مراسم و یادبودها

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار می کند .

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار می کند . به یاد جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی تاریخ شنبه ۲ سپتامبر ۲۰۱۷ در تورونتو تاریخ شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ در مونترال اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور