مراسم و یادبودها

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در همبستگی با مردم جمهوری دمکراتیک خلق کره

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
تارنگاشت عدالت

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از جانب ۹۲ میلیون عضو در ۱۲۶ کشور در پنج قاره، همبستگی انترناسیونالیستی خود را با مردم جمهوری دمکراتیک خلق کره اعلام می‌کند.

ما به مثابه جنبش سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی تنش‌های به وجود آمده از سوی دولت ایالات متحده و رییس‌جمهور دونالد ترامپ و هم‌چنین تصمیمات جدید شورای امنیت سازمان ملل را برای تحمیل تحریم‌های جدید علیه جمهوری دمکراتیک خلق کرده و مردم آن قوياً محکوم می‌کنیم.

این ریاکاری عریان دولت ایالات متحده است که حاکمیت جمهوری دمکراتیک خلق کره را به بهانه برنامه اتمی آن تهدید می‌کند، در حالی‌که هم‌زمان زرادخانه اتمی خود را حفظ کرده، مانورهای نظامی ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن مستمراً در منطقه افزایش می‌یابد و بیش از ۲۸ هزار سرباز آمریکایی در جنوب شبه‌جزیره کره مستقر هستند.

افزایش تنش توسط ایالات متحده آمریکا و متحدین آن به منافع خلق‌های منطقه خدمت نمی‌کند؛ بالعکس، این خواست ژاندارم جهان (ایالات متحده آمریکا) است که گزینه‌های خودش را به خلق‌ها و کشورها تحمیل کند.

از این‌رو فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به صدای رزمنده مردم جمهوری دمکراتیک خلق کره و به صدای طبقه کارگر جهانی می‌پيوندد و خواهان:
–    رفع فوری تحریم‌هایی است که پی‌آمدهای مخربی بر زندگی مردم عادی دارند؛
–    پایان دادن به تمرکز نیروهای مسلح ایالات متحده در منطقه؛
–    وحدت مسالمت‌آمیر و مستقل کره است.

دبیرخانه

http://www.wftucentral.org/dpr-korea-wftu-in-solidarity-with-the-people-of-democratic-peoples-republic-of-korea/