سرتیتر

نتانیاهو جام زهر را سر میکشد وبرای شکست بزرگتری آماده میگردد

نتانیاهو جام زهر را سر میکشد وبرای شکست بزرگتری آماده میگردد

روزنامه » البناء» متعلق به نیروهای ملی لبنان،چهارم شهریور 1396

مترجم : احمد مزارعی

syria_tilung1_bw

یکی از منابع اطلاعاتی غرب که ملاقات میان پوتین ونتانیاهو را روز گذشته در شهر سوچی از تزدیک دنبال میکرده است ، چنین ahmad_mazareieتصریح نمود :

یکم – نتانیاهو پس از ملاقاتش با ولادیمیرپوتین، با دست خالی از جلسه خارج شد، همچنانکه «یوسی کوهین» ، رئیس موساد نیز در واشنگتن به همین سرنوشت دچار شد.

دوم – پوتین به این گفته نتانیاهو که : «اسرائیل در مقابل تجاوزایران به خطوط مرزی اسرائیل دست بسته نخواهند ماند » هیچ اهمیتی نداد واز روی آن گذشت، نتانیاهو قبل از ملاقات نیزگفته بود که که اسرائیل بر علیه ایران وحزب الله در سوریه به جنگ دست خواهد زد ، پوتین در آنمورد هم گفته بود که اینها یاوه گوئی میباشد وارزش پاسخ را ندارد.

سوم – اقدام اسرائیل به هر عملی بر ضد اهداف محور مقاومت در کشور سوریه بدون چراغ سبز آمریکا نخواهد بود ، این کار از نظر پوتین بسیار بعید بنظر میرسد زیرا مغایرت کامل با توافقات روسیه وآمریکا در مورد عملیات نظامی در سوریه دارد.

چهارم – سکوت پوتین در مقابل این اعتراض نتانیاهو مبتی بر «وجود نیروهای مسلح ایران وحزب الله در منطقه بلندیهای جولان و»درعا»، به معنی رضایت پوتین از بقاء این نیروها میباشد واینکه این ادعاهای نتانیاهوغیر واقع بینانه است .

پنجم – همین منبع موثق غربی افزود که روابط میان ایران وروسیه بویژه در زمینه نظامی ،درآینده نزدیک وارد پیشرفتهای مهم وقابل توجهی خواهد شد.

ششم – یکی از عوامل اصلی گسترش این روابط به این امر بستگی دارد که روسیه وجود قدرتمند محور مقاومت منطقه را در سوریه مکمل ، بلکه تقویت کننده بقاء خود در سوریه میداند.همچنین روسیه وجود قدرتمند محور مقاومت در سوریه را امر مساعدی برای نفوذ نظامی واقتصادی خود نه فقط در سوریه بلکه در لبنان نیز میداند.(1)

هفتم – مسلح کردن احتمالی ارتش لبنان از طرف روسیه در مسیر این هدف قرار دارد که روسیه امکان مییابد نقش مهمی در صنایع نفت وگاز ساحل لبنان ودر ادامه ساحل فلسطین (2)وقبرص داشته باشد، روسیه در این زمینه به مانورهای مناسبی در منطقه دست میزند .

هشتم – شکست نتانیاهو در کسب هر گونه پیروزی ویا حد اقل دستاورد در ملاقاتش با پوتین ، موجب شکنندگی هر چه بیشتر موقعیت استراتژیک اسرائیل در منطقه ودر نتیجه عمق یابی بیشتر تنگنای استراتژیکی بقاء اسرائیل خواهد شد.(3).

