تاریخی, سرتیتر

مستعمره پرمدعا

mumiaabujamal

 

تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکائی در پورتوریکو به ثبت رسیده‌اند و هیچ نیازی به پرداخت مالیات ندارند، هرچند که این مالیات‌ها عاجلاً برای بهبود سیستم بهداشتی و تعلیم و تربیتی کشور مورد نیاز است. شکوه و اعتراضاتی که بعد از ویرانی‌هائی طوفان «ماریا»  بعلت عدم کمک‌های فوری و عاجل از طرف آمریکا مطرح شد و برخی از نمایندگان مردم جرات کردند دولت در واشنگتن را مورد انتقاد قرار دهند، رئیس جمهور نادان آمریکا دونالد ترامپ را بر آن داشت آنها را «نمک‌نشناس» بنامد.

از: مومیا ابوجمال
منبع: دنیای جوان

تارنگاشت عدالت 

کریستف کلمبِ به اصطلاح مکتشف، در سفر دوم خود در منطقه «هندغربی»به جزیره‌ای رسید که از طرف فاتحان اسپانیائی پورتوریکو (بندر غنی) نامیده شد. مردم بومی جزیره که خود را«تاینوس» می‌نامیدند و به نژاد آراواک تعلق داشتند آن را «بوریکن» که به معنی «سرزمین مردان شجاع» است می‌نامیدند.

کریستف کلمب در نوامبر ۱۴۹۳ به سواحل این جزیره رسید و همراه او قدرت و حرص و آز امپراتوری پادشاهی اسپانیا وارد منطقه شد. اسپانیا ۴۰۰ سال مردم این جزیره را استثمار کرد و بردگی، سرکوب و مرگ و برای آنان به ارمغان آورد. پس از این‌که مردم بومی جزیره تقریباً بطور کامل نابود شدند، جمعیت مختلطی باقی ماند که از بازماندگان خلق تاینوس، اسپانیائی‌ها و بردگانی که از افریقا به کارائیب برده شده بودند تشکیل می‌شد.

در سال ۱۸۹۸ ایالات متحده آمریکا در جنگ اسپانیا/آمریکا بر قدرت استعماری در حال زوال اسپانیا پیروز شد و در کنار فیلیپین، گوام، کوبا، پورتوریکو و دو جزیر کوچک متعلق به آن «ویکئس» و «سولئبرا» را اشغال کرد. آنها این جزایر را تصاحب کردند و پس از مدتی شهروندان پورتوریکو را تبعه ایالات متحده اعلام نمودند. ولی مردم پورتوریکو تا به امروز از حق شرکت در انتخابات محرومند. یعنی اجازه شرکت در تعیین این‌که چه‌کسی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا شود را ندارند. ولی در تضاد شدید با آن آنها از جنگ اول جهانی موظفند بعنوان سرباز برای آمریکا وارد جنگ شوند.

تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکائی در پورتوریکو به ثبت رسیده‌اند و هیچ نیازی به پرداخت مالیات ندارند، هرچند که این مالیات‌ها عاجلاً برای بهبود سیستم بهداشتی و تعلیم و تربیتی کشور مورد نیاز است. شکوه و اعتراضاتی که بعد از ویرانی‌هائی طوفان «ماریا»  بعلت عدم کمک‌های فوری و عاجل از طرف آمریکا مطرح شد و برخی از نمایندگان مردم جرات کردند دولت در واشنگتن را مورد انتقاد قرار دهند، رئیس جمهور نادان آمریکا دونالد ترامپ را بر آن داشت آنها را «نمک‌نشناس» بنامد.

اکنون که هفته‌ها از این طوفان گذشته شهروندان پورتوریکو  هنوز زیر پیامدهای اسفناک این فاجعه طبیعی رنج می برند زیرا برای اکثریت مردم نه به اندازه کافی آب آشامیدنی، نه مواد غذائی و نه الکتریسته وجود دارد. مردم این جزیره فقط اسماً «شهروند ایالات متحده آمریکا» هستند ولی در حقیقت چیزی دیگری جز موضوع سیاست استعماری امپراتوری نیستند. آنها در جهت تامین منافع مورد استفاده قرار می‌گیرند  ولی بعد از مصرف بدست فراموشی سپرده می‌شوند.