نظری, تیتر

انقلاب علیه سرمایه – آنتونیو گرامشی

antonio-gramsci-fondatore-de-l-unita

انقلاب علیه سرمایه – آنتونیو گرامشی

برگردان علیرضا نیاززاده نجفی

داوونلود در اینجا