از سوئی دیگر، گزارشی که در تاریخ 11/8/2017،تحت عنوان «ارزیابی داخلی اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در مورد وضعیت جنگی در سوریه ومرز هایش با فلسطین اشغالی وشرق کشور اردن «، انتشار یافته چنین تصریح میکند :

یکم – پیروزی ارتش سوریه وهمپیمانانش در تسلط بر پنجاه وهفت کیلومتر از مرز سوریه در استان سویدا ، وهمچنین ادامه ادامه هجوم آنها به منطقه شرق وبسوی مثلث مرز ی عراق ، سوریه واردن ، که در سایه حضور نیروهای ویژه آمریکائیها در شهر تنف ونیروهای روسیه در شهر درعا ، انجام گرفته است ، بمثابه پیروزی استراتژیکی دولت سوریه وهمپیمانانش در محور مقاومت محسوب میگردد .

دوم – آنچه را که باید نزد ما نظامیان نگران کننده باشد این است که ، سناریوی تسلط بر مرز اردن وسوریه از طرف محور مقاومت ، بزودی در مورد قنیطره نیز تکرار خواهد شد واین علیرغم حضور نیروهای روسیه در چند کیلومتری مرز جولان میباشد . واین معنایش این است که ما واردنیها از هر طرف خودرا در محاصره نیروهای ایرانی ، ارتش سوریه وحزب الله خواهیم یافت.

سوم – آمریکا وروسیه علیرغم ادعایشان مبنی بر در نظر گرفتن منافع ونگرانیهای امنیتی اسرائیل که در مذاکراتشان بر سر مناطق «کاهش دادن درگیریها» مطرح کرده اند ، اما عملا هیچ اقدامی در جهت متوقف کردن ارتش سوریه وتسلط کاملش بر استان سویداء انجام ندادند، حتی آمریکا واردن نیز در این درگیریها هیچ کمکی به گروههای مسلح سوری (بخوان تروریستها) در منطقه سویدا تکردند.

چهارم – مستقر شدن نیروهای سپاه پاسداران ایران وحزب الله لبنان در منطقه ای کمتر از یک کیلومتر با مرز بلندیهای جولان در روستا های قنیطره ، تا کیدی بر این امر است که وعده های داده شده از طرف روسیه وآمریکا در جریان مذاکراتشان در مورد کاهش دادن درگیریها ، هیچ ارزشی نداشته وبه این وعده خود که نیروهای مذکور باید چهل ونه کیلومتر از مناطق مرزی جولان عقب بنشینند ، عمل نکرده اند.(3)

پنجم – آن چیزی توجه مارا نسبت به نیتهای سوریه ، ایران وحزب الله در منطقه جولان جلب میکند، ناتوانی آمریکا واهمیت ندادنش به شکستهای پی در پی گروههای مسلحی است که مورد حمایت آمریکا بودند، همگی شاهد بودیم که در جبهه استان سویدا ، هنگامی که گروههای مسلح مورد حمایت آمریکا اسلحه های آمریکائی خودرا تحویل حزب الله وارتش سوریه داده وخود به روستاهای اردن فرار کردند ، آمریکا هیچ اقدامی برعلیه آنها نکرد . از این نظر ما از آن وحشت داریم که اینبار سناریوی مزبوردر منطقه قنیطره به اجرا درآید واین خود تهدیدی استراتژیک برای نیروهای ما در کل منطقه بلندیهای جولان خواهد بود ، این وضعیت منجر به آن خواهدشد که منافع ما در این منطقه مورد تهدید استراتژیک قرار خواهد گرفت  وای بسا که در منطقه حوض یرموک نیز با همین وضعیت روبرو شویم.

ششم – بنظر میرسد که در هم پاشی گروههای مسلح در سوریه ادامه خواهدیافت ودر هفته های آینده سیر صعودی خواهد پیمود ، بویژه پس از ابلاغیه جبیر وزیر خارجه عربستان مبنی بر اینکه از این پس کمک به گروههای مسلح سوری متوقف خواهد شد وترکیه نیز به این قافلهخواهد پیوست، دولت ترکیه در تاریخ 12/8 2017، اعلام نمود که کمک به گروههای مسلح سوری متوقف خواهد شد.

