اخبار ویژه, سرتیتر

نسل کشی در سومالی با یک میلیون قربانی و سکوت چپ و راست

بر اساس گزارش سازمان فائو(سازمان مواد غذائی و کشاورزی سازمان ملل) در سومالی در در فاصله شش ماهه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میلادی چهارصد هزار سومالیائی بر اثر قحطی و خشکسالی جان خود را از دست داده اند که دو سوم آنها را کودکان تشکیل میدادند.

در چند سال گذشته احتمالا نزدیک به یک میلیون نفر جان خود را فقط در سومالی بر اثر گرسنگی از دست داده اند و مطبوعات و رسانه های جهان کمترین توجهی به آنان نمی کنند.روزانه ۲۰۰۰ نفر در سومالی از گرسنگی جان میبازند

گزارش فائو از شواهد و مدارک شفاهی دال بر مرگ و میر ناشی از خشکسالی در بخش شمالی سومالی میگوید و می افزاید، با توجه به کمبود مواد غذایی، در حال حاضر اکثر مردم سومالی به کمک های فوری نیاز دارند.

حمله آمریکا به سومالی و نابود کردن تمامی راه ها، منابع برق و آب، راه ها وسازه های این کشور، جنگ داخلی و نابودی دولت در این کشور در کنار افزایش قیمت مواد غذایی تصنعی از سوی اروپا و آمریکا، تلف شدن احشام و سوء تغذیه مردم علت اصلی این فاجعه عظیم است.
قحطی سال ۲۰۱۱ در سومالی که نتیجه خشکسالی، جنگ و دسترسی نداشتن به کمک های بشردوستانه بود، جان ۲۶۰ هزار نفر از مردم این کشور را گرفت.
سومالی از سال ۱۹۹۱ با جنگ و درگیری دست و پنجه نرم می کند و دولت ضعیف و تحت حمایت غرب این کشور برای به دست گرفتن کنترل مناطق فقیر و روستایی تحت سلطه گروه تروریستی الشباب تلاش می کند.
«دیک ترنچارد» نماینده سازمان عذا و خواربار ملل متحد در سومالی نیز گفت، اوضاع سومالی گویای به صدا درآمدن زنگ قبل از قحطی است.

تونی لیک دوست صمیمی باراک اوباما که با پارتی بازی به ریاست ستاد مبارزه با قحطی سازمان ملل رسید، مسئول مستقیم این فاجعه میباشد، او که سابقه سیاهی در مبارزه با قحطی و نسل کشی در روآندا و دیگر مناطق آفریقا دارد تا امروز حاضر به قبول نقشش در نسل کشی روآندا نشده است.

تمام این جنایات و سکوت فقط به بهانه مقابله با الشباب، در حالیکه اگر یک نفر در پاریس یا لندن و کالیفرنیا زیر ماشین برود تمام دنیا از چپ و راست در حال گزارش دادن و ریشه یابی اند.

محمد طاهری

۱ دیدگاه

  1. ابراهیم ورسجی says

    امریکا مسئول عمده وضع فاجعه باردرسومالی وافغانستان می باشد!
    درسومالی،درسال 2006، یک گروه میانه رومسلمان بنام دادگاه های اسلامی امنیت وصلح را تامین ودراین کشوروضع بهتری ایجاد کرده بود.برخلاف،جورج بوش درماه دیسامبرسال 2008 به کمک حبشه حکومت دادگاه های اسلامی را سرنگون وکمک به برآمدن الشباب ویک حکومت بسیارناتوان ودرمانده درموگه دیشوکرد.متاسفانه،مستراوباما نه تنها کاری درجهت بهبود وضع مردم سومالی نکرد بلکه به وخامت اوضاع آن ها افزود.ازاین رو،مردم سومالی بانسل کشی،فقر،گرسنگی ،بی حکومتی وتروریسم دست وپنجه نرم می کنند وراست وچپ که خیرحضورندارند؛ جامعه جهانی هم کاری درجهت بهبود وضع زندگی فلاکت بارسومالی ها نمی کند.جالب این است که، امریکا همچنان که درسومالی کمک به فاجعه کرده است ،درافغانستان هم وضع مشابه حتا بدترازسومالی را بوجود آورده است. مثلا،دردوران جنگ جهادی های افغانستان علیه ارتش سرخ،امریکا ازطریق پاکستان بدون تماس با جهادی ها کارکرد وپاکستان هم بیشترکمک به تند روان مذهبی ازنوع حکمتیار وطالبان کرد.بعد ازرویداد یازدهم سیپتامبر 2001 که امریکا بنام جنگ علیه تروریسم وارد افغانستان شد وطالبان ریشو را به پاکستان اعزام وطالبان دریشی پوش را بنام تکنوکرات به حکومت رساند، نه دولت سازی کرد ونه مرکزهای تروریست پروری درخاک پاکستان را بسته کرد.دررابطه به کاری که راست وچپ درجهت بهبود اوضاع سومالی وافغانستان می کردند،یک مسئله بارزاست وآن اینکه راست های جهانی نقش ویران گرانه وچپ ها دراولی غائب ودردومی نقش تباه کارانه داشتند ودارند. بطورنمونه،بسیاری چپ های باصطلاح خلقی شاخه جنگی طالبان را زیرفرمان ارتش پاکستان ساختند وبرخی ازآن ها خدمه سیا شده به غارت گران مشهورکمک های امریکاواروپابرای دولت سازی وبازسازی اقتصادی نافرج افغانستان شدند. ازاین رو، راست هاکه وضع شان مشخص است وکارهای مردمی برای مردمان بدبخت سومالی ، افغانستان و…نمی کنند؛ اما چپ هاازنظرایدئولوژیکی وساختاری فروپاشیده اند ودروضع کنونی جهان بیشترشعارهای رنگ باخته می دهند.بنابرآن، به نفع چپ ها می دانم با بازنگری درایدئولوژی خود ، ازطریق جامعه مدنی وارد میدان مبارزه شوند.درغیرآن،راست ها بنام جهانی سازی وجنگ علیه تروریسم تباه کاری ازگونه های سومالی وافغانستان می کنند وتوده های زحمت کش هم توجه ژرف به چپ های سرگردان نمی کنند!

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.