بین المللی, سرتیتر

اروپای مدافع حقوق بشر در چه شرایطی به پیشواز روز جهانی پناهنده ها می رود؟

اروپای مدافع حقوق بشر در چه شرایطی به پیشواز روز جهانی پناهنده ها می رود؟


panahandegan_ij7

پزشکان بدون مرز سال قبل در چنین روزی، در اقدامی بی سابقه، بخاطر اعتراض به سیاستهای شرم آور پناهنده ستیز اتحادیه اروپا، کمک مالی کشورهای اروپایی رد کردند!
»
قرارداد اروپا و ترکیه قراداد شرم آوری است که حقوق پناهندگی را نقض می کند. »

Ahmad_Pouri_Kاروپا سال پیش با توافق «شرم آور» بین اروپا و ترکیه به پیشواز روزجهانی پناهنده ها رفت! اکنون بعد از یکسال حتی مهمترین آرشیتکت این قرارداد یعنی آقای جیرالد کناوس به ورشکست شدن این توافق اعتراف کرده است! ولی رهبران اروپا از دخیل بستن به این امامزاده و معجزاتش نا امید نشده اند! امسال رهبران اروپا با کپی کردن توافق ورشکسته بین اروپا و ترکیه به سایر کشورهای افریقایی و کشورهای ساحلی دریای مدیترانه انتظار معجزات بیشتری از این امامزاده دارند! آنها حتی کپی توافق اروپا و ترکیه را به کشورهایی مانند لیبی که در دست باندهای داعشی و مافیایی و گروه های بنیادگرای اسلامی و جنایتکاران و جنگ سالان است، تحمیل کرده اند! قرار است نیروهای دریایی اروپائی به نگهبانان مرزهای دریایی لیبی آموزش لازم را بدهند تا بموقع کشتی ها و قایق های حامل پناهجویان را در دریای مدیترانه متوقف کرده و به ساحل لیبی برگردانند!

جنگ نیابتی اروپا علیه پناهجویان


دو سال پیش من و خانم هلن هینتچس ( در شهر لاهه، در دانشکده جامعه شناسی و مطالعات بین المللی، نتیجه تحقیقات مشترک مان را تحت عنوان » جنگ نیابتی اروپا علیه پناهجویان» در سمینارهای مربوط به مطالعات پیشرفته، به دانشجویان دوره دکترا و استادان دانشگاه ارائه کردیم. آن زمان برخی از استادان دانشگاه از کاربرد لغت جنگ نیابتی راضی نبودند راضی نبودند و معتقد بودند که این تیتر جنگ نیابتی انسان را افسرده می کند و اغراق آمیز است!… در جواب اینگونه انتقادات همان زمان گفتم وظیفه من در این تحقیقات این نیست که شما را به دیسنی لند ببرم تا در سرزمین رویاها به جشن و پایکوبی بپردازید، وظیفه من فرموله کردن واقعیت موجود در قالب تئوری است، هرچند که تلخ ترین واقعیت باشدمن و خانم هلن هینتچس از همان زمان خطوط کلی و اساسی جهتی را که سیاست سختگیرانه اروپا طی می کند ترسیم کردیم. اکنون بعد از دو سال همه می توانند قضاوت کنند که واقعیات موجود تا چه درجه ای پیش بینی های ما را تایید می کند؟
در همین زمینه می توانید به یادداشت زیر مراجعه کنید.
شلیک و کشتن پناهجویان در مرزها تازه آغاز کار است!
به نظر من این یادداشت یک آنالیز استژیک است و برای سالهای زیادی می تواند به درک روند سیاستهای پناهندگی در اروپا و جهان کمک بکند.

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1301487549870477

هدف اساسی اروپا از این قرارداد چیست؟


اگر پناهنده ای پایش به کشورهای اروپایی برسد اروپا با دو مشکل اساسی روبرو می شود.
یک: طبق قوانین اروپا و قوانین بین المللی پناهندگی، نمی توانند آنها را به کشورهایی که امنیت لازم را ندارند برگردانند.
دو: طبق قوانین اروپا و قوانین بین المللی پناهندگی، هر پناهجویی حق دارد بطور فردی دلایل پناهنده شدن خود را ارائه کند و کشورهای پناهنده پذیر باید بطور فردی کیس او را بررسی کنند سپس جواب رد یا قبولی را بدهند.
پرواضح است که این پروسه ها طولانی مدت است و نیازمند هزینه کمپها و قاضی ها و وکلا ومی باشد

اگر پناهجویان به هر طریقی قبل از رسیدن به سواحل اروپایی بدست دیگران دستگیر و به سواحل کشورهای دیکتاتوری و ناامن منتقل شوند و در آن کشورهای نا امن و آشوب زده مورد تجاوز واقع شوند و در بازار برده فروشان به فروش برسنددر حقیقت کشورهای اروپایی بدست این نیروهای خلافکار و مافیایی نجات یافته اند! درست یک ماه قبل از آنکه سازمان ملل در باره فروش پناهجویان در بازارهای علنی برده فروشی لیبی گزارش دهند، رهبران اروپا برای متوقف کردن پناهجویان در سواحل لیبی یا مرزهای جنوبی لیبی بیش از 60 باند و گروه و قبیله و جنگ سالار را برای متوقف کردن جریان پناهندگی بسوی اروپا، متحد کردند و 200 میلیون اورو به «دولت لیبی » کمک مالی کردند! آنها در راه اهداف رهبران سیاسی اروپا جنایت می کنند و دستهای رهبران سیاسی اروپا در ستکشهای سفید و براق بدون آثار خون و جرم باقی می ماند تا اروپا با گستاخی تمام به بشریت درس حقوق بشر بدهد!

