سرتیتر

جنگ یمن و سکوت شرمگینانه چپ

yemen_20_sw

سیما صابر

حکومت عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ جنگ نابرابری را علیه همسایه جنوبی اش یمن آغاز کرده داست.

جنگی که ثروتمند ترین کشور عربی بر فقیرترین کشور عربی تحمیل کرده است.
رسانه‌های گروهی غربی جنگی که در یمن در جریان است را به جنگ ما بین ایران و عربستان سعودی تقلیل می‌دهند، آنچه که رسانه های غربی سعی دارند به ما تحمیل کنند، همان چیزیست که عربستان سعودی از آنها میطلبد، واقعیت این است که، حمله و تجاوز عربستان سعودی به فقیرترین کشورهای عربی هیچ ربطی اختلافات ایران و عربستان ندارد.
عربستان سعودی سعی می‌کند با باز کردن ساختکی پای ایران به این درگیری ها، این حقیقت را که دریمن جنگی برای عدالت در جریان است را به فراموشی سپارند. دلارهای نفتی عربستان سعودی، لابی‌گری های این کشور و فاحشگی مطبوعات غربی که به خاطر پول به هر قلم فروشی تن میدهند، محیط مناسبی را برای دروغ پراکنی و کشتار انسانهای بی گناه در این کشور دور افتاده و تنها رها شده فراهم آورده است.
شیعیان یمن که اقلیتی در شمال این کشور هستند بر علیه ظالم نابرابری و فقر دست به قیامت مسلحانه زدند. در واقع شیعیان آن بخش از جامعه ی یمن هستند که در برابر حکومت فاسد وابسته به عربستان سکوت نکرده و تصمیم گرفتند پس از سالها سرکوب حق خود را طلب کنند.
پس از خیزش به حق شیعیان یمن، عربستان سعودی با اسلحه زنگ زده ی تازه روغنکاری شده ی شیعه و سنی به میدان آمد و از شیعی بودن مبارزان یمنی سوء استفاده کرده با مسلح کردند بخشی از اهل تسنن و نیروهای ارتجاعی منطقه مانند القاعده و داعش، سعی در باز گرداندن قدرت به دست نشاندگان خود کرد.
طرحی که به علت عدم حمایت توده ای شکست خورد و موجب دخالت ارتش یمن برای دفاع از کشور نیز شد.
حمایت ارتش یمن که ارتشی غیر شیعی و صرفاً عربی است، از شیعیان یمن موجب شکست طرح عربستان گشت.
به این ترتیب عربستان سعودی تصمیم گرفت با ساختن ناتوی عربی دست به حملات گسترده ای علیه کشور یمن زده و به جنایاتی دست زد که در نهاد خود با جنایات نازیها قابل مقایسه است.
نیروی هوایی ارتش عربستان با حمایت امریکا، انگلستان فرانسه و امارات عربی، آگاهانه و با قصد قبلی تمامی جاده ها، بیمارستان ها، مدارس، دانشگاهها، بنادر، پلها، سدها، فرودگاه ها و تمامی امکانات رفاهی کشور را هدف بمباران های خود قرار داده است.
نتیجه این سیاست فاشیستی نابودی تمامی امکانات رفاهی موجود مردم یمن بوده، سیستم بهداشتی، آموزش و پرورش و کمک رسانی در این کشور به طور کامل نابود شده است، به حدی که شبکه آب شرب یمن به طور کامل نابود شده و سیستم آبرسانی بدلیل بمبارانه سدها و کانالهای آب از سوی عربستان سعودی ویران گشته است.
نابودی سیستم پزشکی و بهداشت موجب گسترش بیماریهای واگیر مانند وبا شده است.

