اخبار ویژه

ولادیمیر پوتین: پایگاه های طرطوس و حمیمیم عامل مهمی در حفاظت از منافع ملی روسیه هستند.

ولادیمیر پوتین: پایگاه های طرطوس و حمیمیم عامل مهمی در حفاظت از منافع ملی روسیه هستند.

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت: پایگاه های طرطوس و حمیمیم عامل مهمی در حفاظت از منافع ملی روسیه هستند.

ولادیمیر پوتین در مراسم تحویل جوایز دولت به ارتشیانی که در جنگ سوریه شرکت داشتند گفت: «دو پایگاه روسیه در فرودگاه حمیمیم و بندر طرطوس به طور دائمی در خاک سوریه باقی خواهد ماند، این دو پایگاه عامل مهمی در حفاظت از منافع ملی ما است و امنیت ملی روسیه را در یکی از کلیدی ترین زمینه های استراتژیکی تامین می کند.