سرتیتر

جوانان کمونیست راه اکتبر سرخ را ادامه می دهند

soci2

برگردان : هاتف رحمانی

جشنی بین المللی ،به مناسبت صدمین سال انقلاب سوسیالیستی کبیر اکتبر ، 36 سازمان جوانان کمونیست را در سوچی گرد هم آورد .

هفته گذشته یک جشن جهانی در میان سازمان های جوانان کمونیست در طی 19 مین فستیوال جوانان و دانشجویان در سوچی برگزار شد . 36 سازمان از 32 کشور در همایش شادی به مناسبت سده انقلاب اکتبر شرکت کردند.  همایش به دعوت سازمان های جوانان کمونیست اروپا ، که از قبل تجربه برگزاری همایش های سالانه سازمان های جوانان کمونیست اروپایی را دارند برگزارشد. هر سازمانی سخنرانی هایی در باره انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و همکاری بین سازمان های جوانان کمونیست در همایش شادی ایراد کرد.

سازمان های جوانان کمونیست به انقلاب اکتبر درود فرستادند

سازمان های جوانان کمونیست شرکت کننده در همایش اظهار داشتند که مبارزه برای سوسیالیسم در قرن انقلاب اکتبر را به پیش خواهند برد .بخشی از سخنان شرکت کنندگان به شرح زیر است .

» صلح امپریالیسم خطرناک و زودگذر است «

در بیانیه نمایندگی جوانان کمونیست ترکیه ، اعلام شد که ترکیه مدت طولانی در حال انجام عملیات نظامی در سوریه بوده است و طرح های بورژوازی ترکیه برای منطقه خردمندانه نیست. گفته می شود که امپریالیسم سبب ستیزه های قومی ومذهبی شده است ، اما هنوز هیچ گفتگوی روشنی از صلح موجود نیست . سرن دمیروز، سخنران جوانان کمونیست ترکیه گفت ، » جنگ در کشور ما به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده است . مردمی که سال ها هدف ویرانی جنگ بوده اند اکنون خواهان پایان یافتن جنگ هستند .ما ،کمونیست ها ، نمی توانیم پی آمد های سیاسی تصمیم های اتخاذ شده از طرف مردم را نادیده بگیریم . ما می دانیم که صلح تضمین شده از سوی امپریالیسم موقتی و خطرناک است . صلح واقعی با مردمی امکان پذیر است که به سود طبقه کارگر مبارزه می کنند. انقلاب اکتبر ، در صدمین سالگرد خود ، بعنوان نمونه ای از این امر عمل می کند. انقلاب اکتبر بلشویک ها به نقطه عطفی برای جنگ بزرگ تبدیل شد، و از طریق قدرت طبقه کارگر صلح حاصل شد.

زنده باد سوسیالیسم و کمونیسم !»

سازمان جوانان علیه بهره کشی

جوانان کمونیست یونان گفت که پر افتخار ترین رخ داد قرن بیستم انقلاب اکتبر، پیروزی طبقه کارگر بود که در برابر بربریت سرمایه داری و بهره کشی از خلق پیروز شد. نیکوس زاچروپولس ، سنخگوی جوانان کمونیست یونان از لنین نقل کرد » مهم نیست کی ،در کدام تاریخ و چه زمانی ، و پرولتاریای کدام کشور این روند را کامل خواهند کرد. امر مهم آن است که یخ شکسته است ، راه باز است، مسیر نشان داده شده است» و ادامه داد : به عنوان جوانان کمونیست یونان، ما همه روزه علیه سرمایه داری و حاکم پوپولیست سیریزا مبارزه می کنیم .ما در دانشگاه ها، مدارس فنی ، کارگاه ها ، هر جایی که افراد جوان در آن جا وجود دارد برای سوسیالیسم مبارزه می کنیم . اما جوانان ، نه تنها در یونان ، بلکه در سراسر جهان هدف بهره کشی شدیدی قرار گرفته اند .اما افراد جوان بسیاری به سازمان های جوانان کمونیست می پیوندند. این بحرانی را که سرمایه در داخل آن ، نمی تواند آینده ای را به جوانان وعده دهد نشان می دهد .برای پیروزی ، ما مبارزه سوسیالیسم علیه امپریالیسم را برای استقرار حاکمیت طبقه کارگر بر خواهیم افراشت. زنده باد انقلاب اکتبر ، سوسیالیسم و کمونیسم .»

سوریه به مبارزه علیه امپریالیسم ادامه خواهد داد

اتحاد جوانان کمونیست سوریه – جوانان خالد بگتاش (سخنان خود را )با درود به کمونیست هایی که همراه مردم علیه امپریالیسم در سوریه می جنگند آغاز کرد. او با اشاره به سرمایه داری و امپریالیسم ،مطالب زیر را بیان کرد :»باید شخصیت های تاریخی را که در پیروزی خلق ها ایفای نقش کردند، به ویژه لنین را بیاد بیاوریم. انقلاب اکتبر بشریت را تحت تاثیر قرار داد و پیروزی طبقه کارگر جهان بر سیستم سرمایه داری و امپریالیستی را اعلام کرد. سوریه ، که استقلال خود را از فراسنه با حمایت اتحاد شوروی کسب کرد، به مبارزه برای سوسیالیسم ادامه خواهد داد . زنده باد انقلاب کبیر اکتبر ، لنین و استالین.»