این است معجزه ای که رهبران اروپا از کپی کردن توافق شرم آور اروپا و ترکیه انتظار دارند! …
توافق اروپا با کشورهایی مانند ترکیه و لیبی ودرست همان ارزش و کارکردی را برای اروپا دارد که زندانهای ابوغریت و گوانتانامو ب برای امریکا داشت و دارد!…
رهبران کشورهای اروپا و جهان سوم، هر دو طرف در توافق پناهندگی، به بهای جان انسانهای بیگناه بی شمار باهم قمار سیاسی و اقتصادی می کنند!

با این توافق آنها در خاک اروپا خلاف و جرم و جنایت غیرقانونی را مرتکب نمی شوند!… در کشورهای دیگر هم این گونه جرایم و جنایات بدست باندهای محلی انجام می پذیرد!…
برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان و اتریش و مجارستان علاوه بر توافق شرم آور فوق خواهان ایجاد کمپهای پناهندگی در کشورهای شمال افریقا هستند!… تا راه پناهجویان به اروپا بطور همه جانبه و به شیوه ای مردم پسند بسته شود!

تازمانیکه رهبران اروپا ریشه های مشکل پناهندگی را انکار می کنند و به راه حلهای تکنیکی متوسل می شوند با قاطعیت تمام می تواند پیامدهای این سیاستها را در خطوط کلی پیش بینی کرد.
یک: رنگ آبی دریای مدیترانه با خون قربانیان بی شمار گلگون خواهد شد. تنها سال قبل پیامد بستن مرزها و سیاستهای سختگیرانه اروپا این بود که بیش از 5000 نفر در دریای مدیترانه جان باختند!…
دو: جنگ های غارتگرانه و جنایتکارانه ادامه خواهند یافت! و سودهای نجومی به حساب جنگ افروزان و شرکتهای چندملیتی بدون سد و مانع جریان خواهد یافت!
سه: با این راه حل های سرکوبگرانه و جنایتکارانه جریان پناهندگی متوقف نخواهد شد. آنها از هر دیوار و سد مرئی و نامرئی با دادن تلفات بی شمار رد خواهند شد!…

تداوم این سیاستهای غیرانسانی یک دلیل اساسی دارد. راسیسم و نئوفاشیسم در اروپا رشدت رشد می کند!… اروپا در میان بحرانهایی چندگانه و بغرنج و بنیادین دست و پا می زند. رهبران سیاسی اروپا به سطح کارمندان شرکتهای چندملیتی و بانکها وتنزل یافته اند. بخاطر منافع طبقه حاکم، بفکر پیدا کردن راه حلهای واقعی برای تداوم منافع طبقه حاکم هستند نه حل ریشه ای مشکلات برای نجات میلیونها شهروندی که قربانیان این سیاستها هستند!…
به همین دلیل مبارزه مرگ و زندگی با هزینه های غیرقابل تصور برای انسانهای بیگناه، علیه نظام سرمایه داری جنایتکار حاکم بر جهان ادامه خواهد یافت و سرانجام حقیقت و انسانیت پیروز خواهد شد!
من همواره می گویم همه ما به یک کشور بنام کره زمین تعلق داریم. بقیه مرزها مرزهای جنایتکاران حاکم بر جهان هستند تا بتوانند استثمار و غارت دیگران را به اشکال مختلف توجیه کنند! بشریت هیچ چاره ای ندارد جز اینکه از کره زمین و انسان و محیط زیست به یکسان دفاع کند

در نتیجه رشد علم و تکنولوژی جهان به دهکده کوچکی تبدیل شده است! دیگر آن زمان گذشت که به قیمت اقیانوسی از فقر و بدبختی، غارتگران یک جزیره خوشبختی برای خودشان درست کنند! کره زمین خانه ماست و باید برای همه ساکنان آن جای امنی باشد و محل تولد و رنگ پوست انسانها نباید موجب تبعیض و تحقیرانسانها باشد!
به امید آنروز و ایجاد جهانی انسانی!

با احترام،
احمد پوری (هلند) 17 – 06 – 2017

*********************************

این یادداشت مربوط به اعتراض پزشکان بدون مرز است که سال پیش نوشتم.

