سرتیتر

دشمنی چپ اخته آلمان با ژان لوک ملانشون


صمد جلالی

ژان لوک ملانشون، در مقاله اخیر خود در وبلاگ شخصی اش رئیس جمهور فعلی فرانسه را مورد انتقاد قرار داده است که با مقایسه نقش فرانسه و آلمان در مورد کشتار یهودیان اروپا یا همان هولوکاست در مورد نقش فرانسه اغراق غیرقابل بخشودنی کرده است.

ماکرون در موضع گیری اخیر خود فرانسه را شریک کشتار هولوکاست یهودیان که توسط آلمان نازی انجام شد میداند.
او با این موضع گیری سیاست سابق ژاک شیراک را تقویت می کند، ژاک شیراک اولین بار بحث همکاری فرانسه با آلمان نازی در مورد کشتار یهودیان را مطرح کرد.
از رئیس جمهور قبل از خود یعنی فرانسوا میتران، فاصله گرفت، چراکه میتران هر نوع همکاری با آلمان هیتلری را از سوی فرانسه رد می کرد.
انتقاد ژان لوک ملانشون از ماکرون، از نوع دیگری است اگر میتران هر نوع انتقادی را از فرانسه به خاطر گرایشات راست روانه و ناسیونالیستی سوسیال دمکراسی فرانسه رد می کرد و سوابق همکاری خود را با دولت ویشی در جوانی پنهان می داشت، ژان لوک ملانشان اما، مارکرون را به دلیل کم اهمیت جلوه دادن به مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم مورد انتقاد قرار می دهد. طرح اینکه فرانسه در کشتار یهودیان همدست آلمان نازی بوده است از دید ملانشون بسیار مخدوش است. ملانشون دولت ویشی را نماینده مردم فرانسه نمی داند، او پارلمان فرانسه را به دلیل تصویب طرح دستگیری و تحویل یهودیان فرانسوی به دولت آلمان هیتلری محکوم می کند و در عین حال تاکید می کنند که این پارلمان نماینده واقعی مردم فرانسه نبوده است، مقاومت فرانسه نمایندگان واقعی مردم فرانسه بودند و پیدا کردن شریک برای دولت آلمان هیتلری در کشتار یهودیان از سوی دولت ماکرون تنها خودشیرینی برای دولتسلطه گر آنگلا مرکل است.
وی تاکید می کند که مسئولیت تعقیب و دستگیری یهودیان در فرانسه بر دوش دولت ویشی و حامیان آن، طبقات مرفه جامعه، ناسیونالیست های افراطی و فاشیست های فرانسوی قرار دارد و نه مردم فرانسه.
متهم کردن یک کشور و یک ملت آنهم از سوی رئیس جمهور آن کشور بدون توجه به گذشته تاریخی و واقعیت های تاریخی تنها در خدمت مخدوش کردن گذشته و تاریخ آن کشور خواهد بود و برازنده مقاومت ملت فرانسه نیست.
حزب چپ آلمان معتقد است که ژان لوک ملانشون در اینجا آشکارا از یک گرایش ناسیونالیستی فرانسوی دفاع می کند این حزب در ارگان اش آلمان نوین به این نکته اشاره می‌کند که انتقادات ملانشون از مکرون، رنگ و بوی ملی گرایانه دارد چرا که همین دولت ویشی بوده است هزاران نفر از یهودیان فرانسوی را دستگیر روانه اردوگاه‌های مرگ در لهستان کرده است، در انجام وظایف خود در دستگیری داوطلبانه ۴ هزار کودک یهودی شرکت کرده و علارغم انکه دولت آلمان نازی در مورد دستگیری این کودکان دستوری به دولت ویشی ابلاغ نکرده بود، آنها خود داوطلبانه به این اقدام مبادرت کرده بودند.
این نشان می‌دهد که فرانسه در هولوکاست یهودیان دخالتی فعال داشته است.
از دید نیروهای چپ گرای آلمانی هر نوع پنهان کاری، در این مورد نشان از گرایش انحرافی چپ ناسیونالیستی دارد.
مشکل بزرگ در المان این است که پس از جنایات عظیم دولت فاشیستی آلمان در دوران جنگ جهانی دوم بر علیه یهودیان و دیگر مخالفان سیاسی، فضایی در این کشور ایجاد شده است که هر نوع انتقاد هر چند کوچک به اسرائیل و یا به مذهب یهود معادل آنتی سمیتیسم (یهودی ستیزی) ارزیابی می شود، این بی شخصیتی سیاسی در چپ و جامعه آلمان، منجر به این پدیده شده است که هر نوع جنایتی که از سوی رژیم صهیونیستی و جدیدا رسما مذهبی اسرائیل علیه فلسطینی ها صورت میگیرد، یا در بهترین حالت به سکوت برگزار می شود و یا به نوعی از آن حمایت می گردد.
این بیماریی اخلاقی در میان نیروهای سیاسی دیگر کشورهای اروپا که مستقیماً در کشتار یهودیان شرکت نداشته اند و یا در مقابل آن ایستاده اند وجود ندارد.
دست و پای ژان لوک ملانشون و جرمی کوربین برای انتقاد کردن از جنایات دارودسته نتانیاهو و حامیان اسرائیل در دولت های اروپائی و غرب مانند چپهای اخته آلمانی بسته نیست، و این درست همان چیزی است که چپ های آلمانی را آزار می دهد.
از دید چپ های اخته آلمانی، متهم کردن کل یک ملت در جنایتی که انجام نداده است و همیشه با هم مخالف بوده است کار درستی است، حتی اگر از سوی دست نشانده ی نولیبرالی مانند ماکرون صورت بگیرد، اما تصحیح کردن یک مقایسه تاریخی نادرست از سوی یک چپ گرا فرانسوی کاری نادرست و نشان از گرایش انحرافی ناسیونالیستی دارد.
برخلاف اکثریت قابل توجهی از ملت سرسپرده آلمان در دوران نازی، ملت فرانسه نه تنها موافق اشغال کشورشان نبودند بلکه بخشی از کمونیستها و میهن پرستان این کشور در مقابل حکومت دست نشانده ویشی از خود مقاومت نشان داده و علیه حاکمیت فاشیسم به مبارزه پرداختند.
اگر از کمونیستهای آلمان بگذریم باید گفت که در دوران آلمان نازی از مردم آلمان کمترین نشانه ای برای مخالفت و یا حتا انتقاد علیه جنایات فاشیست ها در تاریخ ثبت نشده است.
امروز برازنده نیست، که چپگرا های آلمان به بهانه کشتار یهودیان در دوران آلمان نازی، چشم خود را بر کشتار فلسطینی ها و پایمالی حقوق انسانها در اسرائیل ببندند.