مراسم و یادبودها

بیانیه حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا پیرامون همه‌پرسی کاتالونیا

حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا به روشنی درباره بحران سیاسی درگیری کاتالونیا و پیشنهادهايی که طبقه کارگر برای خروج از تله دوگانگی دروغینی که ناسیونالیسم برای آن پهن کرده لازم دارد، صحبت کرده است. ما گفته ایم که جاده استقلال‌طلبی برای رسیدن به تعیین سرنوشت خود در کاتالونیا سودمند نیست. حزب کمونیست‌ خلق‌های اسپانیا پیرامون صعود ناسیونالیسم نگران است. دفاع از کشور همیشه باید دفاع از منافع طبقه کارگر آن باشد، منافعی که همیشه با منافع کل طبقه کارگر بین‌المللی هم‌خوان است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی کمونیستی
تارنگاشت عدالت

 

بیانیه حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا پیرامون همه‌پرسی کاتالونیا

حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا: دفاع از کشور همیشه باید دفاع از منافع طبقه کارگر باشد

دبیرخانه سیاسی حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا در پی همه‌پرسی کاتالونیا که یک‌شنبه گذشته شدیداً توسط دولت اسپانیا سرکوب گردید، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا در پی رویدادهای امروز نگرانی خود را از افزایش سرکوب در درگیری کاتالونیا اعلام می‌کند. امروز ماهیت دیکتاتوری دولت دوباره نشان داده شد، عنصری که ما کمونیست‌ها همیشه محکوم کرده و به ویژه در هفته‌های اخیر نسبت به آن هشدار داده ایم.

حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا به روشنی درباره بحران سیاسی درگیری کاتالونیا و پیشنهادهايی که طبقه کارگر برای خروج از تله دوگانگی دروغینی که ناسیونالیسم برای آن پهن کرده لازم دارد، صحبت کرده است. ما گفته ایم که جاده استقلال‌طلبی برای رسیدن به تعیین سرنوشت خود در کاتالونیا سودمند نیست.  اما ما در حالی‌که سعی می‌کنیم طبقه کارگر را به انتخاب راه خودش یاری دهیم، معتقدیم که همه کاتالان‌هایی که می‌خواستند از طريق رأی خود را ابراز کنند حق داشتند بدون مواجهه با حملات پلیس در همه‌پرسی شرکت کنند. ما همه اقدامات دولت را برای جلوگیری از رأی‌گیری، به ویژه اقدامات دارای ماهیت پلیسی، رد می‌کنیم.

حزب کمونیست‌ خلق‌های اسپانیا پیرامون صعود ناسیونالیسم نگران است. هنگامی که طبقه کارگر به نام دفاع از میهن، به دولت خود برای رویارویی با طبقه کارگر دیگر ملت‌ها چک سفید می‌دهد، شکست خود را رقم می‌زند. دفاع از کشور همیشه باید دفاع از منافع طبقه کارگر آن باشد، منافعی که همیشه با منافع کل طبقه کارگر بین‌المللی هم‌خوان است.»

دفتر سیاسی حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا
۱ اکتبر ۲۰۱۷

http://icp.sol.org.tr/europe/pcpe-defense-country-must-always-be-defense-interests-its-working-class