مراسم و یادبودها

جبهه خلق برای آزادی فلسطین: نه دونالد ترامپ ، بلکه مبارزه ما سرنوشت اورشلیم را رقم خواهد زد!

20اطلاعیه
اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین درمورد بیانیه دونالد ترامپ
نه دونالد ترامپ ، بلکه مبارزه ما سرنوشت اورشلیم را رقم خواهد زد!

جبهه خلق برای آزادی فلسطین، بیانیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به عنوان بیانیه اعلام جنگ علیه مردم فلسطین و حقوق آنها ارزیابی میکند . این بیانیه ، موضع آمریکا را به عنوان یک موجودیت خصومت گر نسبت به مردم ما و یک شریک کشور صهیونیستی در جنایاتش علیه مردم فلسطین و سرزمین آن مشخص می سازد و باید بر این اساس مورد نظر قرار گیرد.
علاوه بر این، آقای ترامپ «گلوله ترحم» ( تیر خلاص- توفان) را بر روی راه حل به اصطلاح دوکشور مستقل ، پروژه حل و فصل مناقشات وشهرک سازی ها، و توهم نسبت به روند صلح را شلیک نمود. جبهه خلق از رهبری فلسطین میخواهد که از تجربه ویرانگر وابستگی به مذاکرات و سلطه گری ایالات متحده درس های لازم را بگیرد و سریعا از توافق اسلو و تمام تعهدات وابسته به آن خارج شود.
جبهه حلق برای آزادی فلسطین از توده های فلسطینی و تشکلهای آنها میخواهد تا مبارزه خود را متحد کرده و با اکسیون و دادن شتاب به جنبش توده ای ، به این تصمیم بطور جمعی و عملی و قدرتمند پاسخ دهند.
نبرد برای اورشلیم ( شهر قدس – توفان) نبردی برای همه فلسطین است. برای ما، اورشلیم ، حیفا است ، صفد، یوفا، غزه، رام الله و هر شهر و روستای فلسطین است.
علاوه بر این، جبهه بر ضرورت مقابله با مثلث توطئه – امپریالیسم، صهیونیسم ، و رژیم های ارتجاعی عرب – توطئه کنندگان علیه اورشلیم و فلسطین و حقوق مردم آن و حقوق اعراب، تاکید میکند و لازم میداند که برای مبارزه با این توطئه ها ، درها بر روی گزینه های مناسب باز شوند.
توده های اعراب نیز تصمیم دولت ترامپ را به روشنی رد می کنند. این تصمیم ، کردار امپریالیسم آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریسم صهیونیست در منطقه و و همچنین ماهیت آنرا بیشتر روشن میکند ، امپریالیستی که به طور مداوم تلاش میکند که برای حفظ سلطه خود منطقه را به آتش بکشد.
اورشلیم همیشه پایتخت مردم فلسطین و دولت فلسطین باقی خواهد ماند و تلاش اتحاد امپریالیستی – صهیونیستی برای از بین بردن هویت عربی و موقعیت آن در جهان عرب و اسلام موفق نخواهد بود.
جبهه خلق برای آزادی فلسطین PFLP))
6 دسامبر 2017
ترجمه وتکثیر ازدفتر بین المللی حزب کارایران(توفان)
http://www.toufan.org