پرش به محتوا

روز: 13 اکتبر 2017

سوریه، کردستان و بازی بزرگ شطرنج

از: یوخن میچکا منبع: روبیکون تارنگاشت عدالت  سرکوب کردها در ترکیه اقتدارگرا و جنایاتی که نسبت به آنان روا گردیده باعث می‌شود که بعد دید محدود شده و در نتیجه […]