سرتیتر

مهمترین آمار و حقایق پناهندگان جهان در یک نگاه

احمد پوری


در روز جهانی پناهندگان به این فیلم 27 ثانیه ای نگاه کنید و در مورد 5 آمار و سند سازمان ملل کمی فکر کنید! *

یک: در جهان امروز در هر سه ثانیه یک نفر از خانه خود فرار می کند. یعنی در هر دقیقه 20 نفر، یعنی در هر روز 28.300 نفر Ahmad_Pouri_Kدر جهان مجبور به فرار از خانه خود هستند!
دو: در جهان بیش از 65.6 میلیون نفر مجبور به فرار از خانه خویش شده اند! در کشور خود یا خارج از آن پناهجو یا پناهنده هستند.
اگر این عده در یک کشور جمع شوند 21 مین کشور پرجمعیت جهان را تشکیل می دهند!
انگلیس 65.110.000 ، فرانسه 64.615.000 و ایتالیا 60.665.551 نفر جمعیت دارد!
سه: اغلب این افراد در کشورهای جهان سوم سوم فقیر یا با درآمد متوسط زندگی می کنند.
چهار: نصف جمعیت پناهندگان جهان را کودکان تشکیل می دهند!
پنج: نصف چمعیت پناهندگان جهان از سه کشور افغانستان، سوریه و سودان جنوبی هستند!

آخرین آمارهای پناهندگی در جهان در سال 2017
22.5 میلیون نفر پناهنده در جهان هستند. بالاترین رقم تاریخ.
55% آنها از سه کشور سوریه، افغانستان و سودان جنوبی می آیند.!
ترکیه در سال 2016 بیش از 2.9 میلیون نفر پناهنده داشت!
تعداد پناهجویان از 2.5 میلیون نفر در سال 2015 به 2.9 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافت! ولی پذیرش کشورهای اروپایی بطرز غیرقابل تصوری کاهش یافت! … کمتر از یک سوم شد!
84% پناهجویان در کشورهای جهان سوم و فقیر و متوسط مانند: ترکیه، اردن، لبنان، پاکستان، ایران، اتیوپی، کنیا، اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، چاد،… بسر می برند!
سریعترین درصد رشد پناهجویان برخلاف تصور رایج در سوریه نیست، در سودان جنوبی است! بیش از 1.4 میلیون پناهجو از سودان جنوبی است. اکثریت آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند!
50% پناهجویان جهان را کودکان تشکیل می دهند.
40.3 میلیون نفر در کشور خودشان پناهنده هستند. کولومبیا بیشترین تعداد جابجایی داخلی را دارد! در سال 2013 تعداد جمعیت پناهنده داخلی 33.3 میلیون نفر بود!
در سال 2016 بیش از نیم میلیون نفر به کشور خود بازگشتند! از 40.3 میلیون پناهنده داخلی هم بیش از 6 میلیون نفر به خانه خود برگشتند.


کمیساریای عالی پناهندگان جهان:
ما تنها با بحران تعداد پناهندگان روبرو نیستیم بلکه با بحران همبستگی هم روبرو هستیم!
مهمترین ربطی که پناهجویان به تروریستها دارند این است که از دست تروریستها فرار می کنند!
تعداد انسانهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود هستند بشدت رشد می کند. آنچه که جهان نیازمند است همبستگی و کمک به همنوعان است نه بستن مرزها و ساختن سد و مانع در راه آنها! با توجه به کنوانسیون ژنو در امور پناهندگان ما از نظر قانونی و اخلاقی موظف به کمک به پناهجویان هستیم!
آنتونیو گوترس : خشونت و درگیریهای جهانی به جابجایی جهانی هم منتهی می شود! خشونتهای قدیمی از بین نمی روند و خشونت های جدید هم اضافه می شوند! ما شاهد چند برابر شدن درگیریهای جهانی هستیم…. راه حل در سیاست جهانی است! فقط یک راه مهم وجود دارد آنهم متوقف کردن جنگ است! این مردم بیش از هر چیزی به صلح احیتاج دارند!…

در سال 1950 بودجه سالانه کمیساریای عالی پناهندگان جهان برابر با 300.000 دلار امریکا بود. در سال 1990 این رقم به بیش از یک میلیارد دلار بالغ شد. در سال 2017 به رقم 7.7 میلیارد دلار رسید!

