مراسم و یادبودها

هفته همبستگی با خلق فلسطین

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

تارنگاشت عدالت

هفته همبستگی با خلق فلسطین، ۲۱-۱۵ دسامبر ۲۰۱۷

همکاران گرامی، اعضا و دوستان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری،

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری یک هفته همبستگی فعال، کاری و رزمنده را با خلق فلسطین اعلام می‌کند.

با طبقه کارگر فلسطین هم‌صدا شوید!

در این هفته در برابر سفارتخانه‌ها، در برابر دفاتر سازمان‌های بین‌المللی، هر جا که تصمیم گرفتید، ابتکارات خود را به کار بگیرید!

اعتراض کنید، دست به تظاهرات بزنید، علیه تصمیم رییس‌جمهور ایالات متحده اعتصاب کنید!

برای خلق‌های سراسر جهان و برای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، بیت‌المقدس شرقی پایتخت فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ است.

همه شما در این هفتۀ همبستگی با مبارزه خلق فلسطین شرکت کنید.

انترناسيونالیسم سلاح جنبش سنديکایی جهانی دارای سمت‌گیری طبقاتی است.

خلق فلسطین تنها نیست!

۱۵ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

برای فلسطین اکتون اقدام کنید!
نه به طرح‌های امپریالیست‌ها!