مراسم و یادبودها

به یاد رفیق پیكارگر شهید: علی اکبر محمد حسين پور

ر
رفیق علی اکبردر سال 1334 در آببخش ازتوابع درواهی و در نزدیكی برازجان بدنیا آمد، او لیسانس حقوق داشت و برای مدتی به تدریس در دبیرستان این منطقه مشعول بود. رفیق علی در تشکیلات بوشهر و جنوب شیراز با نام خودش فعالیت می کرد. پس از ضربات پلیسی به رفقای این منطقه در تابستان 1360، به تشکیلات شیراز منتقل شد. رفیق از هواداران جناح انقلابی سازمان و با رفقای این جناح در شیراز همراه بود. این رفقا در فروردین 1361 ضربه خوردند و بخش زیادی از آنها و از جمله رفیق علی دستگیر شدند. رفیق علی پس از تحمل آزار و شکنجه بسیار به همراه 21 رفيق پيكاری در روز سه شنبه 2 آذر ماه 1361 در زندان عادل آباد شيراز تیرباران شد. در خبر آن كه در روزنامه های همان روز به نقل دادستانی انقلاب اسلامی شيراز منتشر شد چنين آمده بود:
به حكم دادگاه انقلاب اسلامی شيراز و تاييد دادگاه عالي انقلاب اسلامی ايران، علی اکبر محمد حسين پورفرزند عابدین با نام مستعار علی و 21 نفر دیگر از اعضای مركزيت و كادرهای تشكيلاتی سازمان به جرم داشتن اسلحه و مهمات، زندگی در خانه های تيمی، شركت در درگيری های مسلحانه، عضويت در هسته و گروه های 5 نفری، مسٸوليت بخش تداركات و امنيت، مسٸوليت بخش های دانش آموزی و دانشجويی پيكار، مسٸوليت توزيع اعلاميه های سازمان و عضوگيری برای سازمان، همراه داشتن نشريات، كتاب ضاله سازمان و اعلاميه ها، عضويت در شورای سازمان پيكار و رهبری گروه ها و اعضای سازمان، ارتباط با افراد رده بالای سازمان، عضويت در تشكيلات پيكار در بندر عباس و شيراز، عضويت در تشكيلات محلات، مسٸوليت نگهداري جواهرات و پول سازمان و كمك مالی به سازمان محارب و مرتد پيكار، به اعدام محكوم گرديدند و حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شد.»
این اطلاعات كامل نیست، من از همه دوستان و بستگان رفیق كه ممكن است در بهتر شدن این یادنامه همراهی كنند، می خواهم كه با ایمیل زیر تماس بگیرند.
بهروز جلیلیان
behrouzan@gmail.com