اخبار ویژه, سرتیتر

انتظار دیگری از واگن کنشت داشتن اشتباه است

sara_wagenknescht

دنیای جوان

تارنگاشت عدالت

در ونزوئلا چه می‌گذرد؟ ممکن است که وقایع این کشور افرادی را که در بطن جریان قرار ندارند، سرگشته و گیج کند ولی خانم سارا واگن‌گنشت را چرا؟ رئیس فراکسیون حزب چپ‌ها در پارلمان آلمان در «مصاحبه تابستانی  فرستنده دوم تلویزیون آلمان» گفت:
«به نظر من قانونی نیست که مجلسی را که بطور دمکراتیک انتخاب شده خیلی ساده منحل کرد.»
پیش از آن از او سئوال شده بود که چرا حزب وی از یک دولت سوسیالیستی که دست به کودتا زده است حمایت می‌کند. البته خانم واگن‌کنشت اشاره کرد که مجلس هم «کلیه مساعی خود را بکار گرفته بود تا رئیس جمهور را که بهمان صورت دمکراتیک انتخاب شده است سرنگون سازد.» و سپس متناسب با این اظهارات ایشان از هردو جبهه خواستار شد «مجدداً به مسیر دمکراسی بازگردند». این که مجلس موسسان که اکنون بخشی از وظایف مجلس را عهده‌دار شده است نیز به همین صورت انتخاب شده، بفکر خانم واگن‌کنشت نرسید. ایشان بجای آن‌که خواستار تجزیه و تحلیل عمیق‌تر رویکردها در ونزوئلا شود، دست به مرز بندی با هردو جبهه زده است. البته ما دیگر به این خصلت حزب چپ‌ها عادت کرده‌ایم.