سياسی

آلئیدا گوارا :» انقلاب کوبا به خاطر آگاهی های اجتماعی پایداری خواهد کرد «برگردان : هاتف رحمانی

همه می دانند که مردم ما تنها برای ستایش قهرمانان استقلال و انقلاب زانو می زنند. مبارزه ما ادامه دارد.

ما در باره شخصیت های بزرگی مانند فیدل ، چه ، رائول، کامیلو صحبت کردیم . شخصیت های آن ها بسیاری از اوقات بر انقلاب مردم کوبا و مقاومتی که این همه سال های طولانی ادامه داشت سایه می افکند. چیزی که امپریالیسم با فریبکاری ترویج می کند آن است که مرگ بیولوژیک فیدل و رهبران انقلاب به فروپاشی انقلاب منجر خواهد شد . شما چه فکر می کنید ؟

» این دقیقا همان کاری است که آن ها با مردم کوبا کردند که آن ها را انقلابی های کبیری ساخت . به خاطر آن که آن ها از طریق الگوی شخصی خود به آگاهی اجتماعی نیر شکل دادند . مثلا پدر من برخی نکته های بنیادی ارجاع انقلاب را مطرح ساخت . چیزی که او به ما آموخت آن است که وقتی برخی چیزها را درک نمی کنیم ،حق درخواست توضیح داریم . نباید از به زبان آوردن آن چه می اندیشیم بترسیم . همیشه با احترام و کسب حق باید شنیده شویم . این اهمیت بسیاری دارد . جوانان ما این شیوه آموزشی را دارند . ما بعنوان مردم از قدرت خود آگاهی کامل داریم . این امر چون چیزی بیشتر داخلی است ، بسیاری از مردم نمی دانند که در کوبا چنین است .

درک سطح آگاهی مردم کوبا دشوار است (…) یک انتقاد مردمی بزرگ وجود دارد و مردم ما قدرت بزرگی دارند . آن ها به ما گوش می دهند. این مهم است . انقلاب پس از غیبت بیولوژیک افراد بزرگی که مردم ما را رهبری کردند پایدار خواهد ماند. ما با این چنین نزدیک بودن به بزرگترین قدرت امپریالیستی پایداری و سال های بسیاری مقاومت کردیم .

این مقاومت نه به خاطر مشتی از انقلابی ها بلکه به خاطر آگاهی اجتماعی توسعه یافته مردم ما اتفاق افتاد . مردم تصمیم می گیرند و می دانند چه می خواهند. من تمایلی ندارم جای کسی که مردم را پس از رهبری قهرمان انقلاب،هدایت خواهد کردباشم چون آشکارا با فیدل مقایسه خواهد شد . مشکل خواهد بود، اما مهم قدرت مردم و فداکاری از سوی حزب کمونیست کوبا است «.

در رابطه با تغییرات در سامانه سوسیالیستی کوبا الئیدا گوارا گفت :

«انتقادهای بسیاری وجود داشته است .حزب کمونیست کوبا رشته ای از موضوع ها را آماده کرد . این موضوع ها توسط مردم در کارگاه ها، در مدارس ، دانشگاه ها ، در همه جا مورد تحلیل قرار گرفت . مردم دیدگاه خود را بیان کردند. مجلس ملی قدرت خلق اخیرا سند نهایی را با بیش از1800 اصلاح ایجاد شده از سوی مردم کوبا تصویب کرد . تغییرات در متن اولیه از طریق دموکراسی مشارکتی مردمی ایجاد شد و همان چیزی است که پارلمان تایید کرد . ما بعنوان یک خلق بسیار منتقد هستیم . ما برای انجام چنین کاری آموزش سیاسی داریم . بنا بر این ، آن چه رخ خواهد داد تصمیم اتخاذ شده از سوی مردم است .»

در پرسش در باره سیاست امریکا نسبت به کوبا و این که او اعلامیه های ترامپ در باره کوبا را چگونه ارزیابی می کند ، دکتر گوارا یاد آورشد :

» اوباما تا اندازه ای تجاوزگری امریکا را»جلا» داد، اما بدترین تحریم های واشنگتن علیه مردم ما در زمان حکومت اوباما برقرار شد . اوبه سادگی سیاست مدار هوشمندی بود و خود را کسی که خواهان «تغییرات » است نشان داد . البته (تغییر) در راهکار ها ( تاکتیکها) و نه در راهبرد (استراتژی). سرنگونی انقلاب هدف اوباما باقی ماند. همان سیاست ادامه دارد و ترامپ صرفا خشن تر است . او زمانی که همراه با مافیای ضد کوبایی امریکا ساخته میامی بیانیه داد آن را ثابت کرد . همراه با تروریست ها وقاتلان . و در باره آن نکته باید بگویم که همه کوبایی هایی که در امریکا زندگی می کنند، مانند اعضا این مافیای ارتجاعی و تروریست دشمن مردم ما نیستند. هدف امریکا همیشه علیه مردم ما همان بوده است . ترامپ به سادگی به چهره رئیس جمهور های سابق امریکا بازگشت .ما نمی ترسیم . همه می دانند که مردم ما تنها برای ستایش قهرمانان استقلال و انقلاب زانو می زنند. مبارزه ما ادامه دارد. آن ها به ما قدرت بیشتری می بخشند. ممکن است حتی بهتر باشد، چون بسیاری با اوباما منحرف شده بودند. آن ها فکر می کردند که تغییری وجود دارد . آن ها به صورت نادرستی فکر می کردند که محاصره پایان یافته است . دقیقا عکس آن اتفاق افتاد. اوباما شاید بدترین مهار در برابر اقتصاد کوبایی بود . خلق ما و تمام خلق ها باید گفته چه گوارا در باره امپریالیسم را بیاد داشته باشند : اصلا نمی توانید به آن اطمینان کنید.»

الئیدا در میان چیز های دیگر در باره تحسین چه برای مردم شوروی ،علاقه او به خواندن و مطالعه نیز گفت :

» پدرم همیشه فرد منتقدی بود . او همان را برای اتحاد شوروی هم به کار می برد ، اما با احترام زیاد نسبت به خلق های شوروی که آن ها را تحسین می کرد وبه خاطر نقش آن در سطح بین الملی نیز به آن ها احترام می گذاشت .

در راستای کاربست انتقاد شما هم باید مقداری مطالعه کنید . پدرم بسیار اهل مطالعه بود . اوبا خود مائو زدونگ مطالعه و گفتگو کرد و توانست به شیوه کتبی با او بحث نماید . آن مزیت چه بود . او بدون دلیل انتقاد نمی کرد . اگر ما از چیزی انتقاد می کردیم ، سببی بود که او جستجو کند و پاسخ ها را بیابد . به همین خاطر انتقاد او سودمند بود و با او با احترام رفتار می شد . «

دکتر آلئیدا گوارا به شرکت خود در بریگاد های پزشکی ، بعنوان مثال در جایی مانند آنگولا که مهارت ها و دانش خود را عرضه نمود اشاره کرد . او گفت ، این تجربه دیدگاه ضد نژاد پرستی او را تقویت کرد :» من متخصص اطفالم و کودکان در حال مرگ را دیدم ، در حالی که اگر به اندازه کافی دارو داشتم می توانستم آن ها را نجات دهم . این غیر عادلانه است . اگر کودکی سیاه است یا در جنوب این سیاره زندگی می کند ، آیا به معنی ان است که محکوم به مرگ شود؟ در این وضعیت هیچ حقی وجود ندارد . برای همین من نسبت به هر چیز نژاد پرست و استعماری واکنش نشان می دهم و علیه این ها تا اخرین نفس خواهم جنگید.

کوبا نماد سوسیالیسم باقی می ماند. کوبا آن را با همبستگی انترناسیونالیستی خود اثبات می کند. چه چیزی کوبا را خاص می سازد؟ سوسیالیسم و ارزش های ما . حقیقت آن است که انسان بالا تر از هر چیزی است . مثلا، وقتی ک ویروس ابولا در افریقا شایع شد، سازمان بهداشت جهانی نتوانست یک کشور پیشرفته سرمایه داری را فرا بخواند . امریکا یا اتحادیه اروپا را خبر نکرد . کوبا را دعوت کرد. و پزشکان کوبایی این ویروس همه گیر را که می توانست برای کل جهان خطرناک باشد متوقف کردند. کوبای سوسیالیست به ما می آموزد برای قربانی کردن خودمان در راستای نجات جان ها و کمک به بشریت آماده باشیم . و نمونه کوبا بسیار مهم است ، چون می تواند نشان دهد که اگر ما – ملتی فقیر- می توانیم در برابر امپریالیسم امریکایی بایستیم ، پس هر خلقی می تواند چنین کند .»

این متن برگزیده ای از نکات مهم مصاحبه آلئیدا گوارا در زمان دیدار از قبرس است که برای اولین بار در پورتال دیالوگ منتشر شد . گزینش و برگردان به انگلیسی کار سایت در دفاع از کمونیسم است .


Hatef Rahmani