نظری, سرتیتر

نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

oktober_revou_1917

پیشگفتار به نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

از:‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶

 

maziarrazi_kصدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، متکی بر پیش بینی های کارل مارکس، نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی است که طبقه کارگر و زحمتکشان را در یک جامعه عقب افتاده روسیه تزاری، بر مصدر قدرت قرار داد.

گرچه این انقلاب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می شود. به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر  اکثریت مردم ستمدیده جامعه، قدرت سیاسی را با تشکیل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست  خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند. در دوره پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگری، ما شاهد یکی از دمکراتیک ترین جوامع بشریت  در تاریخ  بودیم.

بر خلاف ادعای های مغرضانه مخالفان انقلاب از جمله سوسیال دمکرات  ها، آنارشیست  ها و سایه روشن های گرایشات خرده بورژوا، این انقلاب توسط ابزار خود-سازماندهی کارگران و دهقانان و سربازان  بوجود آمده و رهبری شد. بدیهی است که حزب بلشویک به رهبری لنین و تروتسکی نقش تعیین کننده در رهبری انقلاب اکتبر ۱۹۱۷  ایفا  کردند.

تحقق اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان منجر به نگرانی ها و هراس تمامی جهان امپریالیستی شد. از ساعات اولیه انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، ۱۴ کشور امپریالیستی و متحدان ارتجاعی  آنها در روسیه به رهبری امپریالیسم بریتانیا،  آغاز به یکی از  وحشیانه ترین تهاجمات نظامی علیه  یک دولت جوان کارگری، کردند. اما، حمله نظامی تمامی نیروهای نظامی امپریالیستی در مقابل ارتش سرخ به رهبری لئون تروتسکی پس از دو سال به شکست انجامید. اما، تخریب های اقتصادی توسط امپریالیسم و توطئه های دائمی نیروهای ارتجاعی و کشته شدن صدها هزار تن از پیشروان کارگری در جبهه های جنگ، شرایط را برای پیروزی یک ضد انقلاب  ترمیدوری به رهبری استالین آماده کرد.

کسب تجارب این انقلاب، برای جوانان مبارز ضد سرمایه داری در ایران، بسیار  حائز اهمیت و حیاتی است. از اینرو مطالعه دقیق غیر مغرضانه و غیر متعصبانه تاریخ انقلاب روسیه به تمام جوانان مبارز ایران توصیه می شود. انتشار این دفتر تلاشی است در این راستا.

مازیار رازی –  اکتبر  ۲۰۱۷

برای دریافت این دفتر رجوع شود به سایت میلیتانت دات کام

militaant.com

بقیه مطلب در اینجا

۱ دیدگاه

 1. خوانندگان منصف سایت هفته قضاوت کنند!
  می‌گویند:
  «گل» بود به سبزه نیز آراسته شد!
  جای خالی دو تفنگدار همراه با تفنگدار بیانی، با یکی دیگر عوض شده است – علی فولادی!
  یکی منشویک را جای بلشویک به نسل جوان قالب می کند ( بخوان تروتسکی خائن منشویک – سنتریست را بلشویک و «رهبر» انقلاب میخواند)، دیگری رفیق استالین – معمار سوسیالیسم و شاگرد وفادار رفیق لنین و بلشویک واقعی را «منشویک» می‌خواند و وی را به راه رشدغیرسرمایه داری پروفسور الیانفسکی (تئوری رویزیونیستی و…) وصل می کند. این جماعت دست پیش را می‌گیرند که پس نیفتند – زهی بی‌شرمی سیاسی! فاحشه‌ها و قالتاق‌های سیاسی به شما و امثالهم می‌گویند که هم‌گام با بورژوازی بین المللی – امپریالیست‌های جهان‌خوار- سفید را سیاه و سیاه را سفید جلوه می‌دهید. اگر سنگ پای قزوین هم بودید تا بحال سابیده شده و به خاک چرک و کثافت دست و پای حمام های عمومی تبدیل گشته بودید. دروغ هایی می‌گوئید که مرغ پخته را هم به خنده می اندازید!

  پس، بهترست به منتخب آثار لنین (البته اگر رفیق لنین را قبول داشته باشید و در لباس وی به دفاع از تروتسکی برنیائید!) و یا کتاب کوچک موئیسای جی. اُلجین تحت عنوان تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء (که ۸ بخش آن توسط آمادور نویدی ترجمه شده است، در همین سایت هفته موجودست، مراجعه کنید. (البته چناچه کتاب لنین در مقابله با تروتسکیسم- از انتشارات کمونیستهای انقلابی، یا کتاب تحریف تروتسکی رویدادهای تاریخی و ده ها مقاله از رفیق علی رسولی را درباره تروتسکی نخوانده باشید – که بازهم در همین سایت هفته و یا از طریق گوگل سرچ می‌توانید به آنها دسترسی یابید).

