پرش به محتوا

برتری فزاینده طالبان در افغانستان

afganistan_90i

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

آینده ما

امریکا می خواهد همراه با افغانستان و هند، پاکستان را از دوسو محاصره کند. از سوی دیگر پاکستان می کوشد در پیوند با روسیه و چین و داشتن روابط عملی با طالبان این حلقه محاصره را بشکند. روسیه امروز با خالد محمد کارشناس پاکستانی در همین ارتباط گفتگو کرده است.
خالد محمد مدیرکل CommandEleven اندیشکده نظامی پاکستان مسقر در اسلام آباد است. در این سازمان تعداد کثیری از نظامیان پیشین پاکستان حضور دارند که در گذشته مسدولیت های مهم داشته اند. امروز کار آنها عبارتست ازتعمق در باره امنیت ملی، مبارزه با شورش و افراطیگری. CommandEleven با ارتش پاکستان همکاری می کند.
…..

پرسش: فکر می کنید طالبان پس از حمله امریکا در سال 2001 دوباره قدرت پیشین را بدست آورده و حداقل در مناطق روستائی صاحب واقعی قدرت شده است؟
پاسخ: درست است. طالبان در غیاب یک دولت واقعا کارآمد در افغانستان توانست بر ضعف خود فائق آید و باز در پی دست یافتن به قدرت در کشور باشد. آنها امروز نیرومندتر و محبوب تر از همیشه هستند. از لحاظ نظامی ، بر نیروهای دولتی افغانستان که غرب آنها را آموزش می دهد، برتری دارند و مردم از آین ها بیشتر خوششان می آید.
پرسش: دولت ترامپ تصمیم گرفته است نیروی تازه به افغانستان اعزام دارد، آیا با این کار شکست دولت کابل که تحت حمایت سازمان ملل است ، فقط به تعویق می افتد؟ .
پاسخ: استقرار نیروی نظامی امریکا در افغانستان بی معنی است. مشکل نیروی نظامی امریکا این است که پس از گذشت این همه سال هنوز هم چشم اندازی برای آینده این کشور و استقرار نیروهای خود در آنجا ندارد . در حال حاضر 8400 سرباز امریکائی در افغانستان حضور دارند. کار رسمی آنها دادن آموزش به ارتش افغانستان است، اما این نیروی ضعیف باید با نیروهای داعش و طالبان بجنگد که پیوسته نیرومند تر می شوند. .
پرسش: دلیل ناتوانی دولت کابل چیست؟
پاسخ : دلیل آن خیلی ساده است، ناتوانی عمومی دولت پرزیدنت اشرف غنی. این دولت اصلا اعتبار ندارد، حتی در برخی از محلات خود پایتخت هم اعتبار ندارد. قدرت دولت تحت حمایت» ایساف»، نیروی سازمان ملل، محدود به همان منطقه ایست که تحت کنترل ایساف است.
از منظر پاکستان، آنچه ما در کابل می بینیم تکرار رویداد های دهه 1970 است. نفوذ امریکا در افغانستان خیلی زیاد است. علاوه بر این پرخشگری کابل در برابر پاکستان که به در خواست امریکا صورت می گیرد، افزایش می یابد. کابل بر این باور نادرست است که واشنگتن همیشه پشت سر آنها ایستاده است. دردسری که این نوع تفکر برای کابل بوجود می آورد بیش از سود آنست. امریکا می کوشد تا دولت ناتوان و بی کفایت کابل را علیه پاکستان تحریک کند.
پرسش: آیا حضور نظامی امریکا در افغانستان بسود مردم افغانستان است یا این که خود بخشی از مسئله ایست، که نمیگذارد این کشور روی آرامش ببیند؟
پاسخ: حضور امریکا در افغانستان از همان نخستین روز حمله معضل درجه اول بود. امریکا دولت را تحت فشار قرار می دهد که با طالبان و یا دیگر گروهها مذاکره نکند. نتیجه اش همین است که می بینید، یک دولت شکت خورده. مقصر امریکاست نه دولت کابل.
