پرش به محتوا

ترامپ وعقده دیده شدن – رضا رخشان

ترامپ از آن دسته رهبرانیست که دری به تخته خورد و ابر و باد ومه خورشید ،همه به خدمت ایشان در آمدند بهمراه امدادهای غیبی روسیه و ضعف و اشتباهات فاحش هیلاری کلینتون، موجب شد تا ایشان انتخاب شوند.چنین فردی که از اعتماد بنفس پایینی برخوردار است سعی می کند تا با اقدامات جنجالی و حماقت آمیز ،دیده شود.خروج از پیمان اب وهوایی پاریس،خروج از پیمان اسیا پاسیفیک،خروج آمریکا از یونسکو و پیمان مهاجرت واین آخری یعنی برسمیت شناختن بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل را میتوان ازین نگاه ارزیابی کرد.نوعی لجبازی و حماقت ،درین بازیهای کودکانه و التقاطی او ملاحظه می شود.که البته از شخصیت هوچیگر و پوپولیست و شارلتان او انتظار بیشتری نمیتوان داشت.وقتی فردی فرومایه سکان رهبری و هدایت کشوری را بدست می گیرد .همه نزدیکانش را هم از فرومایگان انتخاب می کند در نتیجه ،آن کشور هم به فرومایگی می افتد.نگاهی به تیم پیرامون ترامپ بخوبی گواه از لشگر فرومایگان است. امروز الیت امریکا اب در چشم و خار در گلو در انتظار اینده نشسته اند ازسوی دیگر،
در گوشه کنار کره زمین ،دیوانگان باشتاب می تازند.گویی همه عقل از کف داده ،دنیا هم بسمت دیوانگی پیش می رود.
خدا بداد انسانیت برسد
رضارخشان
18/9/1396

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: