اخبار ویژه, سرتیتر

14 جولای (23 تیر) روز همبستگی با ونزوئلا

 

بیانیه جهانی

برگردان : هاتف رحمانی

حزب های کمونیست ، کارگری و انقلابی امضا کننده زیر ، در فرصت شرکت در کنگره پانزدهم حزب کمونیست ونزوئلا ، که در وطن بولیوار و چاوز برگذار شد :

همبستگی خود را با مردم ونزوئلا ، روندهای تصریح حق حاکمیت ملی و تغییر های اجتماعی که از زمان ریاست جمهوری هوگوچاوز در ونزوئلا ایجاد شده است ،و همبستگی خود را با مبارزه حزب کمونیست ونزوئلا بعنوان سازمان طبقه کارگر ونزوئلا اعلام می کنیم .

تهاجم تجاوزکارانه امپریالیسم یانکی و نوکران آن ها را که با هدف ویران کردن وضعیتی که به مردم ونزوئلا اجازه زندگی در صلح را می دهد ، ویران کردن عمل کرد قانونی کشور وپیشرفت های حاصل شده در سال های اخیر، و گسترش محاصره اقتصادی و تحریم که روی تامین کالاهای اساسی برای مردم اثر می گذارد، گروه های خشن فاشیست را سازمان دهی و تامین مالی می نمایند رد و محکوم می نماییم .

به ایجاد روز جهانی همبستگی با جمهوری بولیواری ونزوئلا و مردم آن و حق آن ها برای تعیین آزادانه آینده خود، و علیه خشونت امپریالیستی و کارزارهای مبتنی بر دستکاری رسانه ها  که باید در  14 جولای 2017 برگزار شد دعوت می کنیم .

 • حزب کمونیست خلق های اسپانیا
 • حزب کمونیست برزیل
 • حزب کمونیست برزیلی
 • حزب کمونیست آرژانتین
 • حزب مردم پاناما
 • حزب کمونیست المان
 • جببه خلق برای آزادی فلسطین
 • حزب کمونیست نروژ
 • حزب کمونیست بریتانیا
 • حزب کمونیست ایرلند
 • حزب سوسیالیست رومانی
 • جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین
 • حزب کمونیست پرتقال
 • حزب کمونیست پاراگوا
 • حزب کمونیست ترکیه
 • حزب کمونیست کلمبیا

Hatef Rahmani