اخبار ویژه

بستن جاده ترانزیت اندیمشک اهواز،هنوز هم گرسنه ایم – فیلم و تصویر

photo_2017-07-25_09-45-44photo_2017-07-25_09-45-50

بستن جاده ترانزیت اندیمشک اهواز،هنوز هم گرسنه ایم

کارگران نیشکر هفت تپه امروز سوم مردادماه ،بخاطر تاخیرهای مکرر حقوقی از سوی کارفرمای بخش خصوصی ،اقدام به بستن جاده اندیمشک اهواز نمودند.امروز روز اتحاد کارگران در تمامی بخشهای شرکت بود. امروز کارگران به جان آمده از ظلم وبدعهدی کارفرمای از خدا بی خبر،این اقدام هماهنگ را انجام دادند.امروز روز طغیان وخشم کارگران نسبت به ظلم بی عدالتی بود.تا لحظه انعکاس خبر بستن جاده ادامه دارد.

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

3/5/1396