گوناگون, سرتیتر

نامه سرگشاده جمعي از بي پايان ( گياهان ريشه دار ) شهر به شوراي شهر دوپايان

umwelt1_05

موضوع : دادخواهي گياهان شهري

 

با درود و احترام به شما دو پايان كه همسايه و همجوار ما گياهانِ ساكن اين شهر هستيد ، به عرض مي رسد كه ما اعضاي شوراي گياهان ريشه دار شهري به نمايندگي از طرف همه درختها ، گلها ، چمن ها ، شكوفه ها ، ميوه ها ، سبزيها ، صيفي جات و ….. از ظلم و بي عدالتي شما دو پايان ، حقيقتا به تنگ آمده ايم و خود را در آستانه نسل كشي و نابودي مي بينيم ، لذا تصميم گرفتيم مسايل و مشكلات خود را براي شما دو پايان كه خيلي ادعاي عقل و منطق و انصاف هم داريد ، توضيح دهيم و پيشنهادها و درخواستهايي هم به حضورتان تقديم كنيم .

ميليون ها سال پيش كه هيچ دو پا و چهار پايي در كره زمين وجود نداشت ، ما تنها ساكنان كره زمين بوديم و هيچ جنگ و جدال و ظلمي در بين نبود و ما در آرامش كامل بوديم ، نه كسي شاخه هاي ما را مي بريد و نه كسي ميوه هاي ما را كه براي ادامه نسل ما لازم بود ، مي دزديد و نه كسي ما را از آب محروم مي كرد .

بعد ها حشرات بوجود آمدند ، رابطه ما با آنها خوب بود و بده بستان عاشقانه و متقابلي با هم داشتيم به آنها زيبايي ، خوش بويي و شهد ارائه مي داديم و آنها به ما در گرده افشاني كمك مي كردند ، حقيقتا همكاري متقابل خوبي با هم داشتيم ، تا اينكه چهار پايان پديدار شدند ، هر چند آنها از ما تغذيه مي كردند ، اما هر طور بود با آنها كنار مي آمديم و پذيرفتيم كه آنها هم سهمي و حقي از حيات دارند و همزيستي پيشه كرديم و براي آنكه بيش از سهم و حقوق خود به ما تجاوز نكنند ،  در شاخه هاي خود خار بوجود آورديم تا به طريق مدني از خود دفاع كنيم و نابود نشويم ، كم كم حضور و مشاركت فدرال و خود مختارانه در همزيستي با چهار پايان را پذيرفتيم .

اما مصيبت از آنجا آغاز شد كه گونه اي از چهار پايان كم كم کمر راست کردند و شروع به راه رفتن بر روي دو پاي خود كردند ، اينها تمام قول و قرار هاي قبلي را زير پا گذاشتند و همكاري صلح آميز و عادلانه را قبول نكردند ، با ما رفتارهاي سلطه طلبانه و زورگويانه اي در پيش گرفتند و به حقوق ما احترام نگذاشتند و حتي براي ما حق اظهار نظر هم قائل نشدند و مي گفتند ما صلاح شما را  بهتر از خود شما مي دانيم و ميگفتند : ما رودخانه ها را براي آبياري شما هدايت ميكنيم ، قنات احداث ميكنيم ، سد ميسازيم ، دعا مي كنيم كه با ران ببارد و …..

بالاخره با همه بي انصافي كه اين دو پايان در حق ما بي پايان انجام مي دادند و از ما سؤ استفاده هاي فراوان مي كردند ، ما را مي بريدند و مي خوردند ، نظر به اينكه يك تعادلي بين ما بوجود آمده بود ، مثلا به ما آب مي دادند ، درختكاري مي كردند ، كود حاصله از  دو پايان و چهار پايان را به ما مي دادند و مبادله پاياپاي دوپايان-چهارپايان با ما بي پايان در جريان بود ، بازهم براي بقاي خود به يك تعادل ، تعامل و توافق تحميلي رسيديم تا همه بتوانيم به زندگي خود ادامه دهيم .