نه یک گام به عقب

در بیانیه صادره از سوی جوانان کمونیست ونزوئلا ، تاکید شده بود که بحران به صورت فزاینده عمیق تر می شود، و امپریالیسم چیزی جز جنگ، درد، گرسنگی ،بهره کشی و بدبختی نیست. جوانان کمونیست ونزوئلا با اظهارآن که ماموریت بنیادی جوانان کمونیست تقویت تمام واحد ها و سازمان ها است ادامه داد: «انقلاب سوسیالیستی کبیر اکتبر در ساختن یک بلوک قدرتمند انقلابی تحت دشوارترین شرایط  موفق شد . (سازمان ما) با نشان دادن آن که ماندن در خط با حزب کمونیست امکان پذیر است تقویت شده بود. رفقا مطمئن باشید که حزب کمونیست ونزوئلا گامی به عقب بر نخواهد داشت. ما یک بلوک کمونیستی قوی تری را در راستای موفقیت ایجاد خواهیم کرد . بعنوان یک سازمان جوانان، ما دست در دست دیگر سازمان های جوانان و فدراسیون جهانی جوانان دموکرات مبارزه خواهیم کرد. زنده باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم .»

آینده از آن مارکس و لنین خواهد بود

فدراسیون کل جوانان کمونیست هند با بیان اهمیت مبارزه ضد کمونیستی  گفت:» طبقه کارگر همیشه برای خود مبارزه کرده است و به آن ادامه خواهد. شما نمی توانید راه مبارزه کمونیست ها را ببندید، ما نظم سوسیالیستی را با پربار شدن تشکیل خواهیم داد . آینده به جوانان پیرو مارکس و لنین تعلق دارد. به همین خاطر ما انقلاب کبیر اکتبر را گرامی می داریم . سوسیالیسم در جای پاهای انقلاب اکتبر بنا خواهد شد . زنده باد همبستگی خلق! «

بیانیه مطبوعاتی جشن از طرف سازمان های شرکت کننده تصمیم گیری شده بود و همایش با خواندن سرود انترناسیونال به زبان همه شرکت کننده ها  پایان یافت . متن کامل بیانیه به این شرح است :

 بیانیه مطبوعاتی فعالیت مشترک 36 سازمان جوانان کمونیست در روسیه به مناسبت 100مین سال انقلاب سوسیالیستی اکتبر

ما راه سرخ اکتبر را ادامه می دهیم – ما مبارزه خود برای سوسیالیسم را تقویت می کنیم .

ما ، 36 سازمان جوانان کمونیست از سراسر جهان، به مناسبت شرکت خود در 19مین فستیوال جوانان و دانشجویان ، در تاریخ 18/10/2017 فعالیت مشترکی را به مناسبت 100سالگی انقلاب اکتبر برگزار و اظهار می کنیم :

ما به طور جمعی 100 سالگی انقلاب سوسیالیستی اکتبر را گرامی می داریم!

ما رخ داد برجسته جهانی – تاریخی قرن بیستم را که اثبات کرد سرمایه داری ابدی و شکست ناپذیر نیست، ثابت کرد که خلق ها با مبارزه خود می توانند سرمایه داری را سر نگون کنند و جامعه ای عالی تر، سوسیالیسم را بسازند گرامی می داریم .

ما رخ دادی را که ثابت کرد تمام مشکلات بزرگی که جوانان در جهان سرمایه داری ، مانند جنگ های امپریالیستی، اشغال،موج های مهاجرت و مهاجرت اجباری، بحران های سرمایه داری، بهره کشی، بیکاری، حقوق درهم شکسته در کار، در تبعیض علیه زنان، در آموزش وپرورش ، در فرهنگ و ورزش با آن رو در رویند، می تواند با کسب قدرت از سوی طبقه کارگر، با سرنگونی انقلابی سرمایه داری حل شود گرامی می داریم. در کشورهایی که سوسیالیسم برقرار شده بود، جوانان دست آوردهای مهمی مانند دسترسی همگان به آموزش وپرورش، کار تضمین شده و باثبات، ورزش و فرهنگ داشتند که حتی امروز برای جوانان کشورهای ما رویای دوری به نظر می رسد. انقلاب سرخ  اکتبر در کشور فقیری بنا شد و آن را در کنار تمام خلق هایی که امپریالیسم را به چالش می کشیدند به یک قدرت جهانی تغییر داد و فاشیسم نازی را شکست داد. آن انقلاب الهام بخش تمام خلق های جهان در مبارزه برای رهایی خود بود .

سرنگونی سوسیالیسم، منحل شدن اتحاد جمهوری های شوروی، و احیا سرمایه داری در روسیه و دیگر کشورهای سوسیالیستی ما را هراسان نمی کند. ما با قاطعیت اعلام می کنیم که قرن بیست و یکم قرن انقلاب های جدید سوسیالیستی خواهد بود .

دقیقا 100 سال قبل یخ شکسته است و جاده باز شده است! اکنون این جاده پیش روی ماست! بیایید آن را تا پیروزی بزرگ نهایی سوسیالیسم – کمونیسم طی کنیم .

ما به راه اکتبر ادامه می دهیم . ما مبارزه مشترک خود را تقویت می کنیم . کارگران همه کشور ها متحد شوید!

سرچشمه : خبرگزاری جهانی کمونیست ICP-SOL.org.tr