کارگری, سرتیتر

احزاب سیاسی چپ فرانسه سردرگمند

رهبری حزب کمونیست فرانسه، برای آسان‌تر کردن امور می‌توانست از رزمندگان کمونیست بخواهد به این‌ رأی بدهند که آیا نامزدهای بالقوه حزب کمونیست فرانسه باید برنامه ملنشون را تأیید نمایند یا نه. رزمندگان ما حداقل می‌توانستند نظر صادقانه خود را به ما بدهند. به جای این، برخی از رهبران حزب که به نظر می‌رسد می‌خواهند به هر قیمت که شده کرسی‌های خود را نگه دارند، درگیر محاسبات پیچیده‌ای شدند. مانند همیشه، شایسته بود اگر از رزمندگان پرسیده می‌شد چه فکر می‌کنند. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، رزمندگان دغدغه این سیاستمداران نیستند… و لذا با آن‌ها مشورت نشد.

French_Communist_Party_meeting_in_Paris_2012_(36)

Foto: Chmee2Own work

منبع: اومانیته
تارنگاشت عدالت

رهبری حزب کمونیست فرانسه، برای آسان‌تر کردن امور می‌توانست از رزمندگان کمونیست بخواهد به این‌ رأی بدهند که آیا نامزدهای بالقوه حزب کمونیست فرانسه باید برنامه ملنشون را تأیید نمایند یا نه.

رزمندگان ما حداقل می‌توانستند نظر صادقانه خود را به ما بدهند. به جای این، برخی از رهبران حزب که به نظر می‌رسد می‌خواهند به هر قیمت که شده کرسی‌های خود را نگه دارند، درگیر محاسبات پیچیده‌ای شدند. آن‌ها واقعاً متوجه نیستند که این دقیقاً می‌تواند باعث شود آن‌ها کرسی‌های خود را از دست بدهند.

به طور عینی، منطق ژان لوک ملنشون منطقی است که نتیجه‌بخش بوده است. نامزدی او نه بر فرد، بلکه بر دفاع از یک پلاتفرم سیاسی قرار دارد. اما «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» واقعاً نمی‌تواند بدون سرخورده کردن رأی دهندگان، پلاتفرم خود را رها کند. نتیجتاً این نیز برای آن‌ها غیرممکن است که بدون از دست دادن اعتبار خود از نمایندگان بالقوه‌ای استقبال نمایند که علیه قوانینی مانند گذار اکولوژیک یا دست برداشتن از نیروگاه‌های اتمی رأی خواهند داد.

این منطقی است که پیش از نگاه کردن به برچسب یک کالا در مورد محتوای آن پرسیده شود. اگر کالا مخالف دست برداشتن از نیروگاه‌های اتمی است، باید چنین برچسبی داشته باشد. من حتا به این نمی‌پردازم که برخی‌ها در حزب کمونیست فرانسه چقدر در حمایت از ژان لوک ملنشون تردید داشتند.

اگر ما خواهان متحد شدن چپ هستیم، به نظر می‌رسد که این مشارکت فقط با تمرکز بر نظراتی که اکثریت مردم فرانسه به آن رأی دادند کار خواهد کرد.

این غیرواقع‌بینانه است که بخشی از حزب کمونیست فرانسه، در حالی‌که مانند دیگر سیاستمداران فریب‌کار پیامک‌های پوچ به [نشریه فکاهی] «کانارد آنشنه» می‌فرستد انتظار داشته باشد ۵۰ درصد هواداران «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به آن‌ رأی بدهند.

مانند همیشه، شایسته بود اگر از رزمندگان پرسیده می‌شد چه فکر می‌کنند. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، رزمندگان دغدغه این سیاستمداران نیستند… و لذا با آن‌ها مشورت نشد.

بنابراین، رفقا، چیزی که ما واقعاً به آن نیاز داریم این است که به یک پلاتفرم سیاسی و به کسانی که در پارلمان از آن دفاع خواهند کرد، رأی بدهیم. نگذاریم شبیه هواداران چَکی ماکرون بشویم که به مواضع ناروشن رأی دادند.

و یک نکته دیگر: بیایید زندگی سیاسی مشترک با اپوزیسیون را به ماکرون تحمیل نماییم!

http://www.humanite.fr/les-choses-auraient-pourtant-pu-etre-bien-plus-simple-636420