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1350656904953541
پزشکان بدون مرز در یک حرکت بسیار موثر برای جلب توجه جهانیان به بحران پناهندگی تصمیم گرفتند کمک مالی اتحادیه اروپا را رد کنند!
در ویدئو زیر پیام مختصر مفید و قدرتمند نماینده دکترهای بدون مرز را می شنوید!

https://www.facebook.com/azg.belgie/videos/10154192098085279/
»
قرارداد اروپا و ترکیه قراداد شرم آوری است که حقوق پناهندگی را نقض می کند.
اروپا مرزهای خودش را تا کشورهای دیگر مانند ترکیه گسترش می دهد. با تکرار مدل توافق اروپا ترکیه بزودی مرزهای اروپا به کشورهای آفریقایی نیز گسترش خواهد یافت.
ما بمثابه پزشکان بدون مرز این تصمیم (توافق اروپا و ترکیه) را شدیدا محکوم می کنیم. به همین دلیل ما کمک مالی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه را به دکترهای بدون مرز رد می کنیم!
قراردادی که با ترکیه بسته شده، بزودی با کشورهای آفریقایی نیز تکرار خواهد شد.
معنی این قرار داد چیست؟
این قرارداد به این معنی است که مردم دیگر نمی توانند فرار کنند و پناهنده شوند!
ما برای پناهندگان کار می کنیم. ما می بینیم که آنها در وضعیت جسمانی سالم از کشورشان سفر خود را شروع می کنند ولی در طول راه بیمار می شوند، زیرا کشورهای اروپایی با تمام توان تلاش می کنند تا تمامی راههای فرار و پناهنده شدن را بروی آنها ببندند!
ما بیش از 24.000 نفر را در دریا نجات دادیم. من خودم در این علمیات نجات حضور داشتم.
اروپا می گذارد تا پناهندگان در دریا غرق شوند! آنها مجبور هستند که هر روز مسیر خطرناکتری را دنبال کنند.
ما علیه چنین سیاستی اعتراض می کنیم. ما با این سیاستها موافق نیستیم!
اگر شما هم با این سیاستها موافق نیستید لطفا این ویدئو را با دیگران به اشتراک بگذارید! »
تا اینجا ترجمه ویدئو سخنرانی نماینده پزشکان بدون مرز بود.
**********************************
با این سیاستهای شرم آور رهبران اروپا به جشن جهانی روز پناهندگان می روند!
کشتی شکسته و پوسیده سیاستهای پناهندگی رهبران اروپا بسیار بیشتر از قایق های ضعیف و شکننده پناهجویان قربانی می گیرد!
دیوار برلین که به پرده آهنین معروف بود، در طول 28 سالی که برپا بود در مجموع 71 قربانی گرفت! حالا در پای دیوارهای مرئی و نامرئی قلعه اروپا بعضی روزها بیش از 900 نفر می میرند!
بزبان دیگر در پای دیوارهای دمکراسی و حقوق بشر در عرض یک روز بیش از 124.100 روز دیوار برلین قربانی می شوند و رسانه های بی طرف غربی سکوت می کنند!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1270112043008028?notif_t=notify_me_page
از سال 2000 تا سال 2016 بیش از 32.000 نفر در دریای مدیترانه مرده اند! این رقم بیش از تمامی ترورهایی است که جنایتکارترین سازمان تروریستی تاریخ بشریت یعنی داعش انجام داده است!
ولی رهبران اروپا هر روز با سخت تر کردن سیاستهای پناهندگی و بستن مرزهای اروپا عده بیشتری را در اعماق دریای مدیترانه به کام مرگ می فرستند. بی جهت نیست که دریای مدیترانه را گورستان پناهندگان و مهاجران می نامند!… …
تمامی فجایع پناهندگی در سال گذشته تئوری مرا در مورد » جنگ نیابتی اروپا علیه پناهجویان » ثابت می کند.
برای درک بهتر این مسائل و قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه می توانید به مصاحبه اخیر من با رادیو شبکه زنان و رادیو فرانسه گوش کنید.
مصاحبه احمد پوری با رادیو شبکه زنان در باره توافق بین اروپا و ترکیه و بحران پناهندگی
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1348832995135932
در این مصاحبه من سعی می کنم به 9 سئوال زیر جواب دهم و از سیاستهای مبهم و عمیق و استراتژیک اروپا در رابطه با این قرارداد ابهام زدایی کنم.
در پیوند زیر می توانید مصاحبه را گوش کنید.
http://www.kvinnonet.org/audio16/AF4906.mp3
سئوالها:
1
ما شاهد موج عظیم پناهجویان به اروپا بودیم آیا پناهجویان به اتحادیه اروپا خوش آمدند؟
… …
دلایل سخت گیری اروپاییان در مسئلۀ مهاجرت گفتگو با احمد پوری توسط عزیز احمد فرد از رادیو فرانسه
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1317178874968011
من در این مصاحبه سعی می کنم خیلی خلاصه به سه سئوال زیر جواب دهم. .. …
عکس های سخنگو، از سفر پناهجویان که برنده جایزه پولیتزر 2016 شدند.
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1344131258939439
دوشنبه 20 – 06 – 2016 روز جهانی پناهندگان است. از ساعت 17.00 تا 18.00 بوقت اروپا در میزگرد بحث رادیو صدای آمریکا شرکت خواهم کرد.
احمد پوری (17 – 06 – 2016 )