دریافتی, سرتیتر

بيانيۀ حزب کمونيست اکوادور پيرامون بحران سياسی در کشور

با توجه به بحران سیاسی جدی که دولت ملی «لنین مورنو گارسز» به آن دچار شده است، حزب کمونیست اکوادور خواستار دفاع از دست‌آوردهای انقلاب بورژوایی و جلوگيری از دخالت احزاب راست طرفدار امپریالیستم در دولت کنونی است. ما به مثابۀ عضو «جبهۀ متحد» از ريیس‌جمهور «مورنو» می‌خواهیم تا موضع فعلی خود را تصحیح کند، و قبل از این‌که دیر شود، پیشنهادات «همکاری» دشمنان ابدی مردم را که از بحران سیاسی درون «اتحاد پايس» خوشنود هستند، رد کند و برنامۀ دولت را به اجرا درآورد. برنامه‌ای که ما اکوادوری‌ها به آن رأی دادیم و برای آن انتخابات را با اکثریت قابل توجه در مجلس ملی به دست آوردیم، که نشان دهنده قدرت در جهت منافع مردم و منطقه آمریکای لاتین است.
PC_Ecuador
منبع: ردگلوب
تارنگاشت عدالت
بيانيۀ حزب کمونيست اکوادور پيرامون بحران سياسی در کشور
با توجه به بحران سیاسی جدی که دولت ملی «لنین مورنو گارسز Lenín Moreno Garcés» به آن دچار شده است، حزب کمونیست اکوادور خواستار دفاع از دست‌آوردهای انقلاب بورژوایی و جلوگيری از دخالت احزاب راست طرفدار امپریالیستم در دولت کنونی است. ما همیشه با آن‌ها مبارزه کرده ایم و نیروهای دمکراتیک، مترقی و انقلابی توانستند با عمل واحد در چهارچوب جنبش «اتحاد پايس Patria Altiva i Soberana» در آخرين انتخابات به رهبری «رافائل کورئا دلقادو Rafael Correa Delgado» آن‌ها را شکست دهند. این‌ها بی‌شک پیروزی‌های نیروهای دمکرات و مترقی است که تحسین و همبستگی همگان را در سراسر جهان به دست آورد.

کارزار علیه معاون ريیس‌جمهور «خورخه گلاس Jorge Glas» و رافائل کورئا، که از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده و «سیا» با يک ارکستر رسانه‌ای خوب سازماندهی شده است، اين هدف را دارد، که بدون هیچ‌گونه مدرک عينی و ملموسی خورخه گلاس معاون کنونی ريیس‌جمهور را مسؤول فساد اداری در دولت قبلی معرفی کند.

این یک اشتباه جدی است که ريیس‌جمهور «لنین مورنو» خود را به بلندگوی اين کارزار هدايت‌شده تبدیل کرده است و «خورخه گلاس» معاون ريیس‌جمهور را فوراً از تمامی مسؤوليت‌های دولتی برکنار کرد. این رفتار در تضاد با برخورد خويشتن‌دارانه در آموزش‌های اخلاقی به اصطلاح ديالوگ «مداراجويانه و انعطاف‌پذير bucaramista-lassista» قرار دارد.

حزب ما همواره با فساد در کشور، که از لحاظ تاریخی شناخته شده و اکنون باید از راه «گفت‌وگو» از حافظه خلق اکوادور پاک شود، مبارزه کرده است.

ما به مثابۀ عضو «جبهۀ متحد Frente UNIDOS» از ريیس‌جمهور «مورنو» می‌خواهیم تا موضع فعلی خود را تصحیح کند، و قبل از این‌که دیر شود، پیشنهادات «همکاری» دشمنان ابدی مردم را که از بحران سیاسی درون «اتحاد پايس» خوشنود هستند، رد کند و برنامۀ دولت را به اجرا درآورد. برنامه‌ای که ما اکوادوری‌ها به آن رأی دادیم و برای آن انتخابات را با اکثریت قابل توجه در مجلس ملی به دست آوردیم، که نشان دهنده قدرت در جهت منافع مردم و منطقه آمریکای لاتین است.

کويتو
۴ اوت ۲۰۱۷
وينستون آلارکن اليزالده
دبيرکل حزب کمونيست اکوادور