شما دوپايان ما را نه براي خودمان  ، بلكه براي منافع و بقاي خودتان مي خواهيد ، با اينحال ما باز هم با شما راه آمده و خواهيم آمد . شما دو پايان جديد كه از حدود يكي دو قرن پيش به ادعاي خودتان متمدن شده ايد و به نفت و ماشين دست پيدا كرده ايد ، گستاخي را به حد اعلا رسانيده ايد و با همه ظلمي كه به ما مي كنيد باز هم ادعاي حفاظت از محيط زيست دارید ، اما در عمل حقوق و هستي ما را پايمال مي كنيد ، بخاطر داشته باشيد كه بدون وجود ما گياهان كه با آب و هوا و خاك وخورشيد پيوند داريم هيچگاه نخواهيد توانست به زندگي خود ادامه دهيد ،شما همواره از ريشه تا برگ و میوه ما استفاده ميكنيد .

شما دو پايان و نيز هم نوعان چهارپاي شما يا گياه خواريد و يا گوشت خوار و يا هردو را می خورید ، آنهايي كه گياه خوارند نمي توانند وابستگي خود را به ما گياهان انكار كنند و آنهايي كه گوشت خوار هستند بايد بدانند كه گوشت خواران فقط با خوردن حيوانات گياه خوار ميتوانند به زندگي خود ادامه دهند ، پس هم گياه خواران و هم گوشت خواران براي ادامه زندگي به ما نياز دارند .

حتي همين انرژي فسيلي ، نفت ، گاز ، گازوييل و ذغال سنگ هم محصول زندگي اجداد اوليه ما است و شما اين مواد ارزشمند را مي سوزانيد و در نتيجه هم خود را بيمار ميكنيد و هم ما گياهان را و ما چون جزو بي پايان هستيم ، پا نداريم كه از دست شما فرار كنيم . تمام آن چيز هايي كه به آنها افتخار مي كنيد از آن ما گياهان و اجداد ماست ، همين برق كه افتخار ميكنيد آنرا كشف كرده ايد ، بدون نقت و گاز و ذغالسنگ  وجود نخواهد داشت ، عجيب تر اينكه بجاي تشكر از ما همين نفت را ميريزيد توي باك اره موتوري و ميافتيد به جان شاخ و برگ ما ! چپ و راست ما را مورد آزار و توهين قرار مي دهيد . گياهان را به خودي و غير خودي تقسيم كرده ايد ، به خوب و بد تقسيم كرده ايد ، مثلا گياهاني را كه نمي توانيد استفاده كنيد با صفت «علف هرز» مورد توهين قرار مي دهيد و از اينكه ما قدرت تكلم نداريم ، رسانه اي نداريم و …..سؤ استفاده میکنید و دروغ هايي را به ما نسبت مي دهيد .

در انصاف ، عدالت و تحمل ما همين بس كه تا حالا نه تنها با شما دوپايان و چهار پايان بلكه با شش پایان و هشت پایان و هزارپايان هم به تعامل رسيده ايم ، بالاخره زورگويي هم حدي دارد ، به منحني زير كه نشان دهنده رشد سرطاني جمعيت شما دوپايان در کره زمین است و مورد تاييد سازمان ملل دوپايان نيز ميباشد توجه كنيد ، شما دو پايان انگار كار ديگري جز زاد و ولد نداريد ، مرتبا جمعيت خودتان را زياد ميكنيد و در نتيجه جاي ما گياهان (و چهارپايان) را به نفع خودتان تنگ تر مي كنيد ، ببينيد طي همين قرن اخير جمعيت شما چگونه به حد انفجار رسيده است !

giahnemoder

این منحنی ، جمعیت جهان را طی دوازده هزار سال گذشته نشان میدهد ، طی ده هزار سال اول جمعیت جهان تقریبا ثابت و حدود پنجاه میلیون نفر بوده است ، در موقع تولد مسیح یعنی دو هزار سال قبل نیز جمعیت حدود 250 میلیون بوده است و حالا طی دو سه قرن اخیر به حدود هفت میلیارد رسیده و سی برابر شده است و تعادل تمام اجزای طبیعت بهم خورده است !

