گوناگون, سرتیتر

«آزادی» – «شیرکو بیکس»

Sherko Bekas

«آزادی»

 

آزادی!

کدامین آزادی؟

آزادی، اسبی‌ست خسته و لنگان

که هر روز گلوله بارَش می‌شود.

 

میهن!

کدامین  میهن؟

خاکی که هر روز چندین‌بار  می‌کُشیم؟

دشتی که مرده شوی‌خانه شده است؟

 کوهی که تابوت گشته است؟

سنگ،گِل،ماسه و ریگی‌

که بند و زندان زاییده است؟

 

نمی‌دانم کدام است میهن؟

 کدام است آزادی؟

 جویباری که در روز روشن
سرچشمه‌اش را غارت می‌کنیم؟

معشوقه‌ای که در خواب

چشم‌هایش را می‌رباییم؟
ابری که پیش از باریدن

بارانش را به تاراج می‌بریم؟

ماهی که در شب چهارده می‌دزدیم؟


آزادی، اسبی‌ست خسته و لنگان

که هر روز گلوله بارَش می‌شود…

 

«شیرکو بیکس»

ترجمه:علی رسولی

www.alirasoli.com

 

دکلمه‌ی شعر:

https://www.youtube.com/watch?v=TMICbU-9tH4&feature=youtu.be