گوناگون, سرتیتر

«گلهای سیاه من» – اشعاری از خولیو فلورِس

Julio Florez-Art1

ترجمه از: زهره مهرجو

۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷

داونلود در اینجا