حل این مشکلات اراده سیاسی و رهبری واقعی می خواهد! در نهایت تاسف اغلب رهبران احزاب سیاسی حاکم خود را به سطح کارمندان شرکتهای چندملیتی، بانکها و میلیاردرهای حاکم برجهان تنزل داده اند… در اروپا بطرز نگران کننده ای احزاب راسیستی و نئوفاشیستی رشد می کنند. پیامد مستقیم آن بستن مرزها بروی قربانیان جنگها و دیتکاتورهاست و دیوارهای تودرتویی که همه جا سبز می شوند!… اروپا به جای حل ریشه ای مسائل، جنگ نیابتی با پناهجویان را در کشورهای ترکیه و شمال آفریقا سازماندهی می کند!…
به همین دلیل کشتی شکسته سیاستهای پناهندگی اروپا بدتر از کشتی پوسیده پناهندگان به گل نشسته است!…

خوشبختانه در میان شهروندان کشورهای صنعتی و در مجموع در جهان صدها هزار نفر با آغوش باز به استقبال پناهجویان می روند…

با احترام،
احمد پوری (هلند) 20 – 06 – 2017 روز جهانی پناهندگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به یادداشت زیر مراجعه کنید.
اروپای مدافع حقوق بشر در چه شرایطی به پیشواز روز جهانی پناهنده ها می رود؟
پزشکان بدون مرز سال قبل در چنین روزی، در اقدامی بی سابقه، بخاطر اعتراض به سیاستهای شرم آور پناهنده ستیز اتحادیه اروپا، کمک مالی کشورهای اروپایی رد کردند!
» قرارداد اروپا و ترکیه قراداد شرم آوری است که حقوق پناهندگی را نقض می کند. »
ادامه مطلب…
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1730024347016793

در روزهای آینده آمارهای زیادی در باره پناهجویان و مهاجران منتشر خواهم کرد. آمارهایی که بطرز شگفت آوری مغزشویی انسانها توسط رسانه ها و فاصله بین توهم و واقعیت را نشان می دهند!

************************
منابع:
توصیه می کنم حتما این ویدئوهای مهم چند ثانیه ای را نگاه کنید…
• ویدئوی 27 ثانیه ای
Global trends 2016: 5 Facts about people forced to flee
https://www.youtube.com/watch?v=TTomywMRngc

آخرین آمار پناهندگی در سال 2017
5 facts you need to know about the refugee crisis.

سخنرانی فیلپو گراندی رئیس کمیساری عالی پناهندگان جهان در روز جهانی پناهندگان در سال 2017

South Sudan: High Commissioner visits displaced families

یک فیلم 20 ثانیه از فاجعه جنگ در سوریه، انسانها را به تامل در باره علل و معنی این جنگها فرا می خواند! جنگها تا زمانی ادامه می یابند که منافع برخی از جنگ افروزان را تامین می کنند!
https://www.facebook.com/UNHCR.Nederland/videos/1431223110270134/

The truth about refugees: Running the numbers
https://www.youtube.com/watch?v=Tk5LGKP6z6Q

2016 Review: Refugee Crisis
https://www.youtube.com/watch?v=CDKy9n5n6fI

Global Refugee Trends 2013 – June 2014

5 facts you need to know about the refugee crisis.
https://www.facebook.com/UNHCR.Nederland/videos/1431223110270134/

https://www.weforum.org/…/refugee-crisis-what-you-need-to-…/

80% daling aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers en nareizigers in 2016.

http://www.flipvandyke.nl/…/80-daling-aantal-verblijfsverg…/