اگر جمعيت شما بیش از این اضافه شود ، شما دوپايان مجبور خواهيد شد تمام ما گياهان را بخوريد ، در آن صورت چيزي باقي نخواهد ماند و براي ادامه زندگي مجبور به همنوع خواري (همديگر خواري) و توحش خواهيد شد . ببخشيد كه فضولي مي كنيم ، شما دوپايان حتي به هم نوعان خودتان هم رحم نميكنيد و دايما در حال جنگ و كشتار هستيد ، شما را بخدا بس كنيد و بگذاريد همه با هم در صلح و آرامش زندگي كنيم .

همانطور كه مي دانيد ، چون ما گياهان بر خلاف شما دوپايان ريشه در خاك داريم و پا درخاك هستيم و نمي توانيم حركت كنيم ، به همين جهت نه توانايي جنگ داريم و نه اعتقادي به آن داريم ، حتي موقعي كه با اره اعضاي ما را ميبريد و يا ميسوزانيد ، ما ناراحت ميشويم اما دست به خشونت  نمي زنيم و متاسفانه شما دوپايان اين را به حساب ضعف ما مي گذاريد و از خود جوانمردي نشان نمي دهيد ، غافل از اينكه بقول شاعر معروف دوپايتان » بر سر شاخ نشسته و بُن ميبريد» ! و از پيامد هاي مخرب آن براي همه ما غافل هستيد .

همين سيب و گلابي و انگور و هندوانه و ….. كه با ميل و لذت مي خوريد ، از ما مصادره شده است ، اسم اينها را هم گذاشته ايد «ميوه»  ، اصلا ما اينها را براي شما بوجود نياورده ايم ، اينها وسيله و عامل استمرار نسل ما هستند ، درون هر ميوه هسته و بذر آن وجود دارد و شما آنرا از ما مي دزديد و مي گوئيد اين «ميوه ها براي سلامت ما ضروري است» ! زهي بي انصافي ، به اين ترتيب شما دوپايان با خوردن ما به كاهش جمعيت ما و همه ي گونه هاي حيات و افزايش جمعيت خود كمك مي كنيد .

شما دوپايان محترم خيلي در مورد وقايع صحراي كربلا سر و صدا راه انداخته ايد ، شمر و يزيد به دوستانتان آب ندادند ، حق داريد ، اما چگونه است كه با ما رفتاري صد برابر بد تر از رفتار شمر و يزيد داريد ؟ و در عين استفاده از ما ، آب را نيز از ما دريغ مي داريد ؟! هم زيبايي ما گياهان را ميخواهيد ، هم از سايه ما لذت ميبريد و دوست داريد ماشين هايتان را زير سايه ما پارك كنيد ، اما ابتدايي ترين حق ما يعني نياز ما به آب را ناديده مي گيريد ، زورتان زياد است و به ما آب نميدهيد ، چاره اي نداريم و تحمل ميكنيم ، فقط لطفا به ما بگوييد چرا آب باران را كه هديه طبيعت به ما ميباشد ناجوانمردانه از ما دريغ ميداريد ؟! انگار شما اصلا به ما گياهان فكر نميكنيد ! وقتي توي خيابان راه ميرويد نگاهي به درختان بياندازيد ، همه جا را اسفالت يا موزاييك كرده ايد تا حتي يك قطره آب هم به زمين نفوذ نكند و به ريشه هاي ما نرسد . ظالمانه تر آنكه دور تا دور ما جدول ويا آجر ميكشيد تا آب باران جمع شده روي پياده روها نیز به طرف ما نيايد و يا شيب پياده روها طوري است كه آب از ما دور ميشود . شما دو پايان چرا اينقدر سنگين دل ، بي وفا و قدر ناشناس هستيد؟ شما حق نداريد ما را از نعمات طبيعت محروم كنيد . اگر اين آبها جذب زمين شود احتمال جاري شدن سيل بسيار كمتر خواهد بود و به سود همه ما است كه اين آبها جذب زمين شود .

