کارگری, سرتیتر

انتخابات پارلمانی فرانسه، سونامی بدون آب!

تأملات احزاب کمونیست فرانسه پیرامون دور نخست انتخابات پارلمانی: حزب کمونیست انقلابی فرانسه: «سونامی بدون آب»؛ حزب انقلابی-کمونیست‌ها: «غیبت گسترده تأیید کرد که کارگران و جوانان می‌دانند که انتخابات هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد کرد»؛ قطب نوزايی کمونیستی در فرانسه: «این مبارزه‌ای است که برای مقاومت حیاتی مردم فرانسه تعیین‌کننده خواهد بود»؛ حزب کمونیست فرانسه: «اصلاح مؤسسات در این کشور فوریت دارد»؛

france_2016_7_6

منبع: خبرگزاری بین‌المللی کمونیستی
تارنگاشت عدالت

تأملات احزاب کمونیست فرانسه پیرامون دور نخست انتخابات پارلمانی

بیانیه‌های حزب کمونیست انقلابی فرانسه، حزب انقلابی-کمونیست‌ها، قطب زایش کمونیستی در فرانسه- حزب کمونیست فرانسه

حزب کمونیست انقلابی فرانسه:

«سونامی بدون آب»

 

اعلامیه با عنوان‌ «انتخابات سراسری: سونامی دقلکاری بورژوازی» می‌گوید که «دور نخست انتخابات سراسری  دامنه بحران سیاسی را که چندین سال است کشور ما را فراگرفته، تأیید نمود.»

این اعلامیه می‌گوید که حزب سوسیالست «درهم شکسته از انتخابات بیرون آمد» و حزب کمونیست فرانسه در شُرف انقراض است» و جنبش فرانسه تسلیم‌ناپذیر ژان-لوک ملنشون «قادر نیست نه جای حزب کمونیست فرانسه و نه جای حزب سوسیالست را پُر کند.»

حزب کمونیست انقلابی فرانسه برای دور دوم انتخابات که در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد «کارگران را به رد ‌کردن جمهوری‌خواهان، جبهه ملی، جمهوری در حرکت/جنبش دمکراتیک و حزب سوسیالست فرا می‌خواند»، و «در ارتباط با بقیه، با توجه به شرایط محلی خواهان رد همه کسانی می‌شود که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مردم را به رأی دادن به ماکرون فرا خواندند، کسانی که به جای نبرد علیه اتحادیۀ اروپایی سرمایه از اروپای اجتماعی دفاع می‌کنند، کسانی که نسبت به نیروهایی که می‌خواهند جمهوری عربی سویه را نابود کنند با تسامح برخورد می‌کنند.»

حزب از «همه کسانی که در کشور خود را کمونیست می‌دانند، بدون توجه به این‌که متشکل باشند یا نه، عضو حزب کمونیست فرانسه هستند یا آن‌را ترک کرده اند، دعوت می‌کند برای بررسی چشم‌انداز بنای دوباره یک حزب انقلابی و سازماندهی طبقه کارگر و توده‌های مردمی در جهت مقابله با سیاست‌های تهاجمی انحصارات و نمانیده آن‌ها-ماکرون- گرد آیند.»

حزب انقلابی-کمونیست‌ها:

«غیبت گسترده تأیید کرد که کارگران و جوانان می‌دانند که انتخابات هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد کرد»

 

اعلامیه حزب بر غیبت گسترده تأکید نموده می‌گوید که «غیبت وسیع تأیید کرد که کارگران و جوانان می‌دانند که انتخابات هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد کرد.»

حزب می‌گوید که «در دور دوم انتخابات در ۱۸ ژوئن از هیچ نامزدی حمایت نخواهد کرد. حزب از مردم می‌خواهد ورقه انتخاباتی حزب را که در وب‌سایت آن موجود است و می‌گوید «علیه سیاست‌های ماکرون و سرمایه» به صندوق‌ها بیاندازند و آن‌ها را به پیوستن به حزب دعوت می‌کند.

 

 

قطب نوزايی کمونیستی در فرانسه:

«این مبارزه‌ای است که برای مقاومت حیاتی مردم فرانسه تعیین‌کننده خواهد بود»

 

قطب به اهمیت غیبت در انتخابات اشاره می‌کند که «طرح ضدملی و ضداجتماعی ماکرون را که تماماً در خدمت گاتاز [رییس تشکیلات سرمایه‌داران فرانسه موسوم به جنبش بنگاه‌های فرانسه] و اتحادیۀ اروپایی و مرکل قرار دارد، نامشروع‌تر می‌کند.»

قطب نوزايی کمونیستی در فرانسه «همه کمونیست‌های واقعی را که از بادکنک هوا کردن‌های پیر لارنت [دبیرکل حزب کمونیست فرانسه] پیرامون تغییر نام حزب کمونیست فرانسه (در واقع، رسمیت بخشیدن به کمونیست‌زدایی که هم‌اکنون در عمل کاملاً صورت پذیرفته) خشمگین هستند،، سندیکالیست‌های طبقاتی که باید به مقاومت اجتماعی و رد‌ «جهش فدرال اروپایی» در حال انجام بپیوندند، همه میهن‌دوستان مترقی که ضرورت خروج از اتحادیۀ اروپایی را به شیوه‌ای ترقی‌خواهانه و ضدفاشیستی درک می‌کنند، همه کسانی که می‌خواهند صادقانه یک فرانسه تسلیم‌ناپذیر را در مقابل اتحادیه اروپایی/ناتو سرمایه و خود سرمایه‌داری بسازند، مخاطب قرار می‌دهد.»

 

 

حزب کمونیست فرانسه:

«اصلاح مؤسسات در این کشور فوریت دارد»

 

حزب دو اعلامیه پیرامون انتخابات سراسری صادر کرده است.

حزب در اعلامیه نخست گفت که «اصلاح مؤسسات در این کشور، بازگرداندن انتخابات سراسری به جایگاه آن در مناظره دمکراتیک و ایجاد نمایندگی تناسبی در همه نوع انتخابات فوریت دارد.» حزب خواهان «بزرگ‌ترین گردهم‌آیی و بسیج در جهت انتخات نامزدهایی شد که با توان و اراده با سیاست‌های ضداجتماعی مخالفت خواهند کرد.»

حزب در اعلامیه دوم «از رأی‌دهندگان چپ خواست بر گرد نامزدها بسیج شوند و بگذارند زنان و مردان میدان، آن‌هایی که همیشه علیه سیاست‌های ریاضتی و بی‌عدالتی نبرد کرده اند، انتخاب شوند.»

 

 

http://icp.sol.org.tr/europe/reflections-french-cps-first-round-general-elections