پرش به محتوا

تشکیل جبهه ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی خلق در ونزوئلا

در روز ۲۳ مه حزب کمونیست ونزوئلا تشکیل یک جبهه ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی خلق (AAPF) را اعلام کرد. در این جبهه «حزب کمونیست ونزوئلا»، «میهن برای همه»، «شبکه‌ها»، «حزب کار انقلابی»، «جنوب دلاور»، «صداهای ضدامپریالیست» و «گایونِس» شرکت دارند. بيانیه تأکید می‌کند که هدف جبهه خلق پاسخ دادن به ضرورت بسیج عاجل یک اتحاد ضدامپریالیستی برای درهم‌ شکستن توطئه هواداران کودتا، ایجاد اقدام مشترک و هماهنگی بین سازمان‌های انقلابی، نیروهای جنبش کارگری و مردمی، و افسران میهن‌دوست «نیروهای مسلح ملی بولیواری» است.

PCV_Encuentro popular_2

منبع: خبرگزاری بین‌المللی کمونیستی
تارنگاشت عدالت

در روز ۲۳ مه حزب کمونیست ونزوئلا تشکیل یک جبهه ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی خلق (AAPF) را اعلام کرد. در این جبهه «حزب کمونیست ونزوئلا»(PCV) ، «میهن برای همه» (Patria para Todos – PPT)، «شبکه‌ها» (Redes)، «حزب کار انقلابی» (Partido Revolucionario del Trabajo – PRT)، «جنوب دلاور» (Bravo Sur)، «صداهای ضدامپریالیست» (Voices Antiimperialistas) و «گایونِس» (Gayones) شرکت دارند.

بيانيه به بحران ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا، که با نقشه‌های بی‌ثبات‌سازی امپریالیسم آمریکا تشدید شده، به مثابه دلیل پیوستن به ابتکار تشکیل جبهه خلق اشاره می‌کند.

بيانیه تأکید می‌کند که هدف جبهه خلق پاسخ دادن به ضرورت بسیج عاجل یک اتحاد ضدامپریالیستی برای درهم‌ شکستن توطئه هواداران کودتا، ایجاد اقدام مشترک و هماهنگی بین سازمان‌های انقلابی، نیروهای جنبش کارگری و مردمی، و افسران میهن‌دوست «نیروهای مسلح ملی بولیواری» است.

متن کامل بيانيه مشترک به شرح زیر است:

جبهه ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی خلق

بحران ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا برای تضمین پیروزی بر امپریالیسم و فاشیسم وسیع‌ترین اتحاد نیروهای انقلابی و مردمی را می‌طلبد.

جمهوری بولیواری ونزوئلا یک بار دیگر با اقدامات خشونت سیاسی بخش‌هایی از راست افراطی در اجرای نقشه‌های امپریالیسم آمریکا برای ایجاد بی‌ثباتی تهدید می‌شود. نقشه از طریق زورگویی و باج‌خواهی، ایجاد یک دولت در خدمت سلطه ایالات متحده در قاره، از بین بردن روند رهایی ملی شروع شده در آمریکای لاتین در آغاز این قرن، بازگشت از مسير تغییرات مترقی که به کارگران و کل مردم امکان داده به حقوق اجتماعی که تاریخاً توسط دولت‌هایی که مطلقاً به منافع بورژوازی بزرگ تحت شرایط فرمانبرداری از امپریالیسم آمریکا انکار می‌شد، دست یابند، دنبال می‌کند.

با شناخت مسؤولیت بزرگی که لحظه می‌طلبد، «حزب کمونیست ونزوئلا»، «میهن برای همه»، «شبکه‌ها»، «حزب کار انقلابی»، «جنوب دلاور»، «صداهای ضدامپریالیست» و «گایونِس» خطاب به مردم ونزوئلا، انقلابیون جهان و رزمندگان انترناسیونالیست اعلام می‌کنند که ما سیاست واحدی را برای متحد ساختن تلاش‌ها به سود یک راه‌حل انقلابی برای بحرانی که در ونزوئلا جریان دارد پیش می‌بریم، سیاستی که گرانيگاه آن‌را اکثریت مردمی که نهایتاً اصیل‌ترین اکثریت در کشور است، تشکیل می‌دهد.

رویدادهای جهان به مثابه پی‌آمدهای بحران عمومی سرمایه‌داری درجه تشدید تناقضات و خطر جنگ‌های تجاوزکارانه امپریالیستی را-که بیانگر اقدام نومیدانه انحصارات و نمایندگان آن‌ها در دولت سلطه‌گر جهان است-نشان می‌دهند.

امپریالیسم آمریکا از طریق تغییر بخشی از موازنه نیروها به سود سیاست‌های خود، با تغییر دولت در آرژانتین، کودتا در هندوراس، کودتاهای پارلمانی در پاراگوئه و برزیل، پیروزی راست در انتخابات پارلمانی ونزوئلا، حفظ پایگاه‌های نظامی در چندین کشور در منطقه، ادغام کلمبیا در ناتو، پیش‌روی‌های استراتژیک و تاکتیکی مهمی داشته، برای ادامه تجاوز علیه حکومت‌های مستقل درصدد است سلطه خود را بر قاره تحمیل کند.

