اخبار ویژه

دخالت معاون یک وزارتخانه امنیتی در قاچاق لوازم آرایشی

به گزارش دولت بهار، علی اکبر جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت:

دکتر احمدی نژاد پنجشنبه شب در بوشهر به وقوع ماجرایی تاسف بار در دولت قبل اشاره کرد و از دخالت معاون یک وزارتخانه امنیتی در قاچاق لوازم آرایشی پرده برداشت.

رئیس جمهور سابق در سخنان خود، از سخت گیری بی مورد دولت کنونی نسبت به «ته لنجی » ملوانان در استان بوشهر که زندگی بخش مهمی از مردم این استان را عمیقا تحت تاثیر آثار سوء خود قرار داده است انتقاد کرد و به همدلی با ملوانان پرداخت که از تصمیم دولت متضرر شده اند.

دکتر احمدی نژاد در این بخش از سخنان خود گفت: یکی از مسئولان گمرک بوشهر در دولت قبل قصد داشت از مقام خود استعفا دهد. او دلیل این امر را برای استاندار وقت اینطور توضیح داده بود که معاون یک وزارتخانه امنیتی ﻫﺮ هفته چند کانتینر حاوی لوازم آرایشی را به اسم کالأهای سری و تحریمی از گمرک ترخیص می کند.

ما از او خواستیم به محل کار خود بازگردد و در بررسی ها اطمینان یافتیم که ادعای او حقیقت دارد. بنابراین جلوی این کار غیر قانونی را گرفتیم اما نتوانستیم آن معاون را از مسئولیتش برداریم .