مراسم و یادبودها

نه به تصمیم رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا!

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
تارنگاشت عدالت

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری تصمیم رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را برای اعلام بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محکوم می‌کند. این عمل نشان می‌دهد امپریالیسم بی‌رحم، ددمنش و تجاوزگر است.

وطبفه ما حمایت از خلق قهرمان فلسطین علیه این تجاوزگری است، حمایت از خلقی که دیرزمانی است علیه ارتش اشغالگر، علیه سیاست‌های دولت‌های اسرائیل، علیه سیاست‌هايی که از آن‌ها می‌خواهد با اشغال اسرائیلی مصالحه نماید، مبارزه می‌کند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همیشه در کنار کارگران فلسطينی که به مبارزه ادامه می‌دهند بوده و خواهد بود. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از تمام همایش‌های بین‌المللی برای ارتقای خواست‌های عادلانه خلق فلسطین استفاده خواهد کرد. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مسؤولین رهبری سندیکاهای زرد را که از سیاست اسرائیل حمایت می‌کنند، افشاء خواهد کرد.

همه سندیکاهای فلسطینی که با غرور برای دادخواهی خلق فلسطین مبارزه می‌کنند از همبستگی ما برخوردارند. همه سندیکالیست‌هایی که در پایگاه سندیکای خود علیه رهبران فاسد و سازشکار مبارزه می‌کنند ما را در کنار خود خواهند یافت.

شرایط امروز، به ویژه پس از تصمیم غیرقابل پذیرش رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، ضرورت یک جنبش سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی، جوان، انترناسیونالیست، گسترده، یک جنبش سندیکایی آزاد از مداخلات بوروکراتیک و فساد را برجسته می‌سازد. تنها یک جنبش سندیکایی از نظر تشکیلاتی مستقل که در صفوف فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مبارزه می‌کند، می‌تواند به مبارزه خلق فلسطین کمک کند.

 دبیرخانه

http://www.wftucentral.org/no-to-the-usa-presidents-decision/