ما كه زباني براي اعتراض نداريم ، لااقل اجازه دهيد دوپاياني كه انجمن هاي محيط زيستي تشكيل داده اند از ما دفاع كنند و سعي كنيد امور محيط زيست را به آنها واگذار كنيد و يا حداقل با آنها تعامل داشته باشيد .

درختها و گياهان تزييني بعضي از شهر ها به ما گزارش كرده اند كه در آنجا پياده روها را اسفالت نمي كنند بلكه با آجر سيماني فرش ميكنند ، بدون استفاده از ملاط سيمان و بتن ، فقط آجرها را روي ماسه خشك ميچينند و درزهاي آن را با ماسه پر ميكنند ، مزيت اين كار پسنديده اينست كه اولا آب باران جاري نمی شود و ايجاد سيل نمي كند و ثانيا آب باران از لاي درز آجرها به زمين نفوذ كرده و به ريشه ما بي پايان ميرسد . استفاده از چنين راهكارهايي هم به نفع شما دوپايان و هم به نفع ما بي پايان است ، اين راهكار يك مزيت ديگر هم دارد ، با توجه به علاقه زيادي كه شما دوپايان به كندن خیابانها و حفاري مداوم پياده روها داريد ، كنده كاري پياده روهايي كه با ملاط ماسه خشك فرش ميشوند ساده تر و اقتصادي تر است و به تغذيه سفره هاي آب زير زميني نيز كمك مي كند .

متاسفانه شوراهاي شهر هاي دوپايان بي مهري و قساوت به ما بي پايان را يه نهایت رسانيده اند و معلوم نيست به چه دليل براي ما بي پايان نيز «كد ملي» درست كرده اند ، و اين شماره ها را كه براي ما مفهوم نيست روي ورقه فلزي حك كرده اند و آنرا با ميخ بطور بيرحمانه اي به تن ما فرو مي كنند و ما را مصلوب مي كنند ، آري ميخ به تن ما فرو مي كبند و به ما شكنجه روا ميدارند ، اين انصاف نيست ، ما كه راي نمي دهيم و نه كسي براي ما ارزشي قايل است و نه تقاضاي يارانه كرده ايم ، شايد ميخواهيد براي ما پرونده سازي کنید و ما را قطع و يا بسوزانيد ! انصاف نيست ، اين كار ها را نكنيد ، ما كه از شما چيزي جز سهم خود از آب باران نمي خواهيم ، پس بياييد دست بدست هم بدهيم و با هم زندگي مسالمت آميزي داشته باشيم ،ما فقط آبانه خود را مي خواهيم .

از اين فرصت استفاده می کنیم و از كليه دوپاياني كه با ما بي پايان اظهار همدردي و همفكري مي كنند تشكر مي كنيم ، از شما دو پايان كه خود را متفكر و متمدن ميدانيد انتظار داريم كه آينده نگر و دور انديش باشيد .

ما درختها كه در كنار خيابانها سكونت داريم و از محيط زندگي طبيعي خود بدور هستيم بشدت از هواي آلوده به مواد شيميايي و دود اگزز اتومبيل ها در رنجيم ، شما هم در رنجيد اما از عواقب وخيم آن براي سلامتي خود بي خبريد ، ما از شما با اين همه دفتر و دستك كه داريد تقاضا داريم كمي آينده نگر باشيد و از درخواست ما براي دريافت سهم آب ما بي پايان حمايت كنيد .  توجه داشته باشید که ما با جذب گاز دی اکسید کربن و آزاد کردن گاز اکسیژن در محیط به تصفیه هوا و سلامت شما کمک میکنیم و شما باید قدر دان ما باشید .

