گوناگون, سرتیتر

گرنيکا، اثر پرنبوغ پابلو پيکاسو

روز ۱۲ ژوئيه ۱۹۳۷ يعنی ۷۵ سال پيش از اين پابلو پيکاسو «گرنيکا»، اين اثر جاودانه و ماندگار خود را در نمايشگاه جهانی پاريس برای اولين بار در معرض ديد مردم قرار داد. هنگامی که وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، کالين پاول قصد داشت تصاوير (جعلی) خود را در مورد سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسين در ساختمان سارمان ملل متحد در نيويورک نمايش دهد، قبلاً پافشاری کرده بود که نمونه کپی «گرنيکا» که در همان سالن به ديوار آويخته بود، با پرده پوشيده شود. به گفته يک ديپلمات آمريکايی وقتی که پاول در مورد جنگ سخن می‌گفت، تصوير زنان کودکان و حيواناتی که فرياد می‌کشيدند و درد و رنج ناشی از بمباران‌ها را به نمايش می‌گذاردند، «دکور مناسبی» نبود.

 Guernica-painting-1

منبع: عصر ما، ارگان حزب کمونيست آلمان

تارنگاشت عدالت

روز ۱۲ ژوئيه ۱۹۳۷ يعنی ۷۵ سال پيش از اين پابلو پيکاسو «گرنيکا»، اين اثر جاودانه و ماندگار خود را در نمايشگاه جهانی پاريس برای اولين بار در معرض ديد مردم قرار داد.

از حملات هوايی لژيون کوندور به شهر باسکی گرنيکا هنوز سه ماه نگذشته بود. روز ۲۶ آوريل جنگنده‌های آلمان فاشيستی با همکاری هنگ نيروهای داوطلب ايتاليايی اين شهر را با خاک يکسان کردند. تعداد قربانيان اين حمله بين چندين صد تا ۱۵٠٠ کشته تخمين زده می‌شود. اولين حمله تروريستی عظيم يک ناوگان هوايی به مردم غيرنظامی در سطح جهان خشم و برافروختگی عظيمی به دنبال داشت.

در سال ۱۹۳۶ پيکاسو از طرف دولت اسپانيا مؤظف گرديده بود تصويری برای غرفه اسپانيا در نمايشگاه جهانی پاريس تهيه نمايد. پيکاسو بی‌درنگ سوژه انتخاب اوليه خود، «نقاش و مدلش» را لغو کرد و در عضو به بازتاب هنری حمله هوايی پرداخت. نتيجه اين کوشش مبدل به مسأله روز در سطح جهان شد که هنوز نيز مطرح است. تاکنون هيچ تصوير ديگری مثل اين اثر جاويدان ۳۴۹ سانت در ۷۷۷ سانتی اين‌طور در ضمير مشترک بشريت عليه جنگ و خشونت تأثيرگذار نبوده است. هرچند که پيکاسو در اين اثر خود تنها از نمودهای محيط فرهنگی خود مثل گاو، اسب و يا مريم مقدس و غيره  استفاده کرده بود، ولی زبان تصويری که موجودات مظلوم و رنج‌ديده را روی پرده ثبت کرده بود، در کليه تمدن‌ها بی‌واسطه تفهيم شد. اثر‌گذاری اين اثر هنری تا به امروز قابل قياس با هيچ اثر ديگری در جهان نيست.

هنگامی که وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، کالين پاول قصد داشت تصاوير (جعلی) خود را در مورد سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسين در ساختمان سارمان ملل متحد در نيويورک نمايش دهد، قبلاً پافشاری کرده بود که نمونه کپی «گرنيکا» که در همان سالن به ديوار آويخته بود، با پرده پوشيده شود. به گفته يک ديپلمات آمريکايی وقتی که پاول در مورد جنگ سخن می‌گفت، تصوير زنان کودکان و حيواناتی که فرياد می‌کشيدند و درد و رنج ناشی از بمباران‌ها را به نمايش می‌گذاردند، «دکور مناسبی» نبود.

۱ دیدگاه

  1. سولماز says

    مگر هنرمند می تواند بصوزت ایزوله و گسسته از پیرامونش نقش آفرینی کند؟ هنر این است و بس

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.