اخبار ویژه

رمزگشایی از قاتل واقعی حسنعلی منصور؟ یا…

روزنامه ایران در مطلبی که محمدبلوری از خبرنگاران حوادث مطبوعات در دهه 40 نوشته، گزارشی از قتل حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی را روایت کرده است.

وی نوشته است:

اول بهمن سال 43 یعنی با گذشت حدود یازده ماه از دوره نخست‌وزیری‌اش هنگامی که دومین لایحه حقارت‌آمیز ضد ایرانی یعنی قرارداد کنسرسیوم نفت را برای تصویب به مجلس می‌برد هدف گلوله محمد بخارایی تحصیلدار 21 ساله یک بنگاه آهن فروشی[عضو جمعیت موتلفه اسلامی] قرار گرفت و از پا درآمد.

درباره نحوه مرگ حسنعلی منصور در بخشی از خاطراتم که منتشر کرده بودم برای نخستین بار در تاریخ از زبان رئیس پزشکی قانونی آن زمان فاش کردم که دو گلوله اصابت شده به شکم و گردن این نخست‌وزیر باعث مرگش نشده بود.

بلکه براساس اعلام جرم رئیس پزشکی قانونی وقت، گروه پزشکان جراح در بیمارستان، به هنگام جراحی زخم سر حسنعلی منصور به خاطر اشتباه پزشکی یا خطای عمدی باعث خونریزی مغزی او شدند که منجر به مرگش شد.