اخبار ویژه

شکست شدید مخالفان دولت ونزوئلا

مخالفان دست راستی دولت قانونی ونزوئلا شکست سنگینی را در روزهای گذشته متحمل شدند
تلاش آنها برای مقابله با همه پرسی قانون اساسی که توسط دولت ونزوئلا برگزار می‌شود و در آن به حقوق زحمتکشان و کارگران بیش از پیش توجه شده است با شکستی سنگین مواجه شد.
اپوزیسیون وابسته و امریکایی ونزوئلا که از گروه های فاشیستی دانشجویان مرفه خشونت طلب و الیگارشی نیو لیبرال تشکیل شده است و مستقیما با سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا همکاری می کند، تلاش کرد در چند روز گذشته با برگزاری یک انتخابات و اعتصاب غیر قانونی نشان دهد که دولت قانونی و منتخب ونزوئلا از مشروعیت و اکثریت آرا برخوردار نیست.
بنابر گزارش‌های خبرگزاریهای «بی طرف» عدم استقبال مردم از این انتخابات نشان داد، مخالفان سیاسی مادورو آنطور هم که ادعا می کنند از حمایت مردمی برخوردار نیستند.
رسانه‌های گروهی غرب که کوچک ترین تحولات در ونزوئلا را با آب و تاب بسیار منتشر می کنند و در سیستم خبر رسانی خود همواره بر این کلیشه تاکید دارند که، در ماجرای ونزوئلا آنکه سرکوب میکند دولت است، آن که آتش میزند و ویران میکند دولت است، آن که باعث و بانی تمام این وضعیت است دولت است و در مقابل چون این دولت «ستمگر», یک جبهه مخالف مرکب فرشتگان عالم قرار گرفته است که قربانی سیاست های سوسیالیستی و نابخردانه یک دیکتاتور است. اما این واقعیت که اپوزیسیون ونزوئلا تا مغز و استخوان ثروتمند و مرفه بوده و هدفش از آشوبگری ها تنها بازگرداندن این کشور به وضعیت قبل از انقلاب بولیواری است، یعنی به وضعیتی که در آن غارت و استثمار زحمتکشان حاکم بود می باشد، آگاهانه از قلم رسانه های غربی می افتد.
به هر حال انتخابات غیرقانونی مخالفان نهدتنها مورد استقبال مردم قرار نگرفت بلکه مایه آبروریزی آنها نیز شد، علارغم تقلب‌های گسترده‌ای در آن صورت گرفت و هر یک از رای دهندگان چندین بار رای دادند، اما بر خلاف انتظار برگزار کنندگانش تعداد کسانی که در این انتخابات شرکت کرده بودند بسیار پایین تر از آن بود که بتوان نام پیروزی بر مادورو بر آن نهاد.
امروز مخالفان ونزوئلا و حامیان بین المللی آن یعنی آمریکا و متحدان اروپایی و تمامی محافل فاشیستی و سیاه نولیبرال می دانند که در همه‌پرسی آتی دولت قانونی رئیس جمهور مادورو علارغم توطئه ها و خرابکاری های اپوزیسیون به پیروزی خواهد رسید.
از این به بعد تلاش مخالفان شدت و خشونت بیشتری خواهد گرفت، چراکه آنها امید خود را برای سرنگونی مادورو ازطریق اعتصابها، خرابکاری و آشوبها از دست داده اند.
آنها تلاش خواهند کرد دونالد ترامپ را تحریک به یک اقدام شدیدتر علیه دولت قانونی ونزوئلا کنند تلاشی که انتهایش میتواند دخالت نظامی امپریالیسم آمریکا باشد.