همه اینها به این معنی میباشد که آمریکا تصمیم گرفته است که تنها با داعش مبارزه کند واز این پس درخواست سرنگونی نظام بشار اسد را نخواهد کرد.

هفتم – اما نتیجه عملی وملموس همه این عملکردها وفعل وانفعالات در این امر تجسم پیدا خواهد کرد که اسرائیل خودرا در مقابله با محور سه ضلعی دشمنی خواهد یافت که عبارتند از :

ارتش سوریه ، سپاه پاسداران ایران وحزب الله لبنان .

این امر تهدیدی استراتژیک ومستقیم برای امنیت اسرائیل به حساب میآید ومیطلبد تا اسرائیل خود به تنهائی برای مقابله با این تهدید دست به هرگونه اقدامی که در دسترس داشته باشد بزند ودیگر به وعده های سر خرمنی وتخدیر کننده آمریکا ورسیه اعتماد نکند …../

جامهای زهر بیشتری در انتظار نتانیاهو میباشد تا در دروازه های شام سر بکشد، آینده ای خطرناک ، عمیق وفاجعه بار تر آنزمان به ظهور خواهد رسید که صاعقه هجوم عظیم وناگهانی بر اسرائیل فرود آید.

زیر نویسها از مترجم است (1) تاکنون سفیر روسیه بیش از یکبار با حسن نصر الله رهبر حزب الله ملاقات داشته وچندی پیش در مطبوعات لبنان بحث دعوت از حسن نصرالله برای دیدار از موسکو بود.

(2) – اصرار ادمکشان ضد بشر صهیونیست در گرسنه نگهداشتن مردم غزه برای اینستکه بتواند بر منابع عظیم گاز ساحل غزه چنگ بیندازد، اسرائیلیها وآمریکائیها در 2005، به رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان پیشنهاد دادند تا در مقابل گرفتن پنج ملیارد دلار اهالی غزه را به شمال لبنان کوچ دهد ، اما حریری علیرغم رابطه اش با عربستان وآمریکا ، اما از موضع قومیت عربی این پیشنهار رانپذیرفت، لذا وی را به قتل رساندند وسوریه را متهم نمودند که آنهم در دادگاه بین المللی پذیرفته نشد ، وقتی مرسی رئیس جمهور مصر شد ، اینبار به وی پیشنهاد دادند تا در مقابل هشت ملیارد دلاروسا ختن منطقه ای در العریش مصر، اهالی غزه را به آنجا منتقل کند واین حائن پذیرفت اما حوادث بعدی همه برنامه صهیونیستها وآمریکارا بهم زد .

(3) – این درست است که وعده های آمریکا وروسیه به حیطه عمل در نیامده ونخواهد آمد، بدون شک ایران، سوریه وحزب الله نیز میدانند که این وعده ها وقول وقرارها ی آنها تنها روی کاغذ است ، بویژه اینکه آنها میدانند که امریکا بهیچ عنوان توانائی وارد کردن نیرو وراه انداختن جنگ در منطقه را ندارد ، آمریکا مجبور است بخاطر حفظ «حیثیت»ونشان دادن خودی نزد شیوخ فاسد عرب ، پشت سر روسیه حرکت کند وچنین قراردادهای پوشالی را امضا کند، از آنطرف محور مقاومت سکوت میکند ، چون این قراردادها ی در حقیقت «یکطرفه» باعث آرامش واخراج تروریستها از منطقه شده که بنفع محور مقاومت از جمله روسیه است وهمینطور که نشان داده میشود محور مقاومت هرروز قویتر شده واسرائیل ، این «شعبان بیمخ» غرب هرروز که میگذرد در منطقه منزوی ومنفورتر شده است.وبیاد بیاوریم این گفته چرچیل : اسرائیل غده ای سرطانی در گلوی ما اروپائیها  بود ، ما از گلوی خود بیرون آورده وبه حلق مسلمانها انداختیم» اما اینچنین بنظر میرسد که » مال بد بیخ ریش صاحبش میباشد»