سياسی, سرتیتر

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـی ابـدو

islamofobia

SOURCE: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـی ابـدو

نویسنده: میشـل لـووی/مترجمان: جلال الـدین رحیـمی – مبیـن رحیـمی

 

رسوایی/ یگانه واژه ای است که بیانگر احساس ما از کشته شدن دوستانمان در شارلی ابدو است. این جنایت تنفر بسیاری را برانگیخت، برای اینکه این هنرمندان با مردم چپ، ضدنژادپرستان، ضدفاشیست ها، استعمارستیز¬ها، با هواداران کمونیسم و آنارشیسم دوست بودند. اخیرا آن¬ها در گرامیداشت یادمان گروه الجزایری که در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ در پاریس توسط پلیس فرانسه کشته شدند، شرکت کردند. تنها سلاح آنها قلم، خوش¬ رویی، بی حرمتی و گستاخی بود- به انضمام مخالفت با مذهب، در همراهی با این سنت تاریخی چپ در فرانسه، یعنی برعلیه مذهب بودن. اما بر روی جلد آخرین مجله منتشر شده -قبل از آنکه آن ها کشته شوند- تصویری بر علیه میشل هولبکِ اسلام هراس، رمان نویس فرانسوی بود، در حالی که در متن مجله تنها در یک صفحه تصویری در مخالفت با مذهب دیده می¬شد… آن هم مذهب کاتولیک. ما شراب  را به خاطر داریم، کاریکاتوریستی با حساسیت انقلابی، کسی که نگاره های کتاب مارکس را همراه با سوسیالیست انقلابی فرانسوی دانیل بن سعید ، انجام داد. شراب همچنین در یادمان دانیل بن سعید با رسم کردن تعدادی کاریکاتور دردناک و البته طنزآمیز حضور داشت. 

عمل این جهادی های متعصب، یک جنایت بر علیه آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه و آزادی هنر است. اما همچنین یک جنایت برعیله اسلام است، برعلیه مسلمانان فرانسه، کسانی که برای آن ها این خطر وجود دارد بهای این رسوایی را بپردازند در حالی که آن ها مسئول نیستند.

در فرانسه تمایل به اسلام هراسی در چند سال گذشته با حمایت روزنامه نگاران نژادپرستی مانند اریک زومر و رمان نویسان کهنه کاری همچون هولبک، بیشتر شده است. یکی انگاشتن مسلمانان با بنیادگراها، بنیادگراها با جهادی ها، ترکیبی از تحیر و عوام فریبی است. فضای بیمارگونه سیاسی رو به سوی انواع نژادپرستی های شایع، فاشیسم و هواخواهی های نژادی دارد و فراسوی همه، کسب و کار خانواده لوپن، که نژادپرستی و اسلام هراسی را هم بنیادی برای تجارت قرار می دهند. آن¬ها طبیعتا از جنایت جها¬دی ها برای ریختن زهر خودشان استفاده می¬کنند.

اسلام هراسان و جهادی ها- هر دو به پیروی از گزاره شوم ساموئل هانتینگتون  – یکی از معماران جنگ ویتنام_ در تلاش برای خلق فضایی هستند که رو بسوی «برخورد تمدن¬ها»  دارد. اما ضروری است یادآوری کنیم که تضاد واقعی میان اسلام و غرب نیست، بلکه تضاد بنیادین در میان استثمارگران و استثمار شوندگان، ستمگران و ستم¬دیدگان، منافع سرمایه داری و بشریت است.  

Michael Löwy-January 8, 2015

ترجمه ¬ای از:

Infamy

how we feel about the the murder of our buddies at Charlie Hebdo. 

Translation from French To English by Dan La Botz.


URI : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34246

*در همین زمینه از مترجمان:

تصویرِ تاریخ: از دانمارک تا پاریس (تحلیل اسطوره شناختی کاریکاتورهای سیاسی درباره پیامبر اسلام «ص»)

https://jsr.ut.ac.ir/article_61044_d541cdabd0238d9fc62f03106c989a46.pdf

۱ دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.