پرسش: در غرب همیشه طلبکارانه ادعا می شود که پاکستان از طالبان حمایت می کند. درست است؟
پاسخ: پاکستان از طالبان حمایت می کرد. ولی در ارتباط با جنگ با تروریسم مناسبات ما تیره شد. ما هنوز با طالبان روابط دوستانه داریم. ما برای این که بتوانیم آنها را بر سر میز مذاکره بیاوریم یا موافقتشان را برای آتش بس جلب کنیم به این روابط نیاز داریم. ما باید امنیت مرزهای خود را حفظ کنیم. برای این کار داشتن مناسبات عملی ضروری است. امریکائی ها نشان دادند که نمی توانند بر طالبان چیره شوند. این نیز هست که ما باید فاصله با دولت کابل را که تحت حمایت امریکاست حفظ کنیم. .
دولت پاکستان با طالبان همکاری می کند تا بتواند با شبه نظامیان داعش در منطقه تورا بورا که بمراتب خطرناک تر هستند مبارزه کند. برای این کار به طالبان کمک هم کرد.
پرسش: بازیگران دیگر هم در افغانستان نقش بازی می کنند؟
پاسخ: در سالهای اخیر هند هم بر نفوذ خود افزوده است. افغانستان توانسته علاوه بر امریکا حامی نیرومندی چون هند را، که مشکلات بزرگی با پاکستان و چین دارد ، بسوی خود جلب کند. .
هند با سرمایه گذاری و دادن آموزش نظامی به ارتش افغانستان آغاز کرد. امروز، وضع طوری است که نه تنها مشاوران هوادار امریکا بلکه تعداد کثیری مشاوران هوادار هند نیز در کابل با دولت افغانستان در آمد و رفت دائم هستند.
بعنوان مثال امر الله صالح، رئیس قدرتمند سازمان امنیت افغانستان کسی است که مناسبات با هند را برقرار می سازد. او در دوران حکومت کرزای رئیس سازمان اطلاعات شورای امنیت ملی بود و در دولت غنی رئیس اطلاعات پلیس است. این افراد در محدوده اتحاد رشد یابنده با هند، نفوذ سنتی پاکستان را در منطقه مرزی کاملا هدفمند زیر نظر دارند.
پرسش: منظورتان این است که امریکا از طریق افغانستان و از طریق هند از شرق پا کستان را تحت فشار قرار میدهند.؟ .
پاسخ: خیلی ساده است. امریکا ما را مورد حمله قرار می دهد و ما را کشور ترور می خواند. هند ما را متهم به عملیاتی می سازد که از مرز پاکستان فرا تر می رود. برنامه کاملا روشن است. بستن دست و بال پاکستان.
پرسش: در عرصه منطقه ای امریکا چه وحشتی از پاکستان دارد؟
پاسخ : آنها نمی خواهند که پاکستان از لحاظ ژئوپلیتیک جهت یابی تازه ای اختیار کند و بخشی از یک بلوک مستقل در جنوب خاوری آسیا گردد. واشنگتن از تروئیکای روسیه، چین و پاکستان در جنوب خاوری آسیا هراسناک است. وحشت بزرگ امریکا بویژه از آنست که روسیه، چین و پاکستان درست در افغانستان به زیان امریکا و هند با یکدیگر همکاری کنند. این امر سبب خواهد شد که در دراز مدت موقعیت امریکا بعنوان قدرت مسلط زیر سوال برود.
بعنوان مثال یک نمونه عملی این است : در حال حاضر در افغانستان، برای ایجاد یک جنبش سیاسی کوشش هائی در جریان است. هدف این جنبش آنست که علائق واقعی افغانستان را دنبال کند و نه علائقی را که امریکا خواستار آنست. هدف عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهور، که این جنبش را گسترش می دهد آنست که دولت غنی را به چالش سیاسی فراخواند.

