پرش به محتوا

ماه: ژوئیه 2017

یمن : انکار جنگ

یمن : انکار جنگ لوچیانا بوهم – برگردان : هاتف رحمانی دستکاری اخبار و تحریف واقعیت قدرتمند ترین سلاح در دستان قدرت ها است . آن ها می توانند واقعیتی […]