  دشمنی کور تروتسکیسم با حزب کمونیست (بلشویک) و الگوی لنینیستی
  https://mejalehhafteh.com/2017/07/17/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%B4/

  دوست داشتن

 2. از فنجان توفان برون همان تراود که دراوست!
  برای زنده نگاه داشتن کاپیتال مارکس باید دوران تسلط ارتجاع استالینیستی بر مارکسیسم انقلابی را افشا کرد. خیانت های احزاب بردار به خصوص در کشورهای پیرامونی بر اساس مبانی استالینیسم که رجعتی بر منشویسم بود باعث شد برای دوره ای طولانی کاپیتال و مارکسیسم انقلابی از متن جنبش کارگری به حاشیه رود. یک بورژوا بر اساس مبانی استالینیسم در مقابل صفوف متحد کارگران معترض به آنها می گفت اعتصاب شما بیهوده است. تضاد اصلی با امپریالیسم است و نه با من بورژوا. من در صف خلق قرار دارم و شما باید از من دفاع کنید و نه آنکه در مقابل من صف آرایی کنید. اکنون دوران متحد شدن با سوسیالیسم واقعا موجود در شوروی در مقابل بلوک امپریالیسم است و نه متحد شدن بر علیه من بورژوا که درتلاش برای انکشاف نیروهای مولده قرار دارم.
  احزاب استالینیستی با تکیه بر مبانی منشویکی استالینیسم توانستند کارگران را متقاعد کنند که اکنون وقت انقلاب سوسیالیستی نیست و به جای آن باید از حکومت خمینی دفاع کرد. کاپیتال مارکس باید از سد مخوف خرافات استالینیستی عبور می کرد تا به طبقه کارگر می رسید وگرنه چه دلیلی داشت انقلابی در قد و قواره انقلاب اکتبر به دست بورژوازی بیفتاد!

  دوست داشتن

 3. خدمت خوانندگان گرامی سایت هفته،
  ۱- اگر این نقد، مارکسیستی است، پس نقد ضدمارکسیستی چیست؟!
  ۲- اگر لنین رهبر انقلاب اکتبر بود، پس تروتسکی چه کاره است که نه بلشویک بود و نه انقلابی!؟، ولی تروتسکیستها همه جا از او در لباس لنین استفاده میکنند تا خود را به «اثبات» برسانند؟ انقلاب اکتبر فقط یک رهبر داشت و آنهم لنین بود.
  ۳- تا آنجایی که تاریخ گواهی میدهد، تروتسکی باعث کشتار عده زیادی سرباز … شد که بناچار لنین او را از «مقامش»، خلع ید کرد!
  ۴- سرانجام انقلاب اکتبر از آنجا به بیراهه کشانده شده که خروشچف (در دفاع از تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء)، در همکاری و با پیشنهاد امپریالیستها، حزب را از خط لنینیستی پاک‌سازی کرد تا اینکه گورباچف (با دنباله روی از خط خروشچف – تروتسکی)، میخ آخر را بر تابوت سوسیالیسم کوبید و در نهایت آنچیزی شد که ضدانقلاب تروتسکیسم آرزویش می‌کرد – فروپاشی ایجاد سوسیالیسم در یک کشور!

  جهت اطلاعات بیشتر از تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء به نوشته موئيسای جی. اُلجین، بخش ترجمه های آمادور نویدی در سایت هفته و یا در گوگل سرچ مراجعه نمائید.

  دوست داشتن

  • علی فولادی says

   eshterak,خط راه رشد غیر سرمایه داری خروشچف تحت نام انتقاد مخفی از کیش شخصیت در ادامه دفاع از بوروکراسی تک حزبی و نظریه انقلاب دو مرحله ای بود که استالین از آن دفاع می نمود به عنوان مثال دفاع از حکومت کای شک جنایتکار در چین,حکومت رضاخان در ایران,اسپانیا, ترکیه و… نهایتا «احزاب برادر «در مقطع سرنگونی پهلوی نیز همین سیاست انقلاب دو مرحله ای را پیشه کردند.
   محاکمات مسکو در دهه سی نیز پاکسازی خط لنینیستی با حمایت سفیر امریکا جوزف دیویس از حزب بود
   در مبحث سوسیالیسم در یک کشور نیز انتقاد اصلی بر زیربنای لازم, بوروکراسی و وابستگی به سرمایه داری جهانی است که در صورت بسط جهانی انقلاب پرولتری و نه سپردن آن به بورژازی میتواند سوسیالیسم در چارچوب جهانی مستقر شود.

   دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.