اخبار ویژه

بازی مقامات امنیتی و قضایی با سلامت و جان رضا شهابی

بیانیه ۱۱۳- بازی مقامات امنیتی و قضایی با سلامت و جان رضا شهابی

امروز خانواده رضا شهابی با این کارگر زندانی ملاقات کردند. رضا شهابی به  خانواده اش اعلام کرده است که عکس گرفته شده از مغز نقطه هایی در سمت چپ مغز را نشان می دهد که نشان دهنده سکته می باشد.همچنین با سونوگرافی از رگ گردن مشخص گردیده که یکی از عصب های مغز دچار فلج بلز شده است و بی حسی دست و پا به همین دلیل می باشد. به گفته خانواده افتادگی پلک چشم بیشتر شده و وضعیت لبش  نیز تغییری نکرده است. پزشک اعلام کرده است که حداقل شش تا هفت ماه طول می کشد تا عوارض سکته کمتر شود.   با این وجود وضعیت هنوز داروهایی را که پزشک برای رضا تجویز کرده برای این زندانی تهیه نکرده اند و همچنین هنوز مقامات زندان از بستری کردن رضا در بیمارستان خودداری می کنند.

همچنین در هفته گذشته دکتر پزشک قانونی در زندان رضا را ویزیت و همه این موارد را تایید  کرده است. همچنین یکی از نماینده های  دادستانی در ملاقات با رضا شهابی به او گفته است  که دادستانی مشکلی با آزادی شما ندارد و مقامات امنیتی مانع آزادی شما می باشند. این در حالی است که مقامات امنیتی هم می گویند ما مشکلی نداریم و دادستانی مانع آزادی شما است.

کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام می دارد که مقامات امنیتی و قضایی با راه انداختن این بازی و انداختن مسئولیت به گردن دیگری و عدم اعزام رضا شهابی به بیمارستان جان و سلامت این کارگرزندانی را به خطر انداخته اند.

 

کمیته دفاع از رضا شهابی

6 دی 1396

k.d.shahabi@gmail.com

@shahabidefah

https://t.me/komitedefashahabi