https://deutsch.rt.com/asien/54610-afghanistan-taliban-pakistan-indien-besatzung-russland-trump/

 

۱ دیدگاه »

  1. معلوم می شود که درباره افغانستان ؛پاکستان دودوزه بازسرروسیه کلاه کشاد گذاشته است
    چند ماه می شود که ازمنابع روسی خبر های حاکی از تماس باطالبان با پا درمیانی پاکستان وبزرگ نمای خطرداعش وصلح طلب شدن طالبان شنیده می شود.اگربه همین گفت وگوی طرف روسی با کارشناسان نظامی پاکستان دراسلام آباد درباره نفوذ طالبان دربخش های روستای افغانستان نگریسته شود،فهمیده می شود که اطلاعاتی های پاکستانی سر روسیه کلاه کشادی گذاشته اند که از پاهایش بزیرمی افتد.بلی،طالبان در مناطق روستای غرب خط دیورند به کمک آی اِس آی با بهره برداری ازضعف حکومت کابل جایگاه پیداکرده اند.چون پاکستان حامی تروریسم طالبان بود ومی باشد،کوشش دارد که نفوذ این گروه تروریستی را فراگیرنمایش دهد.همچنان،پاکستان برای بخشی از طالبان چپن داعش پوشانده است به گونه ی قبلا چپن گروه حقانی را پوشانده بود تا ازامریکا اخاذی نماید که کرده است.هدف پاکستان از بزرگ ساختن خطرداعش ومیانه رونشان دادن طالبان این است که پکن ومسکوحتا ایران را فریب دهد وبه امریکا چنین تلقین نماید که بر داعش کنترول ندارد ومی کوشد طالبان را به گفت وگوهای صلح تشویق نماید
    ازاین نگاه که امریکا متوجه دودوزه بازی پاکستان شده وازکمک های خود به آن کاسته وهند را هم تشویق کرده است که در مبارزه با تروریسم پاکستانی درکابل فعال شود،پاکستان هم به کمک تروریستان ادامه داده هم پکن ومسکو را فریب داده است که حامی تروریسم نیست.ازاین رو،به روسیه وچین می گویم که پاکستان حامی تروریسم درافغانستان بود ومی باشد.تروریسمی که بزیان افغانستان وروسیه وچین وکشورهای آسیای میانه می باشد.دررابطه به شکست سیاست افغانی امریکا که نظامی های پاکستانی برآن حساب بازکرده اند،هم به پاکستان هم به چین وروسیه می گویم که تروریستان در کراچی وکویته بسیار قوی تر ازقندهارو کابل عمل می کنند.یعنی گسترش تروریسم در کویته وکراچی بسیار گسترده تر از نفوذ طالبان ترویست وشاخه داعشی آن ها درروستاهای غرب خط دیورند ودیگربخش های پشتون نشین افغانستان می باشد.ازبخش های پشتون نشین به این خاطریاد کردم که درمناطق غیر پشتون نشین، مردم طالبان وپاکستان را دشمن خود می دانند. همین که پاکستان به کمک مالی عربستان،وامارات وکمک های سیاسی- اطلاعاتی امریکا وانگلیس نتوانست احمدشاه مسعود را از دوطرف هندوکش بیرون نماید،بیانگر نفرت غیرپشتون هابه خصوص تاجیک ها ازپاکستان وطالبان یا شاخه ریشوی ارتش آن بود ومی باشد.روشن است که هند درافغانستان کوشش داردکه درجهت کاهش تروریسم پاکستان برای کاهش نفوذ تروریستان درجمعیت بزرگ مسلمان خود نماید.افزون برآن،هند تلاش دارد که صادرات تروریستی پاکستان به کشمیررا ازطریق کمک به بلوچ های تجزیه طلب وجنبش قوم مهاجر یا مسلمان های قبلا آمده از هند به کراچی تلافی نماید.مسئله ی نشان می دهد که هند درآن موفق شده است.دررابطه به ظهور ائتلاف نو درافغانستان،ازاینکه پاکستان از تاجیک ها نفرت دارد،تنها ازدوستم نام برده است.درحالیکه دوستم بخشی ازیک ائتلاف تاجیک ها وهزاره هامی باشد که ازپاکستان وطالبان وداعشی هایش نفرت بزرگ دارد.دررابطه با برنامه امریکا نسبت به پاکستان،معلوم است که تنها مبارزه با کمک ارتش پاکستان به تروریستان علیه حکومت دست نشانده سیا درکابل نیست،بلکه خلع سلاح اتومی پاکستان می باشد.مثلا،بیاد دارم که درسال 2011 ،پرویزکیانی فرمانده وقت ارتش پاکستان به جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا در راولپندی گفته بود که اگراطمنان دهد که کشورش مزاحم پروژه اتومی پاکستان نمی شود،یک طالب ازپاکستان واردافغانستان نخواهد شد. ازاینکه جان کری ازاطمنان دهی درباره ی پرونده اتومی سرسری گذشته بود،طرف پاکستانی دریافت که امریکا دنبال خلع اتومی پاکستان است. ازاین رو،به کمک به تروریستان شدت بخشیده شد.دراین اواخر،رئیس جمهورترامپ هم گفته است که بخاطر ناتوانی پاکستان درنگهداری سلاح اتومی وتروریسم پروری آن نیروهای امریکای درافغانستان می مانند. بنابراین،ازپکن ومسکومی خواهم بدانند که کمک پاکستان به تروریسم درافغانستان بزرگترین عامل ماندن امریکا دراین کشور می باشد. ازاین رو،به نفع پکن ومسکو وهند وکشورهای آسیای میانه وایران می دانم که دریک ائتلاف منطقه ی تروریسم پروری پاکستان درافغانستان را مهارنمایند تا امریکا ازافغانستان برود. درغیرآن،حضور امریکا وتروریسم پاکستانی وحضور پررنگ هند درکابل،پاکستان را مانند ماه دیسامبر 1971 چند پارچه
    خواهد کرد.یعنی تروریسم پروری پاکستان درافغانستان بزیان خودش هم می باشد.

    لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: