سرتیتر

قتل عمد تحت عنوان کدام امنیت؟!

eedam_0087

ساناز اله یاری

اعدام یک قتلِ عمد دولتی و حکومتی ، ابزاری که حاکمیت ها قرن ها به نادرستی و برای حفظ منافع خود با توسل به قدرت به ذهن جوامع خورانده بودند ، که ابزاربرقرار کننده ی عدالت اجتماعی و قضایی و عامل حفظ امنیت در جامعه است .ولی دیگر جوامع به اعدام به این چشم نمی نگرند ، بلکه » اعدام » را به معنای واقعی آن یعنی وقوع یک قتلِ عمدِ کاملا آگاهانه آن هم با برقراری جلسات قضایی و در کمال خونسردی از جانب حاکمیت درک می کنند.

در ایران شاید در دورانی مردم ، بهت زده برای تماشایِ به دار آویخته شدنِ کسی در میدانی جمع می شدند ، ولی اکنون دیگر کسی برای دیدن این چنین صحنه هایی لباس بر تن نمی کند. جامعه پویاست ، و در ذهن اجتماعی خود ابتذال ها و قوانین مرتجع و غیر انسانی را حذف می کند و از دل خود سعی می کند جنبشی به راه بیاندازد تا مقابل بازتولید این هجویات بایستد. اگر جامعه ای به مدنیت انسانی خود رسیده باشد دیگر نمی تواند پذیرای این گونه قوانین ضد انسانی باشد و جامعه ایران از این امر مستثنی نیست .همانطور که مطلع هستید ما نمود عینی این جنبش مردمی را در کردستان داریم که خرداد ماه همین سال مانع به دار آویخته شدن یک پسر جوان شدند.جنبش ضد اعدام جنبشی است که بهای جان آدمی را به دولت یادآوری می کند بر این اساس که هیچ انسانی حق گرفتن جان هیچ انسان دیگری را ندارد.

قصاص برای که، برای یک انسان!

در سطح عموم جامعه زمانی که از لغو حکم اعدام صحبت می شود جوابی شنیده می شود مبنی بر اینکه پس تکلیف کسی که قتلی را انجام داده است چه می شود؟ آیا این فرد » قاتل » نباید تقاص عملش را بدهد؟ اینکه قصاص یک حکم باطل است نکته ای است که در دل خود وقوع قتل قرار دارد . ما دو نوع قتل داریم قتلِ غیر عمد مانند تصادف رانندگی یا قتلی که در نهایت یک مشاجره بدون هیچ برنامه ریزی قبلی رخ می دهد ، و قتلِ عمد که در نهایت برنامه ریزی صورت می گیرد. نتیجه هر دو این قتل ها یکی است ، » گرفتن جان یک انسان » که در نفسِ عمل هیچ تفاوتی وجود ندارد. حال اگر جواب یک قتل حکم قصاص » اعدام » باشد ،آیا در نفس عمل تغییری صورت می گیرد ؟ خیر در واقع اعدام وقوع یک قتلِ عمد است در برابر یک قتلِ عمد یا غیر عمد، در حقیقت قصاص ، گرفتنِ جان یک انسان به صورت عمد است ، هر چند در ظاهرشاید این گونه باشد که قاتل ظالم و خانواده ی مقتول مظلوم باشد و خانواده مقتول برای آرامش دل شان این کار را انجام می دهند. ولی انسانی نیست که بخاطر آرامش یک دل ، جان یک انسان گرفته شود. برای آرامش دل کارهای انسانی زیادی می شود انجام داد ، نه اینکه متاسفانه به این بهانه سالانه تعداد زیادی از انسان ها با همین نوع از قتل یعنی قتل عمد جانِ خود را توسط سیستمِ قضایی از دست بدهند. این وظیفه حکومت است که با برداشتنِ حکمِ قصاص و آموزش فرهنگی جامعه ، انتقام خونی ، خون به ازای خون را از بین ببرد. چرا که با قانون خون به ازای خون نمی توان یک نوجوانی که در یک حادثه در سن 13 سالگی مرتکب به قتل غیر عمد شده است را بعد از گذشت چند سال ، در 18 سالگی اعدام کرد و کل زندگیِ یک انسان را که می توانست فرصت های بسیاری داشته باشد که به اجتماع خدمت کند و از یک زندگی انسانی لذت ببرد را به خاطر یک اشتباه از بین بُرد.

مجازات اعدام برای که ، برای یک انسان!

حال حکم اعدام را برای دیگر عمل های مخالف با قوانین کشور را بررسی می کنیم، مثلا مجازات اعدامی که برای قاچاقِ مواد مخدر صادر می شود. اینکه آیا فردی که دست به این عمل می زند و خلاف قوانین جامعه عمل می کند دلیل اش چیست؟ آیا از اجبار شرایطِ اقتصادی خود و خانواده اش است یا هر دلیل دیگر ، این مواردی است که حکومت قبل تر از آن باید دلایل آن را در سطح جامعه بررسی کند و پایه های وقوع آن را از بین ببرد. و بعد از آن در پی اصلاح فرد باشد تا فرد بتواند دوباره به اجتماع بازگردد ، نه اینکه فرد را از هستی حذف و اعدام کند. چرا که اگر دولت در برابر یک عمل غیر قانونی بخواهد حکم اعدام را صادر کند در واقع دولت در آن لحظه خود مرتکب یک قتل عمد شده است.

از دیگر موارد صدور حکم اعدام ، حکمی است که گاها برای فعالین سیاسی یک جامعه صادر می شود ، که این حکم در در درونِ خود نقضِ دو قانون پایه ای یک جامعه ی انسانی را در بر دارد ، یک آزادی بیان و اندیشه و ترویج آن ، و دوم کشتنِ یک انسان.

قانونی بودنِ صدورحکم اعدام در یک جامعه برای حکومت ، در واقع در جامعه ایجاد رعب و و حشت می کند و جامعه را از نظر روانی دچار بیماری می کند. اینکه انسان ها در یک جامعه بتوانند در کنار یکدیگر با آرامش زندگی کنند و زندگی اجتماعی سالمی داشته باشند منوط به این نیست که سایه اعدام بالای سرشان باشد . دولت ها و حکومت ها نمی توانند برای اینکه می خواهند به هر دلیلی چه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کنترل جامعه را داشته باشند دست به کشتن انسان ها بزنند. دولت ها می توانند شرایط جامعه را بهبود ببخشند و افراد را اصلاح کنند و به جامعه امن بازگردانند. لغوِ مجازاتِ اعدام ، لغو یک سیستم قضایی است که اساس انسانیت را زیر سوال می برد و ارزشی برای آن قائل نمی شود. لغو مجازات اعدام یعنی اینکه دیگر قتلی به دست حاکمیت به هر دلیلی صورت نگیرد و از این طریق بتوان فرصت دوباره ای برای زندگی به انسان ها داد ، حتی شاید انسان هایی که جرم اجتماعی مرتکب نشده باشند.