ما دعا می کنیم که آزادی و حقوق بشر پیروز این روز باشند.