اخبار ویژه

افزايش بي خانمان ها در فرانسه

خبرگزاري فرانسه گزارشي از خيابانهاي پاريس منتشر کرد که نشان مي دهد با آغاز فصل سرد زمستان، فقرا و بي‌خانمان‌ها در فرانسه با مشکلات بسياري مواجهند.

سازمان همبستگي اِمائوس (Emmaüs Solidarité) با شعار «از خيابان تا زندگي»که در زمينه مبارزه با فقر و کمک به افراد بي خانمان فعاليت دارد، به ميان اين افراد بي خانمان در يکي از خيابان هاي پاريس رفته است تا از نزديک با آنها گفتگو کند و در جريان مشکلات آنها قرار گيرد.

اورلي الحسک-مارزوراتي معاون سازمان از اين افراد بي خانمان سؤالاتي پرسيد: براي استحمام کجا مي رويد؟ در خانه هاي مشترک استحمام مي کنيد يا به ساختمان «ارتش نجات» ]سازمان خيره بين المللي مسيحيت که ساختار نظامي گونه دارد[ مي رويد؟ کجا غذا مي خوريد؟