نتیجتاً، آمریکای لاتین تحت تأثیر قرار گرفته و در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد که از انقلابیون می‌طلبد تحلیل‌های منطقی ارايه دهند و برای مدیریت متوقف ساختن تهاجم نولیبرالی، برای خروج از نزول و اتخاذ یک موضع تهاجمی، برای قرار دادن جنبش مردمی در رهبری مبارزه اجتماعی و سیاسی به شیوه‌ای قاطع، برای محکوم کردن فساد و بایکوت شرکت‌های بزرگ و زمینداران، خشونت استثماری که به فقر، کمبود و گرسنگی می‌انجامد، و هم‌چنین علیه تسامح و فروش مواد کانی به مثابه راه‌های ژرفش وابستگی به این یا آن قدرت امپریالیستی اقدامات محکم در پیش گیرند…

همان‌طور که گفته ‌ایم، در مورد ونزوئلا، تهاجم ارتجاعی‌ترین بخش راست به سطوحی از خشونت با مشخصه‌های فاشیستی رسیده و می‌خواهد شرایط  را برای مداخله طراحی شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده و اتحادیۀ اروپایی از طريق «سازمان دولت‌های آمریکایی»، «مرکوسور»، «اتحاد پاسیفیک»، با حمایت برخی از دولت‌های راست افراطی در منطقه که سکوی تجاوز جاری به شمار می‌آیند، مهیا کند.

نشان داده شده که انحصارات بزرگ پول و لجستیک به فرماندهان مزدور تزریق می‌کنند، تأمین مالی کشور را سد می‌کنند، در سطح جهان لابی‌های رسانه‌ای می‌سازند، زندگی را از طريق اقدامات تروریستی برای تشدید شرایط مداخله خارجی، که آن‌ها هر روز در تدارک آن بوده و خائنین غارتگر در آرزوی آن هستند، تهدید می‌کنند.

ما می‌دانیم که این یک مبارزه است و مسیر یک اتحاد صحیح مملو از ناملایمات و دشواری‌هاست، اما ما مصمم هستیم شالوده به رسمیت شناختن و احترام متقابل را بنا کنیم، در مبارزات مردم و تدوین یک برنامه برای یک میهن خوب مشترکاً شرکت نماییم. این بدین دلیل است که ما می‌دانیم روند انقلابی ونزوئلا به یک رهبری مردمی و جمعی نیاز دارد که صدای استثمار شوندگان بوده و بر فروتنی، پایداری، تولید و کار قرار داشته باشد، این تنها راه پاسخ به خواست‌های مردم و رسیدن به حقوق مردم است، زیرا رهایی خلق کار خود آن‌هاست.

رویارو با تشدید تروریستی خطرناکی که حاکمیت و استقلال ملی و دست‌آوردهای زحمتکشان را تهدید می‌کند، ما خواهان یک پاسخ منسجم و واحد هستیم. این ضروری است که بدون تأخیر برای درهم‌ شکستن توطئه تروریستی و کودتایی یک اتحاد وسیع ضدامپریالیستی تشکیل شود.

ما با فوریت به ایجاد اقدام و هماهنگی مشترک بین سازمان‌های انقلابی، نیروهای جنبش کارگری و مردمی، و افسران میهن‌دوست «نیروهای مسلح ملی بولیواری» نیاز داریم. برای شکست دادن راست تروریستی و امپریالیسم به یک برنامه برای اتحاد میهنی و مردمی نیاز است؛ خلاف آن غیرمسؤولانه عمل کردن است، خلاف آن در عمل تسلیم شدن است. ما، انقلابیون حقیقی، تسلیم نمی‌شویم؛ ما تا پیروزی مشترکاً مبارزه می‌کنیم.

امروز، چون مردم استثمار شده و ستمدیده توسط نیروهای امپریالیستی و عناصر فاشیستی- که در قصد خود برای از میان برداشتن ایده‌های انقلابی پیش می‌روند- تهدید می‌شوند، ما با این پيشنهاد اتحاد شورش می‌کنیم، برای نجات رؤیا و امید اکثریت مردمی که در آرزوی یک دگرگونی ژرف و قاطعانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است صدا را بلند می‌کنیم. از این‌روست که ما از همه برادران و خواهران طبقاتی خود، از سازمان‌های اجتماعی، احزاب سیاسی، صنوف، سندیکاها، تعاونی‌ها، جنبش‌های اجتماعی، کمون‌ها، و دیگر شکل‌های سازمانی مبارزه آن‌ها دعوت می‌کنیم در شرایط برابر به این جبهه خلق که ما متعهد به ساختن آن هستیم بپیوندند. بدون اتحاد پیروزی وجود نخواهد داشت و بدون پیروزی آینده‌ای وجود نخواهد داشت.

ما، «حزب کمونیست ونزوئلا»، «میهن برای همه»، «شبکه‌ها»، «حزب کار انقلابی»، «جنوب دلاور»، «صداهای ضدامپریالیست» و «گایونِس» در اینجا تعهد استوار خود را به ایجاد یک بستر وسیع برای سازماندهی یک بسیج و مبارزه پرشور براساس آگاهی طبقاتی، در جهت تأمین نیازهای اکثریت از طريق بهبود تولید و امنیت غذایی، غلیه بر ناامنی و خشونت ارتجاعی، باز کردن درها برای کسانی که آماده اند تا پیروزی برای حقوق استثمار شوندگان و ستمدیگان نبرد کنند، اعلام می‌کنیم.

تنها وسیع‌ترین اتحاد مردمی، تحت پیشاهنگی طبقه کارگر آگاه و متشکل دفاع از میهن بولیواری و ژرفش انقلابی دگرگونی‌های را با چشم‌انداز ساختن سوسیالیسم بر یک شالوده علمی و پیوسته تضمین می‌کند.

رویارو با بحران سرمایه‌داری، گزینه انقلاب سوسیالیستی است!
علیه تجاوز امپریالیستی، جبهه ضدامپریالبستی و ضدفاشیستی خلق!
برای یک مجلس مؤسسان انقلابی!

کاراکاس، ۲۳‌ مه ۲۰۱۷

http://icp.sol.org.tr/americasa/pcv-declares-anti-imperialist-and-antifascist-popular-front-venezuela

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: