اخبار ویژه, سرتیتر

پیام گرم رهبر کردهای سوریه به عربستان سعودی

پس از تحریم قطر از جانب کشورهای خلیج، متحدین ایالات متحده در منطقه به خط می‌شوند. مسلم گفت که بین ایران-قطر-ترکیه یک اتحاد برای از بین بردن کردهای سوریه وجود دارد. او به یک سایت خبری عربستان سعودی گفت: «ما با ایران هیچ رابطه‌ای نداریم، و سیاست ایران درباره مسئلۀ کردها هیچ تفاوتی با سیاست رژیم سوریه ندارد. آن‌ها از این می‌ترسند که کردها در نبرد خود در سوریه پیروز شوند، و موضع ایرانی‌ها و رژیم سوریه یکی است.» مقام حزب اتحاد دمکراتیک کردستان گفت گرچه ترکیه مجری است، اما قطر تأمین کننده مالی سیاست تضعیف کردها در سوریه است. وی گفت «این اتحاد با ابزارهای آن برای همه خلق‌های خاورمیانه، و کل بشریت خطرناک است.»

kurdistan45_Fotor
منبع: چپ، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
تارنگاشت عدالت

 

پس از تحریم قطر از جانب کشورهای خلیج، متحدین ایالات متحده در منطقه به خط می‌شوند

 

صالح مسلم رهبر مشترک حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در یک پیام گرم به عربستان سعودی به ایران، قطر و ترکیه حمله کرد.

صالح مسلم رهبر مشترک حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در سوریه گفت که حضور عربستان سعودی و کشورهای خلیج به تحکیم پیوندهای برادری بین خلق‌ها و جوامع گوناگون کمک می‌کند.

بنا به گزارش «آرا نیوز» مسلم گفت که بین ایران-قطر-ترکیه یک اتحاد برای از بین بردن کردهای سوریه وجود دارد. او به یک سایت خبری عربستان سعودی گفت: «ما با ایران هیچ رابطه‌ای نداریم، و سیاست ایران درباره مسئلۀ کردها هیچ تفاوتی با سیاست رژیم سوریه ندارد. آن‌ها از این می‌ترسند که کردها در نبرد خود در سوریه پیروز شوند، و موضع ایرانی‌ها و رژیم سوریه یکی است.»

مقام حزب اتحاد دمکراتیک کردستان گفت گرچه ترکیه مجری است، اما قطر تأمین کننده مالی سیاست تضعیف کردها در سوریه است. وی گفت «این اتحاد با ابزارهای آن برای همه خلق‌های خاورمیانه، و کل بشریت خطرناک است.»

مسلم همچنین گفت که در شمال سوریه روابط بین قبائل عرب و کردها خوب است.

پیش از این، الهام احمد یکی از مقامات بلندپایه در دفتر سیاسی «نیروهای دموکراتیک سوریه» گفت عربستان سعودی می‌تواند در ایجاد و ثبیت سوریه دموکراتیک نقش بازی کند.

http://news.sol.org.tr/syrian-kurdish-leader-sends-warm-message-saudi-arabia-172440