آن دسته از ما بي پايان كه در خيابانهاي اصلي ، مهم و ميدان ها قرار گرفته ايم نسبتا از وضع آبياري مناسبي تری برخورداريم ، اما در خيابانهاي فرعي و حومه شهر به ما رسيدگي نميشود و آبانه ما به ما داده نميشود ، پژمرده و در حال زوال هستيم ، و عملا تا بحال اين بي سر و ساماني ادامه داشته است ، لذا پيشنهاد مي كنيم : مسؤليت تحويل آبانه به ما را در خیابانهای فرعی ، به مالكين ساختمانهاي مجاور ما واگذار كنيد و در عوض در قبض آب آنها مبلغي معادل آب مصرفي براي آبياري ما  تخفيف قايل شويد و بر اين امر نظارت كنيد و براي امور مربوط به ما سعي كنيد از دوپاياني كمك بگيريد كه سابقه روستا نشيني وکشارزی دارند و از مشكلات ، نيازها و طبيعت ما آگاه هستند .

ضمنا شما بايد بخوبي بدانيد كه ما درختها داراي طبيعت ، سنين و نيازهاي متفاوتي هستيم ، شما براي تعيين ميزان آبانه ما بايد معيارهايي داشته باشيد ، يك معيار ساده مثلا اين است كه ميزان آب مورد نياز ما متناسب با قطر و يا محيط تنه ما باشد ، فاصله بين آبياريها معين و منصفانه باشد ، توجه شود كه آيا پاي درخت اصلا جايي براي آب وجود دارد يا نه ؟ مواردي هست كه در كنار درخت به علت پرشدن باغچه  با خاك و خاشاک اصلا جايي براي حتي يك ليتر آب وجود ندارد ! پس باغچه هر درخت بايد حداقل ظرفيت آبانه آن درخت را داشته باشد . شما دوپايان به جمع و جامعه ما بي پايان نام «جنگل» را ميگذاريد ! و با طعنه صحبت از قانون جنگل به مفهوم هرج ومرج  و بي عدالتي ميكنيد ، اولا اگر هرج و مرجي در گذشته در جنگل وجود داشته است مربوط به رفتار بين چهار پايان و يا دوپايان بوده است ، ثانيا حتي چهارپايان گوشتخوار كه از چهارپايان گياه خوار تغذيه ميكردند ، هيچگاه حرص و ولع شما دوپايات را نداشتند و به محض سير شدن دست از شكار و تجاوز به حقوق و هستي ديگران بر مي داشتند و هيجگاه حيواني را نمي كشتند تا آنرا در سردخانه انبار كنند ، حريص نبودند . جامعه ما گياهان بي پا كه شما نام جنگل بر آن نهاده ايد ، جامعه اي بسيار عدالت محور ، صلح آميز و مدني بوده ، هست و خواهد بود ، البته اگر شما دو پايان محترم اجازه بدهيد .

متاسفانه از همه طرف مورد بي مهري دو پايان قرار مي گيريم ، مغازه داران مغاره خود را جارو ميكنند و آشغالها را پاي درختان ميريزند و بتدريج چاله پاي درخت پر و سفت ميشود وجايي براي ذخيره و نفوذ آب به زمين باقي نمي ماند .

شما هرسال تعداد زيادي از ما بي پايان بي زبان را قتل عام مي كنيد ، اما ما تا بحال حتي يك نفر از شما را نكشته ايم . شما از برگ ، گل ، ميوه ، چوب ، كاغذ ، روغن ، سبزي ، صيفي ، غلات ، حبوبات ، عرقيات ، رب و غيره  …… ما بي پايان استفاده ميكنيد ، حد اقل آب را از ما دريغ نداريد .

ما اميدواريم اين نامه سر گشاده باعث شود تا شما هنگام عبور از خيابانها سر به هوا نباشيد و كمي به مسايل ما كه همزادهاي شما هستيم بيانديشيد .

شعار ما :

دو پايان و چهار پايان ! به ما بي پايان بپيونديد تا حيات ما پايان نيابد .

چاپ و انتشار آزاد است

 

حسین رادمنش

بهار 96