yamen_collage
عربستان سعودی در کنار کشتن بیست هزار نفر که بیشتر آنها غیرنظامی هستند مسئول گسترش بیماریهای خطرناک همه گیر در یمن نیز میباشد.
بر اثر گسترش وبا در یمن حداقل ۱۸۰۰ نفر تا امروز جان خود را از دست دادند، عربستان سعودی، متحدانش و حامیانش در آمریکا و اروپا مسئولین مستقیم این کشتارها هستند.
جنایاتی که عربستان سعودی در یمن به آن دست میزند تنها با جنایاتی که رژیم های فاشیستی تاریخ، مانند رژیم نازی هیتلر و جنایات رژیم اسرائیل انجام داده اند قابل قیاس است.
مقایسه جنایات رژیم آلمان هیتلری با جنایات رژیم عربستان سعودی به لحاظ ابعاد جنایت چندان منطقی بنظر نمی آید، اما روش و طریقی که عربستان سعودی برای نابود کردن امکانات زندگی مردم یمن در پیش گرفته است تشابهات زیادی را از خود با روشهای هیتلری نشان میدهد.
نابودی امکانات زندگی عمومی، نابود کردن شبکه های آب و برق کشور، ویران کردن تنها بنادری که از آن طریق ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور صورت میگیرد، بمباران کردن تمامی بیمارستان ها امبولانس هایی که به برای کمک به زخمی‌ها به محل بمباران‌ها رفته اند نشان از جنایت سیستماتیک علیه بشریت دارد.
مجازات دسته جمعی یمنی ها به خصوص کودکان و زنان یمنی به خاطر مقاومتی که معارضان یمنی انجام می دهند از سوی عربستان سعودی منجر به گسترش عظیم گرسنگی در این کشور گشته است، روش مجازات دسته جمعی آن بخش از جامعه که هیچ نقش و مسئولیتی در جنگ ندارند روشی فاشیستی بوده و از سوی آلمان نازی و ارتش اسرائیل در عمل بکار گرفته شده است.
عربستان سعودی با خرج میلیون ها دلار برای لابی گری در رسانه های غربی و بستن قراردادهای میلیاردی با ایالات متحده آمریکا ، بریتانیا و آلمان، عملا چک سفید برای قتل عام مردم یمن را دریافت کرده است.
سازمان ملل متحد در مقابل جنایات بزرگ عربستان و متحدانش علیه مردم بی دفاع یمن سکوت کامل اختیار کرده است.
رسانه‌های غربی یا به موضوع کشتار مردم یمن و جنگ نابرابر آن نمی‌پردازند و یا اگر به آن ‌پردازند طوری به آن اشاره می کنند گویا جنگی بین ایران و عربستان درگیر است و مسئول نابودی کشور و مردم یمن برای مخاطب غربی مغفول می‌ماند.
تو گوئی این عربستان سعودی نیست که این کشور را با بمباران های وحشیانه خود و بمب های ممنوعه شیمیایی و فسفری اش به ویرانه تبدیل کرده است.
سازمان های حقوق بشری هم یا به موضوع جنایات جنگی عربستان نمی‌پردازند، و یا اگر به آن بپردازند به دلایل «نا روشنی» پای ایران و هلال شیعی را به میان می کشند تا جنایت عربستان را کمرنگ کنند.
عربستان سعودی و متحدانش، اما تا به حال از پس ارائه سند و مدرکی دال بر حمایت ایران از جنگ خانمان براندازی که در یمن براه انداخته اند بر نیامده اند و احتمالاً چیزی هم برای ارائه در چنته شان نیست، اگر آنها کوچکترین نشانه ای از حمایت نظامی ایران از شیعیان یمن داشتند تا به آنرا در بوق و کرنای رسانه‌های غربی و سازمان ملل کرده و و شورای امنیت را مجبور به صدور قطعنامه ها و بیانیه های علیه هلال شیعی و ایران می کردند.
طرح نام حمایت ایران از مبارزان ایمنی تنها برای سرپوش گذاشتن بر جنایات ضد بشریشان بوده و برای بدنام کردن مبارزات مردم یمن صورت میگیرد.
دریمن جنگی بین عربستان و ایران در جریان نیست.
این یک نایت و جنگ نابرابر است که عربستان سعودی با حمایت آمریکا و اروپا به ملتی که به خاطر فقر و نابرابری به پا خاست است تحمیل کرده است.
و ظیفه چپ ها و کمونیست ها دفاع از حقوق حقه مردم یمن در مقابل حکومت ارتجاعی و وهابی عربستان سعودی و متحدانش است.
سکوت شرمگینانه و اعلام بی طرفی کمونیست‌ها در برابر این جنگ خانمانسوز، همدستی با امپریالیسم آمریکا و حکومت فاشیستی عربستان سعودی است.